???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Įmonių sumokėti mokesčiai

Įmonių sumokėti mokesčiai | tūkst. EUR
Iš viso pagal darbuotojų skaičių 0–9 darbuotojai 10–49 darbuotojai 50–249 darbuotojai 250–499 darbuotojai 500 ir daugiau darbuotojų
2016K3 Pelno mokestis TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 96 643 12 415 22 292 30 667 7 901 23 369
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 708 161 65 439 5 38
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 331 -91 91 331
C Apdirbamoji gamyba 20 613 430 2 515 9 211 3 103 5 353
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 1 043 407 49 842 625 -879
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 637 9 103 235 171 118
F Statyba 5 603 546 1 716 1 432 1 045 864
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 32 163 5 123 9 017 9 070 1 262 7 692
H Transportas ir saugojimas 8 677 781 2 369 2 445 919 2 163
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 882 52 312 282 48 188
J Informacija ir ryšiai 5 862 561 835 2 707 220 1 538
K Finansinė ir draudimo veikla 7 265 127 1 389 141 -37 5 645
L Nekilnojamojo turto operacijos 4 279 2 957 1 149 86 87
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 4 656 518 1 312 2 614 96 117
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 2 636 578 842 629 134 453
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 4 4
P Švietimas 108 47 41 20
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 322 35 221 56 -23 33
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 656 79 180 104 333 -41
S Kita aptarnavimo veikla 199 94 86 19
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
Pridėtinės vertės mokestis TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 840 531 151 852 229 261 221 544 28 586 209 289
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė -12 598 -11 049 1 666 -108 -194 -2 913
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2 004 368 772 864
C Apdirbamoji gamyba 86 351 4 431 13 803 20 854 6 466 40 797
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 35 596 5 981 20 172 3 233 -339 6 549
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 10 623 1 126 1 284 4 067 2 791 1 354
F Statyba 8 175 7 730 -1 831 -2 586 935 3 926
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 527 663 75 898 162 285 153 250 24 789 111 442
H Transportas ir saugojimas -3 718 2 417 1 088 -62 -13 564 6 403
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 19 143 2 033 7 608 6 157 431 2 914
J Informacija ir ryšiai 33 285 3 433 4 967 13 214 66 11 605
K Finansinė ir draudimo veikla 10 384 350 1 904 1 225 22 6 883
L Nekilnojamojo turto operacijos 41 142 27 639 10 380 2 654 468
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 40 140 22 834 8 533 6 674 1 416 683
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 21 838 6 175 -927 6 184 3 043 7 363
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 6 955 2 -6 180 2 496 1 076 9 561
P Švietimas 2 784 385 292 650 232 1 224
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2 314 259 233 740 167 916
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 4 936 850 1 275 1 555 1 143 113
S Kita aptarnavimo veikla 3 517 993 1 938 479 107
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
Nekilnojamojo turto mokestis TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 21 720 8 194 4 643 3 724 2 375 2 783
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 42 18 25 -1 1
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 194 55 74 64
C Apdirbamoji gamyba 2 914 160 343 939 538 933
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 3 186 184 332 673 1 173 825
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 222 11 19 75 73 43
F Statyba 1 118 520 212 237 89 59
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2 491 556 705 715 113 403
H Transportas ir saugojimas 1 048 91 207 214 228 308
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 607 96 236 261 15 0
J Informacija ir ryšiai 282 37 54 45 62 84
K Finansinė ir draudimo veikla 167 32 18 3 12 102
L Nekilnojamojo turto operacijos 8 278 5 904 2 110 264
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 502 342 129 31 0
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 359 119 63 157 2 19
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 5 5
P Švietimas 22 8 11 2
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 121 13 18 29 56 6
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 71 16 38 9 9 0
S Kita aptarnavimo veikla 90 32 51 7
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
U Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Įmonių sumokėti mokesčiai
Atnaujintas: 2016-12-30
Kito atnaujinimo data: 2017-03-31
Atsakingas asmuo: Alina Norgėlaitė
El. pašto adresas: Alina.Norgelaite@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 1409
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas