ES statistikos tarnyba (Eurostatas)

Eurostatas yra Europos Sąjungos statistikos tarnyba (EUROSTAT).  Ji skelbia oficialius suderintus Europos Sąjungos, euro zonos, Europos ekonomikos statistinius rodiklius ir pateikia palyginamą, patikimą ir objektyvią kintančios Europos panoramą anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis.

Kad parengtų šią statistinę informaciją, Eurostatas renka duomenis iš nacionalinių statistikos institucijų ir suderina juos pagal vieną metodiką.
________________________________________________________

Eurostato statistikos konsultavimas

Tel. (8 5)  236 4855
El. p. eurostatgidas@stat.gov.lt

Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas) įsteigė Eurostato statistikos vartotojų konsultanto tarnybas visose ES narėse ir kai kuriose ELPA šalyse. Jų paskirtis – konsultuoti šalies vartotojus, kaip susirasti reikalingą statistinę informaciją Eurostato svetainėje, populiarinti Eurostato paslaugas.

Daugiau informacijos apie Europos statistiką lietuvių kalba – eurostatgidas.stat.gov.lt.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-04-28