Makroekonomika

Išskleisti atsakymus
Suskleisti atsakymus

Kas yra BVP ir BNP?

Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis (BNP) apibrėžimas

1. Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra galutinis rezidentų (visų šalies teritorijoje veikiančių  ūkinių vienetų) gamybinės veiklos rezultatas. 

2 .Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) – tai pirminės bendrosios pajamos, kurias gauna rezidentų instituciniai vienetai: kompensacijos darbuotojams, su gamyba ir importu susiję mokesčiai, neįskaitant subsidijų, pajamos iš nuosavybės (gautinos, atėmus mokėtinas), bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos.  

BNP gaunama iš galutinio rezultato, sukurto šalies teritorijoje (BVP), atėmus pirmines nerezidentų gaunamas pajamas (ne šalies gyventojų) ir pridėjus tokias pat pajamas, gaunamas rezidentų (šalies gyventojų) iš kitų šalių.


Dokumento atnaujinimo data: 2013-11-15


Kur sužinoti, kokios yra pagrindinių makroekonomikos rodiklių prognozės?

Lietuvos statistikos departamentas atsakingas tik už trumpalaikes prognozes: bendrojo vidaus produkto išankstinį ketvirčio įvertį (skelbiamas du mėnesiai prieš galutinį skaičiavimą) ir vartotojų kainų indekso (infliacija) vieno mėnesio prognozę. Ji skelbiama pranešimuose spaudai apie pagrindinius ekonominės ir socialinės raidos rodiklius.


Dokumento atnaujinimo data: 2013-11-15


Užduokite klausimą
Klausimui užduoti, užpildykite visus žemiau esančius laukus
Varde yra netinakmų simbolių / Name contains invalid characters
Šis laukas yra privalomas.
Neteisingas elektroninio pašto formatas / Invalid emaip format
Šis laukas yra privalomas.
Šis laukas yra privalomas.
Text to Identify