Dėl naujos versijos diegimo galimi osp.stat.gov.lt ir www.stat.gov.lt veikimo sutrikimai. Skubiai prireikus statistinės informacijos kreipkitės el. p. info@stat.gov.lt arba tel. (8 5) 236 4888.

???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vasario 24 d.
 • Apgyvendinimo įstaigų pajamos (be PVM)

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Apgyvendinimo įstaigų skaičius

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Apgyvendinimo įstaigų skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m. gruodis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Bedarbiai

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Bedarbių namų ūkiai

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Bedarbių skaičiaus pokyčių prognozė artimiausiems 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbo jėga

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbo jėgos aktyvumo lygis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbo užmokesčio indeksai

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbo užmokestis

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Dirbančių asmenų skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Eksportuotų prekių kainų indeksai (2010 m. – 100)

  2016 m. gruodis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Eksportuotų prekių kainų pokyčiai

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Eksportuotų prekių kainų pokyčiai

  2016 m. gruodis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Esamo meto tinkamumas įsigyti didesnius pirkinius (baldus, buitinę techniką ir pan.)

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Esamo meto tinkamumas taupyti

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Esamos namų ūkio finansinės padėties įvertinimas

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Gyventojų išsilavinimas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Gyvulių ir paukščių supirkimas

  2017 m. sausis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Ilgalaikio nedarbo lygis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Importuotų prekių kainų indeksai (2010 m. – 100)

  2016 m. gruodis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Importuotų prekių kainų pokyčiai

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Importuotų prekių kainų pokyčiai

  2016 m. gruodis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Kainų pasikeitimas palyginti su buvusiomis prieš 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Kainų pokyčių prognozė artimiausiems 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Laisvos darbo vietos

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Laisvos darbo vietos

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Laisvų darbo vietų lygis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Laisvų darbo vietų lygis

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Mokymosi visą gyvenimą lygis (25–64 metų amžiaus gyventojų)

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Namų ūkių finansinės padėties pasikeitimas per praėjusius 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Namų ūkių finansinės padėties prognozė artimiausiems 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Namų ūkių, kuriuose yra vienas ir daugiau bedarbių, dalis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Namų ūkių skaičius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Namų ūkių vidutinis dydis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Neaktyvūs gyventojai

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nedarbo lygis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Parduota kiaušinių

  2017 m. sausis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pasitraukimo iš darbo rinkos vidutinis amžius

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pieno supirkimas

  2017 m. sausis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pieno supirkimas

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Samdomieji darbuotojai

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Savarankiškai dirbantys asmenys

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m. gruodis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimas per praėjusius 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Šalies ekonominės padėties prognozė artimiausiems 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Tikimybė nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Turizmo informacijos centrų lankytojų skaičius

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Užimti gyventojai

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Užimti gyventojai nepagrindiniame darbe

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Užimtos darbo vietos

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Užimtos darbo vietos

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Užimtumo lygis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija (ketvirtiniai duomenys)

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vidutiniai metiniai eksportuotų prekių kainų pokyčiai

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vidutiniai metiniai importuotų prekių kainų pokyčiai

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas

  2016 m. gruodis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksai (2010 m. – 100)

  2017 m. sausis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksai (2010 m. – 100)

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Žemės ūkio produktų supirkimo kainų pokyčiai, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Žemės ūkio produktų supirkimo kainų pokyčiai, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu

  2017 m. sausis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • 18–24 metų jaunimo, neįgijusio vidutinio išsilavinimo ir nesimokančio, dalis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • 20–24 metų jaunimo, įgijusio vidutinį ar aukštesnį už vidutinį išsilavinimą, dalis

  2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Apgyvendinimo paslaugų statistika šalyje

  2016 m. IV ketv. + 2016 m.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Darbo užmokestis šalyje

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai

  2016 m. gruodis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Laisvos darbo vietos

  2016 m. IV ketv.
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

  2017 m. vasaris
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

 • Žemės ūkio produktų supirkimas ir kainos

  2017 m. sausis
  Skelbia: Lietuvos statistikos departamentas

???warnOperationFailedBecauseWarning???