Duomenys mokslo tikslams

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams gali būti teikiami mokslo ir studijų institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, ir analogiškų užsienio šalių institucijų mokslininkams.

Konfidencialūs statistiniai duomenys teikiami elektroninėje laikmenoje arba nuotoliniame darbalaukyje.

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams teikiami taip, kad pagal juos negalima būtų tiesiogiai identifikuoti respondento.

Paslaugos kaina priklauso nuo laiko, sugaišto konfidencialių statistinių duomenų rinkiniui parengti.

Pastaba. Mokslo įstaigų bakalauro ir magistro studijų studentų mokymuisi konfidencialūs statistiniai duomenys neteikiami.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-01-12


???warnOperationFailedBecauseWarning???