Teminės lentelės (Pajamos ir gyvenimo sąlygos)

Social_cultural_participation.xlsx

Dalyvavimas_soc_kulturiniame_gyvenime.xlsx

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

DOC versija

VARTOTOJŲ PASITIKĖJIMO RODIKLIS 2017 M. KOVO MĖN. NEPASIKEITĖ

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2017 m. kovo mėn. buvo minus 10 ir, palyginti su vasario mėn., nepasikeitė, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Padidėjusį pesimizmą, prognozuojant bedarbių skaičiaus pokyčius per artimiausius 12 mėn., atsvėrė optimistiškesnė galimybės nors kiek sutaupyti prognozė.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2017 m. kovo mėn.

2017 m. vasario mėn.

2016 m. kovo mėn.

2001 m. gegužės–2017 m. kovo mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2001 m. gegužės mėn.

Mažiau­sias nuo 2001 m. gegužės mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

–10

−10

–7

−15,1

9
(2007-03)

−56
(2009-01)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėnesių

0

0

0

−4,3

13
(2007-03)

−38
(2009-01)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėnesių

–5

–5

1

−5,7

19
(2007-06)

−57
(2008-12)

Bedarbių skaičiaus kitimas
per ateinančius 12 mėnesių

10

7

4

11,7

82
(2009-02)

−33
(2007-06)

Tikimybė nors kiek sutaupyti
per ateinančius 12 mėnesių

−26

–28

–24

−38,7

−16
(2015-03)

−54
(2001-05)


Kovo mėn. gyventojų, besitikinčių finansinės padėties gerėjimo per artimiausius 12 mėn., palyginti su vasario mėn., dalis padidėjo nuo 19 iki 21 proc. 18 proc. gyventojų manė, kad padėtis blogės (vasario mėn. – 19 proc.).

Vertindami šalies ekonominės padėties perspektyvas, kaip ir praėjusį mėnesį, 29 proc. gyventojų prognozavo, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pablogės, 24 proc. teigė, kad pagerės (vasario mėn. – 23 proc.).

Kovo mėn., palyginti su vasario mėn., gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius šalyje per artimiausius 12 mėn. didės, dalis padidėjo nuo 34 iki 38 proc., kaip ir praėjusį mėnesį, 21 proc. gyventojų prognozavo, kad bedarbių skaičius mažės.

Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių tikėjosi 34 proc. gyventojų, o 27 proc. gyventojų teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (vasario mėn. – atitinkamai 33 ir 26 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime kovo mėn. skyrėsi 3 procentiniais punktais: mieste jis sudarė minus 9, kaime – minus 12. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu, kaime – tiek pat sumažėjo.

Miesto gyventojai optimistiškiau nei praėjusį mėnesį vertino namų ūkio finansinės padėties perspektyvas: prognozuojančių namų ūkio finansinės padėties gerėjimą per artimiausius 12 mėn. dalis padidėjo nuo 19 iki 23 proc., besitikinčių nors kiek sutaupyti – nuo 34 iki 36 proc. Tačiau miesto gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties pagerėjimo, palyginti su vasario mėn., dalis sumažėjo nuo 24 iki 22 proc.

Kaimo gyventojai pesimistiškiau nei praėjusį mėnesį vertino bedarbių skaičiaus kitimo ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas, šiek tiek optimistiškiau – šalies ekonominės padėties perspektyvas. Kaimo gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius šalyje per artimiausius 12 mėn. išaugs, palyginti su vasario mėnesiu, dalis padidėjo nuo 35 iki 45 proc., prognozuojančių namų ūkio finansinės padėties gerėjimą dalis sumažėjo nuo 20 iki 17 proc. Besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo per ateinančius 12 mėn. kaimo gyventojų dalis padidėjo nuo 21 iki 27 proc.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

Per metus (2017 m. kovo mėn., palyginti su 2016 m. kovo mėn.) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3 procentiniais punktais. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas. Gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis per ateinančius 12 mėn. blogės, dalis padidėjo nuo 23 iki 29 proc., o prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą dalis padidėjo nuo 30 iki 38 proc. Šiek tiek pablogėjo gyventojų nuomonė ir apie galimybę nors kiek sutaupyti – gyventojų, besitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn., sumažėjo nuo 36 iki 34 proc.

Pokyčių per praėjusius 12 mėnesių ir dabartinės padėties vertinimas

Kovo mėn., kaip ir vasario mėn., 12 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pagerėjo. Tačiau 3 procentiniais punktais padaugėjo gyventojų, teigiančių, kad padėtis pablogėjo (nuo 38 iki 41 proc.).

Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai taip pat vertino truputį blogiau nei vasario mėn.: kaip ir vasario mėn., 15 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 48 proc. – kad pablogėjo (vasario mėn. 46  proc.).

Vertinant esamą savo šeimos finansinę padėtį kovo mėn. kas trečias gyventojas (33 proc.) atsakė, kad jo namų ūkis daugiau ar mažiau sutaupo (vasario mėn. – 34 proc.), 13 proc. teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (vasario mėn. – 10 proc.).

Kovo mėn. 27 proc. gyventojų ketino per artimiausius 12 mėn. padidinti savo išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika, kas penktas gyventojas ketino išleisti mažiau nei per praėjusius 12 mėn. (vasario mėn. – atitinkamai 25 ir 23 proc.).

 

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/.

Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas kiekvieno mėnesio 1–15 dienomis, apklausiant 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, bedarbių skaičiaus kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Kovo mėn. vartotojų nuomonių tyrimo rezultatus skelbsime 2017 m. balandžio 26 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

__________________

Priedas

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2009–2017 m.
Balansas

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2016

2017

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Visi gyventojai

−7

−8

−12

−7

−9

−10

−10

−8

−4

−5

−6

–10

–10

Moterys

−11

−10

−13

−10

−12

−12

−12

−11

−7

−6

−10

–13

–14

Vyrai

−2

−6

−10

−4

−5

−6

−7

−4

0

−3

−2

–7

–5

Miesto gyventojai

−5

−7

−10

−6

−8

−8

−9

−7

−4

−5

−6

–10

–9

Kaimo gyventojai

−11

−11

−15

−11

−11

−14

−12

−10

−5

−5

−5

–11

–12


2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėnesių
Procentais

 

2016

2017

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius
12 mėnesių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

truputį pagerės

18

17

15

19

18

17

18

18

22

23

20

18

20

išliks nepakitusi

61

60

57

60

60

60

57

61

60

55

57

57

55

truputį pablogės

14

13

17

13

14

14

15

13

11

13

14

17

15

labai pablogės

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

Balansas

0

0

−3

0

0

−2

0

0

4

3

1

0

0


3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėnesių
Procentais

 

2016

2017

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Šalies ekonominė
padėtis per artimiausius
12 mėnesių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

truputį pagerės

27

23

22

27

25

23

23

27

34

33

30

23

24

išliks nepakitusi

46

49

47

46

47

46

45

47

42

44

42

45

45

truputį pablogės

19

19

23

18

20

21

21

18

15

17

20

24

23

labai pablogės

4

4

5

5

4

5

5

3

3

3

3

5

6

Balansas

1

2

−5

0

−1

−4

−4

2

7

6

2

–5

–5


4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus pokyčius per artimiausius 12 mėnesių
Procentais

 

2016

2017

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Bedarbių skaičius šalyje per artimiausius
12 mėnesių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai išaugs

2

4

4

3

3

3

5

3

2

2

3

3

4

truputį išaugs

28

26

27

27

30

31

29

27

26

27

26

31

34

išliks nepakitęs

42

44

42

42

43

42

41

44

43

42

44

41

38

truputį sumažės

24

22

21

22

20

20

21

22

23

23

21

20

20

labai sumažės

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Balansas

4

4

6

4

7

7

8

5

2

3

5

7

10


5 lentelė. Gyventojų nuomonė apie galimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių
Procentais

 

2016

2017

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Ar tikėtina, kad per artimiausius 12 mėnesių Jūs galėsite nors kiek sutaupyti?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai tikėtina

2

2

1

2

2

3

2

3

3

2

3

2

3

gana tikėtina

34

32

29

34

33

32

32

30

31

33

34

31

31

gana netikėtina

35

34

36

33

33

33

38

33

35

36

34

39

35

labai netikėtina

26

28

31

28

29

28

26

30

27

26

26

26

27

Balansas

−24

−27

−33

−25

−27

−26

−27

−28

−25

−25

−23

–28

–26

 


pav2.png

pav1.jpg

Vartotojai_170329_1gr.gif

InfPr_Vartotojai_2017_kovas.doc

Revizavimas (Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos)

SVKI_rodiklio_revizavimas.pdf

Main_indicators_2017.xls

Pagrindiniai_rodikliai_2017.xls

Variklinių transporto priemonių prekybos ir remonto įmonių apyvarta

DOC versija

Per mėnesį variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 4,2 proc.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta (be PVM) 2017 m. vasario mėn. sudarė 237,6 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m. sausio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 4,2 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 1 proc.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

2017 m. vasario mėn., palyginti su 2016 m. vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta (be PVM) padidėjo 25,8 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 13,2 proc.).

1 pav. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2010 m. mėnesio vidurkis – 100

2 pav. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

Apyvartos (be PVM) pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, procentais

Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.)

2017 m. vasario mėn., palyginti su

2017 m. sausio–vasario mėn.

2017 m. sausio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2017 m. sausio mėn.

2016 m. vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m. vasario mėn.

2016 m. sausio–vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m. sausio–vasario mėn.

45 skyrius. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

4,2

1,0

25,8

13,2

23,2

21,6

Variklinių transporto priemonių, motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas

4,2

1,2

26,7

13,3

24,6

22,6

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

4,3

–2,0

12,0

11,8

4,4

6,9

 

2017 m. kovo mėn. variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos pokyčius skelbsime 2017 m. balandžio 28 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Variklines201702_1.gif

Variklines201702_2en.gif

Variklines201702_1en.gif

Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta

DOC versija

PER MĖNESĮ MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ APYVARTA SUMAŽĖJO 0,4 PROC.

Mažmeninės prekybos1 įmonių apyvarta (be PVM) 2017 m. vasario mėn. sudarė 720,6 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m. sausio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 0,4 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 6,1 proc.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,1 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 0,4, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių – sumažėjo 2,7 proc.

2017 m. vasario mėn., palyginti su 2016 m. vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) padidėjo 7,6 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 5,5 proc.). Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 3,5 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 6,6, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių – 18,1 proc.

1 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2010 m. mėnesio vidurkis – 100

__________________________
1
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą.

2 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvarta (be PVM) 2017 m. vasario mėn. sudarė 43,4 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m. sausio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 0,8 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – sumažėjo 6,1 proc.). Palyginti su 2016 m. vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, šios veiklos įmonių apyvarta padidėjo 6,3 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 3,5 proc.).

3 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2010 m. mėnesio vidurkis – 100

4 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

Apyvartos (be PVM) pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, procentais

Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.)

2017 m. vasario mėn., palyginti su

2017 m. sausio–vasario mėn.

2017 m.
sausio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2017 m.
sausio mėn.

2016 m.
vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m.
vasario mėn.

2016 m. sausio–vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2015 m. sausio–vasario mėn.

47 skyrius. Mažmeninė prekyba1

–0,4

–6,1

7,6

5,5

8,2

7,8

Mažmeninė prekyba, neįskaitant automobilių degalų

0,2

–5,8

5,0

1,8

5,4

4,3

Maisto prekės, alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

0,1

–4,7

3,5

–0,2

3,5

1,3

Nespecializuotose parduotuvėse

0,1

–4,7

3,5

–0,3

3,5

1,2

Specializuotose parduotuvėse

0,1

–2,2

1,2

1,8

3,2

4,6

Ne maisto prekės

0,4

–7,0

6,6

4,1

7,4

7,7

Specializuotose parduotuvėse

 

 

 

 

 

 

Tekstilė, drabužiai ir avalynė

3,0

–10,6

7,3

1,8

3,2

1,8

Garso ir vaizdo įranga, įrašai, metalo dirbiniai, dažai ir stiklas, elektriniai buitiniai prietaisai, baldai ir apšvietimo įranga

0,1

–5,0

7,7

5,0

7,5

8,1

Informacijos ir ryšių technologijų įranga, kultūros ir poilsio prekės, laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai bei kitos naujos prekės

1,2

–5,1

11,9

8,2

13,3

12,4

Farmacijos, medicinos ir kosmetikos prekės

–0,5

–7,0

1,2

–0,1

3,0

4,4

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

–1,3

–12,0

16,0

16,8

27,2

28,3

Nespecializuo­tose parduotuvėse

–0,4

–5,5

2,4

–2,1

2,8

0,4

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

–2,7

–7,2

18,1

20,8

19,6

22,0

56 skyrius. Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

0,8

–6,1

6,3

3,5

5,4

4,0


2017 m. kovo mėn. mažmeninės prekybos bei maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos pokyčius skelbsime 2017 m. balandžio 28 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 


Variklines201702_2.gif

IP_Variklines_2017_02.doc

mazmena_170328_4gr.gif

???warnOperationFailedBecauseWarning???