???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Darbo našumas

Darbo našumas | Pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, to meto kainomis
Lt per valandą EUR/val.
TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 2009 9,9
2010 10,7
2011 12,1
2012 12,7
2013 13,3
2014 13,7
2015 13,5
2016 13,5
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 2009 3,1
2010 4,1
2011 5,3
2012 6,2
2013 6,1
2014 5,6
2015 5,3
2016 5,5
B_TO_E Pramonė 2009 11,4
2010 13,9
2011 16,2
2012 16,8
2013 16,8
2014 17,7
2015 17,3
2016 16,4
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2009 14,0
2010 15,1
2011 21,6
2012 23,5
2013 17,2
2014 15,4
2015 24,0
2016
C Apdirbamoji gamyba 2009 10,4
2010 12,9
2011 15,4
2012 16,1
2013 16,1
2014 16,8
2015 16,9
2016 16,0
C10_TO_C12 Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 2009 13,1
2010 14,1
2011 14,8
2012 15,6
2013 17,5
2014 17,6
2015 17,7
2016
C13_TO_C15 Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas (gamyba); odos ir odos dirbinių gamyba 2009 4,7
2010 5,9
2011 7,0
2012 8,0
2013 8,6
2014 9,6
2015 9,2
2016
C16_TO_C18 Medienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas 2009 7,5
2010 8,9
2011 11,4
2012 10,9
2013 11,9
2014 12,3
2015 13,8
2016
C19 Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
C20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba 2009 25,6
2010 37,6
2011 69,1
2012 67,8
2013 48,7
2014 44,5
2015 44,4
2016
C21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba 2009 31,4
2010 92,8
2011 57,8
2012 72,5
2013 106,0
2014 176,1
2015 453,8
2016
C22_C23 Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių mineralinių produktų gamyba 2009 9,2
2010 13,4
2011 17,6
2012 16,4
2013 20,8
2014 21,1
2015 20,7
2016
C24_C25 Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 2009 7,5
2010 10,1
2011 12,1
2012 12,8
2013 12,2
2014 13,1
2015 13,5
2016
C26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 2009 17,7
2010 22,0
2011 28,3
2012 23,0
2013 24,6
2014 20,6
2015 26,2
2016
C27 Elektros įrangos gamyba 2009 5,3
2010 9,1
2011 10,3
2012 13,1
2013 16,3
2014 18,3
2015 16,3
2016
C28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 2009 12,2
2010 10,7
2011 17,5
2012 13,7
2013 13,4
2014 13,5
2015 15,0
2016
C29_C30 Transporto įrangos gamyba 2009 12,6
2010 21,2
2011 19,6
2012 23,4
2013 34,0
2014 28,5
2015 18,1
2016
C31_TO_C33 Baldų gamyba; papuošalų, juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, žaislų gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 2009 8,7
2010 9,4
2011 10,7
2012 12,2
2013 13,3
2014 15,7
2015 13,9
2016
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 2009 24,1
2010 28,4
2011 30,8
2012 32,4
2013 37,1
2014 39,0
2015 31,8
2016
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 2009 8,9
2010 11,3
2011 12,6
2012 11,0
2013 10,7
2014 14,4
2015 12,1
2016
F Statyba 2009 7,6
2010 8,8
2011 10,8
2012 10,1
2013 10,7
2014 12,6
2015 11,9
2016 11,3
G_TO_I Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas; transportas ir saugojimas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 2009 10,8
2010 11,9
2011 13,3
2012 14,8
2013 15,6
2014 15,5
2015 15,5
2016 16,0
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2009 9,8
2010 10,5
2011 12,0
2012 13,4
2013 14,1
2014 14,1
2015 14,5
2016
H Transportas ir saugojimas 2009 15,1
2010 17,4
2011 18,6
2012 20,3
2013 21,4
2014 20,9
2015 20,1
2016
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 2009 5,7
2010 5,7
2011 6,3
2012 7,2
2013 7,7
2014 8,0
2015 8,2
2016
J Informacija ir ryšiai 2009 21,0
2010 22,4
2011 18,8
2012 17,1
2013 22,6
2014 23,4
2015 23,2
2016 22,5
J58_TO_J60 Leidybinė veikla; kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla; programų rengimas ir transliavimas 2009 9,6
2010 12,7
2011 12,9
2012 10,8
2013 14,7
2014 14,6
2015 17,4
2016
J61 Telekomunikacijos 2009 68,7
2010 52,1
2011 34,4
2012 37,5
2013 39,9
2014 38,4
2015 56,9
2016
J62_J63 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla 2009 10,1
2010 12,1
2011 12,0
2012 10,8
2013 17,0
2014 19,5
2015 16,0
2016
K Finansinė ir draudimo veikla 2009 16,2
2010 18,5
2011 22,6
2012 19,5
2013 22,3
2014 19,8
2015 21,2
2016 20,4
L Nekilnojamojo turto operacijos 2009 32,4
2010 26,9
2011 30,2
2012 28,7
2013 27,9
2014 30,9
2015 34,5
2016 35,2
M_N Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla 2009 10,2
2010 9,1
2011 10,1
2012 10,7
2013 11,2
2014 11,5
2015 11,6
2016 11,3
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2009 12,7
2010 10,8
2011 12,5
2012 12,0
2013 12,6
2014 13,8
2015 13,7
2016
M69_TO_M71 Teisinė ir apskaitos veikla; pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla; architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė 2009 14,6
2010 11,5
2011 12,5
2012 11,5
2013 13,3
2014 14,8
2015 14,2
2016
M72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 2009 6,1
2010 7,8
2011 8,9
2012 7,7
2013 6,0
2014 6,9
2015 9,9
2016
M73_TO_M75 Reklama ir rinkos tyrimas; kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla; veterinarinė veikla 2009 11,8
2010 10,1
2011 13,2
2012 15,5
2013 12,9
2014 13,6
2015 13,3
2016
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 2009 7,5
2010 7,2
2011 7,6
2012 9,0
2013 9,6
2014 9,1
2015 9,5
2016
O_TO_Q Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2009 7,7
2010 7,3
2011 7,8
2012 8,3
2013 8,7
2014 9,1
2015 8,9
2016 8,9
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 2009 11,3
2010 11,3
2011 12,3
2012 12,7
2013 12,2
2014 13,0
2015 13,0
2016
P Švietimas 2009 6,5
2010 5,9
2011 6,3
2012 6,6
2013 7,2
2014 7,3
2015 7,0
2016
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2009 5,9
2010 5,4
2011 5,9
2012 6,6
2013 7,1
2014 7,5
2015 7,4
2016
Q86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla 2009 5,8
2010 5,5
2011 6,2
2012 7,0
2013 7,4
2014 7,8
2015 7,8
2016
Q87_Q88 Kita stacionarinė globos veikla; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 2009 6,1
2010 5,0
2011 4,5
2012 5,1
2013 5,9
2014 6,3
2015 5,8
2016
R_TO_T Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos 2009 5,2
2010 5,6
2011 5,6
2012 5,9
2013 6,5
2014 7,1
2015 7,4
2016 7,3
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 2009 5,7
2010 6,0
2011 6,3
2012 6,2
2013 6,3
2014 6,7
2015 7,4
2016
S Kita aptarnavimo veikla 2009 4,7
2010 5,0
2011 4,9
2012 5,6
2013 6,6
2014 7,2
2015 7,2
2016
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 2009 9,2
2010 9,9
2011 6,9
2012 6,1
2013 8,0
2014 14,3
2015 14,1
2016

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- išankstiniai duomenys
- nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo
- konfidencialūs duomenys

Papildoma informacija apie rodiklius


Darbo našumas
Atnaujintas: 2017-03-01
Kito atnaujinimo data: 2017-10-02
Atsakingas asmuo: Inga Daunaravičienė
El. pašto adresas: Inga.Daunaraviciene@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4614
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas