???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Įmonių deklaruoti mokesčiai

Įmonių deklaruoti mokesčiai | tūkst. EUR
Iš viso pagal darbuotojų skaičių 0–9 darbuotojai 10–49 darbuotojai 50–249 darbuotojai 250–499 darbuotojai 500 ir daugiau darbuotojų
2016K3 Pridėtinės vertės mokestis TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 758 072,0 147 948,0 208 189,0 176 155,0 20 651,0 205 130,0
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė -9 803,0 -10 146,0 2 323,0 819,0 -193,0 -2 605,0
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2 324,0 233,0 687,0 1 404,0
C Apdirbamoji gamyba 70 922,0 3 209,0 10 235,0 14 449,0 5 204,0 37 826,0
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 30 646,0 5 365,0 19 214,0 2 978,0 -1 425,0 4 513,0
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 10 240,0 971,0 1 363,0 3 903,0 2 692,0 1 311,0
F Statyba 3 296,0 8 059,0 -4 108,0 -4 326,0 -290,0 3 961,0
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 468 408,0 75 634,0 148 907,0 117 949,0 23 867,0 102 052,0
H Transportas ir saugojimas -3 696,0 2 025,0 637,0 -612,0 -16 044,0 10 298,0
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 18 412,0 1 875,0 7 583,0 5 768,0 414,0 2 772,0
J Informacija ir ryšiai 31 973,0 3 897,0 4 341,0 12 819,0 34,0 10 882,0
K Finansinė ir draudimo veikla 9 091,0 1 609,0 878,0 983,0 4,0 5 617,0
L Nekilnojamojo turto operacijos 47 619,0 26 425,0 9 869,0 2 559,0 8 766,0
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 37 366,0 21 341,0 7 531,0 6 464,0 1 369,0 662,0
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 19 767,0 4 713,0 -1 180,0 6 196,0 2 930,0 7 108,0
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 8 621,0 31,0 -3 569,0 1 678,0 628,0 9 853,0
P Švietimas 2 625,0 427,0 249,0 586,0 223,0 1 141,0
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2 093,0 151,0 272,0 661,0 126,0 883,0
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 4 707,0 992,0 1 121,0 1 482,0 1 021,0 92,0
S Kita aptarnavimo veikla 3 460,0 1 138,0 1 836,0 394,0 92,0
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Įmonių deklaruoti mokesčiai
Atnaujintas: 2016-12-30
Kito atnaujinimo data: 2017-03-31
Atsakingas asmuo: Vera Bevziuk
El. pašto adresas: Vera.Bevziuk@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4793
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas