???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Įmonių deklaruoti mokesčiai

Įmonių deklaruoti mokesčiai | tūkst. EUR
Iš viso pagal darbuotojų skaičių 0–9 darbuotojai 10–49 darbuotojai 50–249 darbuotojai 250–499 darbuotojai 500 ir daugiau darbuotojų
2016K4 Pridėtinės vertės mokestis TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 761 105,0 167 084,0 228 111,0 177 365,0 11 466,0 177 079,0
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 9 245,0 5 340,0 4 802,0 2 080,0 -15,0 -2 962,0
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2 678,0 124,0 675,0 1 879,0
C Apdirbamoji gamyba 49 756,0 729,0 12 156,0 4 432,0 130,0 32 308,0
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 38 953,0 8 036,0 22 249,0 4 107,0 -1 576,0 6 136,0
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 9 910,0 1 131,0 1 117,0 4 489,0 1 947,0 1 225,0
F Statyba 4 671,0 11 739,0 -4 058,0 -1 884,0 -3 102,0 1 976,0
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 467 127,0 79 064,0 148 237,0 122 974,0 23 121,0 93 730,0
H Transportas ir saugojimas -7 087,0 1 269,0 1 085,0 -1 757,0 -15 116,0 7 431,0
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 15 653,0 1 863,0 6 098,0 4 569,0 193,0 2 929,0
J Informacija ir ryšiai 33 976,0 4 683,0 4 919,0 14 110,0 75,0 10 189,0
K Finansinė ir draudimo veikla 11 108,0 4 295,0 1 891,0 845,0 -40,0 4 117,0
L Nekilnojamojo turto operacijos 40 282,0 24 686,0 11 705,0 3 499,0 393,0
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 32 454,0 14 979,0 8 214,0 7 365,0 1 195,0 700,0
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 27 435,0 7 465,0 3 937,0 6 287,0 2 818,0 6 927,0
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 12 458,0 6,0 906,0 1 404,0 892,0 9 250,0
P Švietimas 3 181,0 528,0 274,0 674,0 109,0 1 596,0
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2 335,0 98,0 339,0 699,0 225,0 975,0
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 4 378,0 1 074,0 1 309,0 1 230,0 609,0 157,0
S Kita aptarnavimo veikla 2 591,0 -27,0 2 256,0 362,0
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Įmonių deklaruoti mokesčiai
Atnaujintas: 2017-03-31
Kito atnaujinimo data: 2017-06-30
Atsakingas asmuo: Vera Bevziuk
El. pašto adresas: Vera.Bevziuk@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4793
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas