Pagrindiniai_rodikliai_2017.xls

Main_indicators_2017.xls

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

DOC versija

EKONOMINIŲ VERTINIMŲ RODIKLIS 2017 M. BALANDŽIO MĖN. PADIDĖJO

Ekonominių vertinimų rodiklis 2017 m. balandžio mėn. buvo 2 ir, palyginti su kovo mėn., padidėjo 2 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 13, prekybos – 3, statybos – 2 procentiniais punktais. Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4, vartotojų – 1 procentiniu punktu.

Palyginti su 2016 m. balandžio mėn., ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais: paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 8, statybos – 4, pramonės ir vartotojų – 3 procentiniais punktais. Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 8 procentiniais punktais.

Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

2016

2017

Didžiausias nuo

2003 m.

Mažiausias nuo

2003 m.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Ekonominių vertinimų rodiklis

–1

–1

–2

–2

–4

–1

–1

–3

–1

–3

–2

–2

0

2

18

(2007-04)

–44

(2009-01)

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

–4

–7

–7

–9

–9

–4

–4

–8

–7

–7

–5

–3

0

–4

14

(2007-04)

–38

(2008-12)

Statybos pasitikėjimo rodiklis

–21

–21

–18

–17

–27

–21

–24

–31

–33

–37

–34

–32

–19

–17

20

(2007-05)

–84

(2009-04)

Prekybos pasitikėjimo rodiklis

11

14

15

15

9

6

11

5

5

2

1

5

3

6

42

(2007-04)

–58

(2009-02)

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis

10

14

12

11

9

12

12

10

13

9

8

8

9

22

33

(2006-07)

–46

(2009-03)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

–7

–8

–12

–7

–9

–10

–10

–8

–4

–5

–6

–10

–10

–11

9

(2007-03)

–56

(2009-01)


Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., pasitikėjimo rodiklis sumažėjo. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė. Per artimiausius mėnesius produkcijos gamybą ketino mažinti 15 proc. apklaustų įmonių vadovų, didinti – 30 proc. (prieš mėnesį – atitinkamai 7 ir 31 proc.). Sumažėjo ir gaminių eksporto prognozė: 14 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto mažėjimą, 26 proc. – augimą (prieš mėnesį – atitinkamai 6 ir 25 proc.). Dauguma (82 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 15 proc. – planavo didinti.

Tačiau tiek pramonės produkcijos gamyba, tiek paklausa padidėjo: 30 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėnesius padidėjo, 10 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 28 ir 19 proc.). Labiausiai padidėjo kompiuterinių, elektroninių ir optinių bei guminių ir plastikinių gaminių gamyba. Gaminamos produkcijos paklausos padidėjimą nurodė 28 proc. apklaustų įmonių vadovų, 10 proc. nurodė sumažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 28 ir 15 proc.).

1 pav. Pramonės pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Verslo tendencijos statybos sektoriuje balandžio mėn. buvo geresnės nei prieš metus. Statybos darbų apimties pokyčių vertinimas, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pagerėjo: 18 proc. apklaustų įmonių vadovų sakė, kad statybos darbų padaugėjo, 22 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš metus – atitinkamai 15 ir 25 proc.). 44 proc. įmonių vadovų statybos darbų paklausą vertino kaip pakankamą, 56 proc. – kaip blogą (prieš metus – atitinkamai 35 ir 62 proc.).

Darbuotojų skaičiaus prognozė geresnė nei prieš metus: balandžio mėn. 35 proc. vadovų prognozavo darbuotojų skaičiaus didėjimą, 14 proc. – mažėjimą (prieš metus – atitinkamai 33 ir 17 proc.). Tačiau statybos darbų užsakymų prognozė artimiausiems mėnesiams pesimistiškesnė nei prieš metus: didėjimo tikėjosi 36 proc. apklaustų įmonių vadovų, 9 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš metus – atitinkamai 41 ir 5 proc.). Dauguma (74 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 21 proc. – kad didės.

2 pav. Statybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Mažmeninės prekybos* įmonių vadovų apklausa parodė, kad balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., verslo tendencijos pagerėjo. Tam įtakos turėjo geresnė prekybos verslo padėtis ir optimistine išlikusi jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Balandžio mėn. 17 proc. įmonių teigė, kad jų verslo padėtis gerėjo, 13 proc. – kad blogėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 13 ir 14 proc.). 21 proc. įmonių vadovų tikėjosi, kad ir per artimiausius mėnesius jų verslo padėtis gerės, 8 proc. prognozavo, kad blogės (kovo mėn. – atitinkamai 20 ir 8 proc.). Be to, balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., didesnė dalis įmonių planavo įsigyti daugiau prekių, skirtų parduoti: kad įsigys daugiau prekių teigė 19 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 9 proc. (kovo mėn. – atitinkamai 16 ir 10 proc.).

Darbuotojų skaičiaus dauguma (65 proc.) apklaustų įmonių vadovų keisti neketino, 26 proc. – žadėjo priimti naujų. Parduodamų prekių kainas didinti planavo 6 proc. įmonių vadovų, bet dauguma (92 proc.) jų keisti neketino.

3 pav. Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

* Įskaitomas variklinių transporto priemonių pardavimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas, motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas.

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., verslo tendencijos paslaugų sektoriuje itin pagerėjo. Tam įtakos turėjo padidėjusi teikiamų paslaugų paklausa bei pagerėjusi įmonių verslo padėtis.

Balandžio mėn. 21 proc. įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, 4 proc. – kad pablogėjo, o 75 proc. nurodė, kad ji nepasikeitė (prieš mėnesį – atitinkamai 13, 11 ir 76 proc.). Per pastaruosius mėnesius padidėjo ir teikiamų paslaugų paklausa: 27 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 7 proc. – kad sumažėjo (kovo mėn. – atitinkamai 22 ir 16 proc.). Paklausa didėjo visame paslaugų sektoriuje, išskyrus sportinės, pramogų ir poilsio organizavimo bei kompiuterių, ryšių įrangos ir namų ūkio reikmenų taisymo įmones.  

Balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., geresnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 34 proc. respondentų per artimiausius 3 mėnesius numatė paklausos didėjimą, 6 proc. – mažėjimą (kovo mėn. – atitinkamai 25 ir 5 proc.). Beveik trys ketvirtadaliai (73 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 22 proc. – planavo priimti naujų. Teikiamų paslaugų kainų didėjimą artimiausiu metu prognozavo 9 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 2 proc., kainų keisti neplanavo – 89 proc.

4 pav. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Sąvokos

Balansas – rodiklis, skaičiuojamas kaip teigiamų ir neigiamų atsakymų į pateiktus anketoje klausimus procentinio pasiskirstymo skirtumas. Skaičiuojant balansus naudojami įmonių dydžio svoriai (metinės pardavimo pajamos). Balansas gali įgyti reikšmes nuo –100, kai visi respondentai pasirenka kraštinį neigiamą atsakymo variantą, iki +100, kai visi pasirenka teigiamą atsakymo variantą. Balanso pokyčiai atskirais mėnesiais parodo reiškinio tendenciją.

Ekonominių vertinimų rodiklis yra penkių sudėtinių dalių – vartotojų, pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektorių pasitikėjimo rodiklių – aritmetinis svertinis vidurkis (svoriai pagal suderintą ES programą sudaro atitinkamai 20, 40, 5, 5, 30 proc.).

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis – verslo padėties pasikeitimo, teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimo ir jos prognozės balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis – produkcijos paklausos vertinimo, gamybos prognozės ir atsargų lygio vertinimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Prekybos pasitikėjimo rodiklis – verslo padėties pasikeitimo, verslo padėties prognozės ir prekių atsargų lygio vertinimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Statybos pasitikėjimo rodiklis – statybos darbų paklausos vertinimo ir darbuotojų skaičiaus prognozės balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, nedarbo lygio kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Gegužės mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime gegužės 31 d.

Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


vt_170428_4gr_e.gif

vt_170428_3gr_e.gif

vt_170428_2gr_e.gif

vt_170428_1gr_e.gif

Leidiniai

Lyčių statistikos rodikliai

Teminės lentelės (Gyventojai)

Mėnesiniai demografiniai rodikliai

Gyventojų sudėtis

Nuolatiniai gyventojai

Gyventojų senėjimo rodikliai

Išvestiniai gyventojų skaičiaus rodikliai


Dokumento atnaujinimo data: 2017-01-11


 

Gimstamumas

Mirtingumas

Kūdikių mirtingumas

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Santuokos

Ištuokos

Įdomioji statistika

Moterų ir vyrų lygybė

Lietuvos jaunimas

Lietuvos vaikai


Geografiniai duomenys teminės lentelės

Teminės lentelės (Materilainiai ištekliai)

Teminės lentelės (Energetika)

 

Energetika


Dokumento atnaujinimo data: 2017-04-28Aplinkosaugos teminės lentelės

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis

DOC versija

2017 m. pirmąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 9 168,6 mln. EUR, įvertinęs BVP pagal turimus statistinius duomenis ir pritaikęs ekonometrinius modelius, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, realus BVP pokytis sudarė 1,4 proc.1 Palyginti su tuo pačiu 2016 m. ketvirčiu, realus BVP pokytis sudarė 4,1 proc.1 (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 3,8 proc.).

Pirmąjį ketvirtį daugiausia įtakos teigiamam BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos bei didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių veiklos rezultatų.1

1 pav. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai1
Palyginti su praėjusiu laikotarpiu

___________________
1
Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

2 pav. Bendrojo vidaus produkto kitimas pašalinus kainų pasikeitimo įtaką

Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išsamesniais duomenimis ir įvertinęs pridėtinę vertę pagal detalesnį ekonominės veiklos rūšių sąrašą, patikslino 2016 m. ketvirtojo ketvirčio BVP įvertį. 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 10 109,2 mln. EUR. Patikslintais duomenimis, palyginti su trečiuoju 2016 m. ketvirčiu, ketvirtojo ketvirčio realus BVP pokytis sudarė 1,5 proc.1 (anksčiau skelbtas – 1,4 proc.)1. Palyginti su atitinkamu 2015 m. ketvirčiu, realus BVP pokytis sudarė 3,1 proc.1 (anksčiau skelbtas – 3,0 proc.)1.

Bendrasis vidaus produktas ir jo pokyčiai

 

To meto kainomis,
mln. EUR

BVP pokyčiai pašalinus kainų pasikeitimo įtaką, %

palyginti su praėjusiu laikotarpiu

palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu

pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

palyginti su praėjusiu laikotarpiu

palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu

2011

31 275,3

6,0

6,0

6,0

6,0

I

6 908,7

–7,1

6,0

1,9

6,1

II

7 977,4

9,9

5,4

1,6

6,0

III

8 352,3

8,4

7,1

0,5

6,7

IV

8 036,9

–4,5

5,7

1,1

5,3

2012

33 348,2

3,8

3,8

3,9

3,9

I

7 483,6

–8,8

3,8

1,2

4,6

II

8 321,3

8,0

1,9

–0,2

2,7

III

8 963,2

11,8

5,2

2,3

4,5

IV

8 580,3

–5,3

4,3

0,6

3,9

2013

35 002,1

3,5

3,5

3,5

3,5

I

7 708,6

–9,5

3,4

0,4

3,1

II

8 774,5

8,6

4,0

0,8

4,2

III

9 524,7

10,8

3,1

1,3

3,2

IV

8 994,3

–4,9

3,6

0,9

3,5

2014

36 590,0

3,5

3,5

3,5

3,5

I

8 191,5

–8,7

4,4

1,2

4,4

II

9 213,1

8,4

4,2

0,6

4,1

III

9 899,5

9,6

3,1

0,4

3,1

IV

9 285,9

–5,6

2,4

0,3

2,5

2015

37 330,5

1,8

1,8

1,8

1,8

I

8 312,7

–9,4

1,6

0,4

1,6

II

9 367,1

8,3

1,6

0,5

1,6

III

9 999,5

9,9

1,8

0,7

1,9

IV

9 651,2

–5,4

2,1

0,2

1,9

2016*

38 637,4

2,3

2,3

2,2

2,2

I*

8 528,9

–9,2

2,3

0,4

1,9

II*

9 628,9

7,8

1,8

0,7

2,0

III*

10 370,4

9,7

1,6

0,5

1,8

IV*

10 109,2

–3,7

3,4

1,5

3,1

2017

 

 

 

 

 

I

9 168,6

–8,8

3,8

1,4

4,1


Pirmasis įvertis.    * Išankstiniai duomenys.    Negalutiniai duomenys.

Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

2017 m. detalesnį pirmojo ketvirčio BVP įvertį skelbsime 2017 m. birželio 1 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse ir Rodiklių duomenų bazėje.


