???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Sveikatos priežiūros išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu

Sveikatos priežiūros išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu | proc.
2014 2015
Valdžios sektoriaus ir privalomojo įmokinio sveikatos priežiūros finansavimo programos 4,20 4,36
Savanoriškojo sveikatos finansavimo programos 0,06 0,06
Namų ūkių mokėjimai savo lėšomis 1,96 2,09
Likusio pasaulio sektoriaus finansavimo programos
Finansavimo programos, iš viso 6,22 6,51

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- išankstiniai duomenys
- rodiklio dydis yra lygus 0 arba mažesnis negu nurodyti matavimo vienetai

Papildoma informacija apie rodiklius


Sveikatos priežiūros išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu
Atnaujintas: 2016-12-19
Kito atnaujinimo data: 2017-12-19
Atsakingas asmuo: Sigita Mačiuikienė
El. pašto adresas: sigita.maciuikiene@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4714
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas
Išnašos:
Duomenys apskaičiuoti naudojant 2011 m. EBPO, Eurostato ir PSO Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką.