???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Gegužės 31 d.
 • BVP gamybos metodu indeksai, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP gamybos metodu, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP gamybos metodu, praėjusių metų kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP gamybos metodu, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP indeksai, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP išlaidų metodu indeksai, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP išlaidų metodu, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP išlaidų metodu, praėjusių metų kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP išlaidų metodu, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP pajamų metodu, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP pajamų metodu 10 EVRK 2 red. veiklų, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP, praėjusių metų kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • BVP vienam gyventojui, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • B1g Bendroji pridėtinė vertė, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • B1g Bendroji pridėtinė vertė, praėjusių metų kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • B1g Bendroji pridėtinė vertė, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbo užmokesčio indeksai

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbo užmokestis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Ekonominių vertinimų rodiklis

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Investicijos į programinę įrangą

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Laikotarpis, kuriam įmonė turi statybos darbų užsakymų

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Materialinės investicijos to meto kainomis (I-IV ketv.)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Materialinių investicijų indeksai, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Materialinių investicijų struktūra (I-IV ketv.)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų bruto darbo užmokesčio (mėnesinio) indeksai

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų bruto darbo užmokestis (mėnesinis)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų bruto darbo užmokestis (mėnesinis), palyginti su visų darbuotojų darbo užmokesčiu

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nedarbo lygis

  2016 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nedarbo lygis, pašalinus sezono įtaką

  2016 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nematerialinės investicijos to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nereguliarios premijos, priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nereguliarios premijos, priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos, palyginti su bruto darbo užmokesčiu

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Paslaugų įmonės pajėgumų panaudojimo lygis

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Paslaugų įmonės verslo padėties pasikeitimai per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Paslaugų įmonės verslo padėties vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Paslaugų sektoriaus darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Paslaugų sketoriaus darbuotojų skaičiaus pasikeitimai per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės gamybinių pajėgumų vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės gamybinų pajėgumų panaudojimo lygis

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės gaminamos produkcijos eksporto prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės gaminamos produkcijos paklausos pasikeitimas per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės gaminamos produkcijos paklausos vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės gaminamos produkcijos pardavimų kainų prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės įmonės sugebėjimo konkuruoti rinkoje pasikeitimas per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės pagamintos produkcijos atsargų lygio vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės pasitikėjimo rodiklis

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės produkcijos eksporto paklausos vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės produkcijos gamybos pasikeitimas per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pramonės produkcijos gamybos prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prašantys prieglobsčio asmenys

  2016 m. balandis
  Skelbia: Migracijos departamentas

 • Prekybos darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekybos įmonės verslo padėties pasikeitimai per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekybos įmonės verslo padėties prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekybos įmonės verslo padėties vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekybos konkurencijos pasikeitimai per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekybos pasitikėjimo rodiklis

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių apyvartos pasikeitimai per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių atsargų lygio vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių ir paslaugų eksportas ir importas, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių ir paslaugų eksportas ir importas, praėjusių metų kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių ir paslaugų eksportas ir importas, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių ir paslaugų importas, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu)

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių ir paslaugų importas, praėjusių metų kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių ir paslaugų importas, to meto kainomis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių įsigijimo prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekių kainų prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Prekyvietės ir sandėlių plotų pasikeitimai per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Santykinė standartinė bruto darbo užmokesčio (mėnesinio) paklaida

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos darbų apimties pasikeitimas per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos darbų kainų prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos darbų užsakymų (paklausos) prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos darbų užsakymų (paklausos) vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos darbuotojų skaičiaus prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos įmonės finansinės padėties pasikeitimas per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos įmonės techninio pajėgumo vertinimas

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Statybos pasitikėjimo rodiklis

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Streiko trukmė

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Streikų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Streikuose dalyvavusių darbuotojų nedirbtas darbo laikas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Teikiamų paslaugų kainų prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimai per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Teikiamų paslaugų paklausos prognozė artimiausiems 3 mėnesiams

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Turimi pramonės gamybos užsakymai

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Užsakovų nemokumo ir pavėluotų mokėjimų pasikeitimas per praėjusius 3 mėnesius

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Veiksniai, ribojantys paslaugų įmonės veiklą

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Veiksniai, ribojantys pramonės produkcijos gamybą

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Veiksniai, ribojantys prekybos įmonių veiklą

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Veiksniai, ribojantys statybų veiklą

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis

  2016 m. I ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Streikai

  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodikliai

  2016 m. gegužė
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Lietuvos ekonominė ir socialinė raida

  2016 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonominė ir socialinė raida

  2016 m. balandis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

???warnOperationFailedBecauseWarning???