BVP_170428_2gr_e.gif

BVP_170428_1gr_e.gif

Variklinių transporto priemonių prekybos ir remonto įmonių apyvarta

DOC versija

PER MĖNESĮ VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ APYVARTA SUMAŽĖJO 1,5 PROC.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta (be PVM) 2017 m. kovo mėn. sudarė 299,3 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m. vasario mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 1,5 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – padidėjo 25,1 proc.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

2017 m. kovo mėn., palyginti su 2016 m. kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta (be PVM) padidėjo 23,3 proc. palyginamosiomis kainomis (darbo dienų skaičius įtakos neturėjo).

1 pav. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2010 m. mėnesio vidurkis – 100

2 pav. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

Apyvartos (be PVM) pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, procentais

Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.)

2017 m. kovo mėn., palyginti su

2017 m. sausio–kovo mėn.

2017 m.
vasario mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2017 m.
vasario mėn.

2016 m.
kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m.
kovo mėn.

2016 m. sausio–kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m. sausio–kovo mėn.

45 skyrius. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

–1,5

25,1

23,3

23,3

23,5

22,5

Variklinių transporto priemonių, motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas

–1,7

25,4

23,8

23,7

24,5

23,2

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

1,2

21,3

14,9

16,6

8,3

10,7


2017 m. balandžio mėn. variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos pokyčius skelbsime 2017 m. gegužės 26 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta

DOC versija

PER MĖNESĮ MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ APYVARTA PADIDĖJO 1 PROC.

Mažmeninės prekybos1 įmonių apyvarta (be PVM) 2017 m. kovo mėn. sudarė 822,2 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m. vasario mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 1 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 13,4 proc.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 0,5 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – padidėjo 0,7, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių – padidėjo 4,4 proc.

2017 m. kovo mėn., palyginti su 2016 m. kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) padidėjo 6,5 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 6,8 proc.). Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis sumažėjo 0,4 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – padidėjo 9,4, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių – padidėjo 15,3 proc.

1 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2010 m. mėnesio vidurkis – 100

______________
1
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą.

2 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvarta (be PVM) 2017 m. kovo mėn. sudarė 47,5 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m. vasario mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 0,9 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – padidėjo 7,4 proc.). Palyginti su 2016 m. kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, šios veiklos įmonių apyvarta padidėjo 3,2 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 3,8 proc.).

3 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2010 m. mėnesio vidurkis – 100

4 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

Apyvartos (be PVM) pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, procentais

Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.)

2017 m. kovo mėn., palyginti su

2017 m. sausio–kovo mėn.

2017 m.
vasario mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2017 m.
vasario mėn.

2016 m.
kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m.
kovo mėn.

2016 m. sausio–kovo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2015 m. sausio–kovo mėn.

47 skyrius. Mažmeninė prekyba1

1,0

13,4

6,5

6,8

7,6

7,5

Mažmeninė prekyba, neįskaitant automobilių degalų

0,1

13,0

4,2

4,1

4,9

4,2

Maisto prekės, alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

–0,5

9,6

–0,4

–3,8

1,8

–0,9

Nespecializuotose parduotuvėse

–0,4

9,8

–0,3

–3,8

1,8

–0,9

Specializuotose parduotuvėse

–5,4

2,9

–4,9

–5,8

1,1

1,6

Ne maisto prekės

0,7

16,4

9,4

13,1

8,3

9,8

Specializuotose parduotuvėse

 

 

 

 

 

 

Tekstilė, drabužiai ir avalynė

1,5

10,1

14,0

16,2

6,8

6,4

Garso ir vaizdo įranga, įrašai, metalo dirbiniai, dažai ir stiklas, elektriniai buitiniai prietaisai, baldai ir apšvietimo įranga

1,7

25,8

11,8

16,2

8,3

10,2

Informacijos ir ryšių technologijų įranga, kultūros ir poilsio prekės, laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai bei kitos naujos prekės

–1,4

15,6

7,1

10,8

10,9

11,7

Farmacijos, medicinos ir kosmetikos prekės

–1,4

10,8

0,8

5,0

2,3

4,8

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

1,1

6,8

15,5

16,6

24,3

25,5

Nespecializuo­tose parduotuvėse

9,1

28,2

53,6

54,1

39,8

38,0

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

4,4

14,7

15,3

17,2

18,2

20,4

56 skyrius. Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

–0,9

7,4

3,2

3,8

4,9

4,2


2017 m. balandžio mėn. mažmeninės prekybos bei maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos pokyčius skelbsime 2017 m. gegužės 26 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


variklines_170428_2gr_e.gif

???warnOperationFailedBecauseWarning???