???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Užimtumas (ESS 2010)

Užimtumas (ESS 2010) | tūkst. dirbtų valandų
2011 2012 2013 2014 2015
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė Savarankiškai dirbantys asmenys 123 633 127 417 120 206 129 708 131 361
Samdomieji 80 771 89 066 85 699 93 729 97 336
Užimti gyventojai 204 405 216 483 205 905 223 437 228 698
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas Savarankiškai dirbantys asmenys 303 241 108
Samdomieji 5 559 5 073 7 116 8 142 4 220
Užimti gyventojai 5 559 5 073 7 419 8 383 4 329
C10_TO_C12 Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 1 377 1 211 731 510 1 464
Samdomieji 85 088 86 767 82 975 83 574 80 073
Užimti gyventojai 86 465 87 978 83 706 84 084 81 537
C13_TO_C15 Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas (gamyba); odos ir odos dirbinių gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 2 703 3 808 5 061 3 936 4 002
Samdomieji 60 960 54 538 51 644 50 583 51 468
Užimti gyventojai 63 663 58 346 56 705 54 518 55 471
C16_TO_C18 Medienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas Savarankiškai dirbantys asmenys 3 293 2 720 4 139 4 695 4 574
Samdomieji 50 233 55 966 56 838 57 763 53 678
Užimti gyventojai 53 526 58 686 60 976 62 458 58 252
C20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 0 0
Samdomieji 9 369 9 564 10 170 11 364 11 806
Užimti gyventojai 9 369 9 564 10 170 11 364 11 806
C21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 0 0
Samdomieji 1 230 1 120 979 763 382
Užimti gyventojai 1 230 1 120 979 763 382
C22_C23 Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių mineralinių produktų gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 1 305 620 665 1 286 2 649
Samdomieji 26 345 32 370 29 323 30 027 28 217
Užimti gyventojai 27 650 32 989 29 988 31 313 30 865
C24_C25 Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 1 967 1 757 1 620 1 878 1 563
Samdomieji 23 483 24 208 25 660 24 281 25 438
Užimti gyventojai 25 449 25 965 27 280 26 159 27 002
C26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 0
Samdomieji 4 556 5 707 5 071 6 546 6 118
Užimti gyventojai 4 556 5 707 5 071 6 546 6 118
C27 Elektros įrangos gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 0
Samdomieji 7 766 8 054 7 064 6 637 7 810
Užimti gyventojai 7 766 8 054 7 064 6 637 7 810
C28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 432 412
Samdomieji 8 573 12 448 14 994 14 231 13 691
Užimti gyventojai 9 006 12 860 14 994 14 231 13 691
C29_C30 Transporto įrangos gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 0
Samdomieji 6 588 6 824 5 467 6 385 10 901
Užimti gyventojai 6 588 6 824 5 467 6 385 10 901
C31_TO_C33 Baldų gamyba; papuošalų, juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, žaislų gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas Savarankiškai dirbantys asmenys 4 291 5 249 4 012 4 356 7 031
Samdomieji 67 396 69 586 71 184 65 134 70 787
Užimti gyventojai 71 687 74 835 75 196 69 490 77 819
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas Samdomieji 25 283 25 452 22 186 20 064 20 253
Užimti gyventojai 25 283 25 452 22 186 20 064 20 253
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas Savarankiškai dirbantys asmenys 139 78 162 193
Samdomieji 23 311 28 505 31 939 25 796 27 743
Užimti gyventojai 23 449 28 582 32 102 25 796 27 937
F Statyba Savarankiškai dirbantys asmenys 16 012 18 980 27 460 24 511 29 866
Samdomieji 152 386 157 179 166 949 167 308 174 809
Užimti gyventojai 168 398 176 159 194 410 191 819 204 675
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas Savarankiškai dirbantys asmenys 51 749 52 785 56 595 58 565 52 937
Samdomieji 362 743 360 804 357 222 371 647 368 413
Užimti gyventojai 414 492 413 588 413 817 430 211 421 350
H Transportas ir saugojimas Savarankiškai dirbantys asmenys 5 530 5 881 10 788 9 780 10 296
Samdomieji 177 345 177 296 174 616 185 359 184 383
Užimti gyventojai 182 875 183 177 185 403 195 140 194 679
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 3 198 4 296 3 894 3 030 4 626
Samdomieji 55 212 52 120 53 396 55 283 58 592
Užimti gyventojai 58 410 56 416 57 291 58 313 63 219
J58_TO_J60 Leidybinė veikla; kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla; programų rengimas ir transliavimas Savarankiškai dirbantys asmenys 842 1 159 727 712 1 480
Samdomieji 11 494 13 227 10 433 10 506 8 723
Užimti gyventojai 12 336 14 386 11 160 11 218 10 203
J61 Telekomunikacijos Savarankiškai dirbantys asmenys 200 196 727 678 337
Samdomieji 13 525 12 438 11 451 11 583 8 100
Užimti gyventojai 13 725 12 634 12 178 12 261 8 438
J62_J63 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 835 1 514 2 286 1 111 4 177
Samdomieji 19 554 24 593 19 808 20 259 27 203
Užimti gyventojai 20 389 26 107 22 094 21 371 31 380
K Finansinė ir draudimo veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 1 215 1 824 1 745 1 890 2 621
Samdomieji 32 101 30 334 29 122 31 624 30 348
Užimti gyventojai 33 317 32 158 30 868 33 515 32 969
L Nekilnojamojo turto operacijos Savarankiškai dirbantys asmenys 3 303 2 564 1 714 2 860 2 885
Samdomieji 18 931 22 354 26 716 24 862 23 355
Užimti gyventojai 22 234 24 917 28 430 27 721 26 239
M69_M702 Teisinė, apskaitos, konsultacinė valdymo veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 7 959 8 928 10 248 9 775 10 262
Samdomieji 47 545 56 503 50 268 48 431 54 709
Užimti gyventojai 55 504 65 431 60 516 58 207 64 971
M72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Samdomieji 5 198 5 898 8 157 7 937 5 976
Užimti gyventojai 5 198 5 898 8 157 7 937 5 976
M73 Reklama ir rinkos tyrimas Savarankiškai dirbantys asmenys 4 576 4 117 5 007 5 733 5 267
Samdomieji 15 642 13 927 19 514 18 253 19 721
Užimti gyventojai 20 217 18 044 24 521 23 986 24 988
N Administracinė ir aptarnavimo veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 2 315 3 872 5 114 5 077 4 531
Samdomieji 72 660 68 493 71 449 80 968 87 740
Užimti gyventojai 74 975 72 364 76 563 86 045 92 271
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas Samdomieji 143 601 142 604 153 787 152 271 157 166
Užimti gyventojai 143 601 142 604 153 787 152 271 157 166
P Švietimas Savarankiškai dirbantys asmenys 625 1 191 1 278 1 267 1 426
Samdomieji 217 367 212 086 199 646 197 334 210 232
Užimti gyventojai 217 992 213 277 200 925 198 600 211 658
Q86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 3 888 3 620 2 534 1 815 4 106
Samdomieji 131 090 124 338 124 878 124 792 130 671
Užimti gyventojai 134 979 127 958 127 411 126 607 134 777
Q87_Q88 Kita stacionarinė globos veikla; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 40 61 218 728 1 362
Samdomieji 29 498 28 054 26 468 28 370 32 533
Užimti gyventojai 29 537 28 114 26 686 29 098 33 895
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 1 658 4 109 4 333 3 513 3 110
Samdomieji 36 332 37 367 41 736 46 230 46 928
Užimti gyventojai 37 990 41 476 46 069 49 743 50 038
S Kita aptarnavimo veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 12 704 12 341 16 230 19 614 19 860
Samdomieji 35 167 33 320 28 814 24 991 24 926
Užimti gyventojai 47 870 45 661 45 044 44 606 44 786
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu Savarankiškai dirbantys asmenys 908 620 385 427
Samdomieji 2 675 3 596 3 000 1 932 1 635
Užimti gyventojai 3 583 4 215 3 385 1 932 2 062

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- rodiklio dydis yra lygus 0 arba mažesnis negu nurodyti matavimo vienetai
- konfidencialūs duomenys
- patikslinti ir perskaičiuoti duomenys
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Užimtumas (ESS 2010)
Atnaujintas: 2017-03-01
Kito atnaujinimo data: 2017-06-01
Atsakingas asmuo: Emanuelis Šakalys
El. pašto adresas: Emanuelis.Sakalys@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 2364889
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas