???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Užimti gyventojai

Užimti gyventojai | tūkst.
2012 2013 2014 2015 2016
Valstybės ir privatusis sektorius Miestas ir kaimas Vyrai ir moterys TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 1 275,7 1 292,8 1 319,0 1 334,9 1 361,4
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 112,2 108,9 120,9 121,1 108,6
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2,4 3,7 4,0 2,3 2,9
C Apdirbamoji gamyba 200,3 199,5 198,7 202,8 210,2
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 12,8 11,1 10,3 10,6 11,6
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 15,0 16,4 13,8 14,0 14,0
F Statyba 89,5 99,3 99,3 105,0 103,5
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 223,3 227,5 232,8 224,6 233,5
H Transportas ir saugojimas 93,5 94,3 101,2 100,1 97,4
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 32,3 33,5 33,8 34,0 35,5
J Informacija ir ryšiai 28,3 24,8 23,9 27,2 28,7
K Finansinė ir draudimo veikla 18,2 17,7 18,4 18,6 19,6
L Nekilnojamojo turto operacijos 13,3 15,8 15,4 14,5 14,3
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 50,2 52,9 49,8 52,4 55,6
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 38,6 41,0 45,6 48,4 53,5
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 73,1 79,7 79,5 81,6 83,2
P Švietimas 134,6 125,8 128,4 132,2 136,9
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 85,5 84,8 84,7 89,8 92,2
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 22,8 25,5 29,5 28,4 29,7
S Kita aptarnavimo veikla 27,1 28,3 27,3 25,8 29,2
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 2,6 2,2 1,6 1,2 1,4
U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
Vyrai TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 617,6 636,1 647,1 654,1 663,0
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 70,5 68,9 75,6 75,9 69,9
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2,1 3,2 3,7 2,0 2,4
C Apdirbamoji gamyba 111,3 109,2 107,2 108,8 117,8
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 9,1 8,1 6,9 8,0 9,2
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 10,3 11,8 9,3 10,4 10,2
F Statyba 80,9 91,4 90,2 93,3 93,8
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 96,1 100,2 102,2 99,7 100,9
H Transportas ir saugojimas 68,9 69,7 77,0 74,5 73,0
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 7,0 7,8 6,5 7,9 7,5
J Informacija ir ryšiai 15,3 14,5 14,6 15,1 14,8
K Finansinė ir draudimo veikla 5,2 4,4 4,5 4,8 4,9
L Nekilnojamojo turto operacijos 7,5 9,2 8,8 8,6 7,8
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 20,5 22,7 22,3 22,1 22,6
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 19,4 20,4 23,9 27,3 29,3
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 34,9 37,1 36,5 34,9 37,8
P Švietimas 28,9 25,8 26,6 28,3 29,2
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 10,9 12,0 12,3 13,3 13,5
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 8,6 11,0 11,4 10,7 10,3
S Kita aptarnavimo veikla 9,2 7,7 6,6 7,5 7,3
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 1,0 1,0 1,0
U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
Moterys TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 658,1 656,7 671,9 680,8 698,4
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 41,7 40,0 45,3 45,1 38,7
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas
C Apdirbamoji gamyba 89,0 90,3 91,4 94,0 92,4
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 3,7 3,0 3,4 2,6 2,4
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 4,6 4,6 4,5 3,7 3,8
F Statyba 8,7 7,9 9,1 11,7 9,7
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 127,1 127,3 130,6 125,0 132,6
H Transportas ir saugojimas 24,6 24,7 24,2 25,6 24,4
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 25,3 25,7 27,3 26,1 28,0
J Informacija ir ryšiai 13,0 10,3 9,3 12,2 13,9
K Finansinė ir draudimo veikla 13,0 13,2 13,9 13,8 14,7
L Nekilnojamojo turto operacijos 5,8 6,5 6,5 5,9 6,5
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 29,7 30,2 27,4 30,3 33,0
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 19,2 20,6 21,8 21,1 24,1
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 38,3 42,6 43,0 46,8 45,4
P Švietimas 105,6 100,1 101,8 104,0 107,7
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 74,6 72,8 72,4 76,5 78,6
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 14,2 14,5 18,1 17,7 19,4
S Kita aptarnavimo veikla 18,0 20,6 20,7 18,3 21,8
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 1,6 1,1
U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- duomenys nepateikiami, nes statistinio įverčio paklaida viršija priimtą leistiną dydį
- nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas
- nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Užimti gyventojai
Atnaujintas: 2017-02-24
Kito atnaujinimo data: 2017-05-12
Atsakingas asmuo: Violeta Skamaročienė
El. pašto adresas: violeta.skamarociene@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4958
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas