???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Įmonių ir gyventojų sumokėtos rinkliavos

Įmonių ir gyventojų sumokėtos rinkliavos | tūkst. EUR
2016K4 Rinkliavos 21 611
Valstybės rinkliavos, įskaitomos į valstybės biudžetą 8 419
Migracijos tarnybų teikiamos paslaugos 2 662
Gyventojų registro teikiamos paslaugos
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamos paslaugos 1 660
Valstybinės augalų apsaugos tarnybos teikiamos paslaugos 87
Policijos įstaigų licencijavimo padalinių teikiamos paslaugos 103
Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM teikiamos paslaugos
Valstybinės kelių transporto inspekcijos teikiamos paslaugos 727
Valstybinės kelių transporto inspekcijos tachografų kortelių išdavimo paslaugos 246
Kelių policijos rinkliava
Kitos valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos paslaugos 2 222
Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos teikiamos paslaugos
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 713
Valstybės rinkliavos, įskaitomos į savivaldybių biudžetą 929
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 112
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 26
Licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 24
Licencijos supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas 0
Autotransporto veiklos licencijos ar licencijų kortelės 64
Civilinės būklės aktų registravimas 143
Kitos valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos paslaugos 560
Vietinės rinkliavos, įskaitomos į savivaldybių biudžetą 12 263
Kasinėjimai savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, jos ar jos dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas
Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose vietose
Komercinė vaizdo reklama ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų
Leidimas organizuoti komercinius renginius viešojo naudojimo teritorijose
Mechaninių priemonių įvažiavimas į valstybės saugomas teritorijas
Naudojimąsis gatvėmis bei aikštėmis automobiliams statyti
Gyvūnų (šunų, kačių) registravimas ir laikymas daugiabučiuose namuose
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymas

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
- nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Įmonių ir gyventojų sumokėtos rinkliavos
Atnaujintas: 2017-03-31
Kito atnaujinimo data: 2017-06-30
Atsakingas asmuo: Vera Bevziuk
El. pašto adresas: Vera.Bevziuk@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4793
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas