???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Įmonių sumokėti mokesčiai

Įmonių sumokėti mokesčiai | tūkst. EUR
Iš viso pagal institucinius sektorius Nefinansinės įmonės ir bendrovės Finansinės įmonės ir bendrovės Valdžios sektorius Namų ūkiai Ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams
2016K3 Iš viso mokesčių 1 365 944 1 291 308 18 250 20 013 35 034 1 338
Įmokos į Garantinį fondą 3 840 3 187 128 424 66 35
Pelno mokestis 96 643 87 036 7 265 161 2 093 87
Socialinis mokestis
Pridėtinės vertės mokestis 840 531 785 402 10 384 19 343 24 262 1 141
Akcizai 338 717 331 639 1 7 078
Cukraus sektoriaus mokestis
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokestis 23 030 22 311 2 15 699 4
Žemės mokestis 27 24 3
Nekilnojamojo turto mokestis 21 720 21 144 167 17 345 47
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 6 980 6 980
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 5 936 5 893 42 1
Transporto priemonių mokestis 15 392 14 986 11 394 1
Mokestis už aplinkos teršimą 915 906 0 3 5 1
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius 878 878
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 5 266 5 203 21 36 7
Naftos ir dujų išteklių mokestis 804 804
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis 3 939 3 939
Rinkliavos
Konsulinis mokestis
Žyminis mokestis 1 324 975 305 18 16 10

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
- nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Įmonių sumokėti mokesčiai
Atnaujintas: 2016-12-30
Kito atnaujinimo data: 2017-03-31
Atsakingas asmuo: Alina Norgėlaitė
El. pašto adresas: Alina.Norgelaite@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 1409
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas