???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Įmonių ir gyventojų sumokėtos rinkliavos

Įmonių ir gyventojų sumokėtos rinkliavos | tūkst. EUR
2016K3 Rinkliavos 24 417
Valstybės rinkliavos, įskaitomos į valstybės biudžetą 9 700
Migracijos tarnybų teikiamos paslaugos 4 226
Gyventojų registro teikiamos paslaugos
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamos paslaugos 1 608
Valstybinės augalų apsaugos tarnybos teikiamos paslaugos 102
Policijos įstaigų licencijavimo padalinių teikiamos paslaugos 105
Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM teikiamos paslaugos
Valstybinės kelių transporto inspekcijos teikiamos paslaugos 593
Valstybinės kelių transporto inspekcijos tachografų kortelių išdavimo paslaugos 272
Kelių policijos rinkliava 0
Kitos valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos paslaugos 2 128
Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos teikiamos paslaugos
Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 666
Valstybės rinkliavos, įskaitomos į savivaldybių biudžetą 960
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 104
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 27
Licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 25
Licencijos supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas 0
Autotransporto veiklos licencijos ar licencijų kortelės 23
Civilinės būklės aktų registravimas 196
Kitos valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos paslaugos 585
Vietinės rinkliavos, įskaitomos į savivaldybių biudžetą 13 757
Kasinėjimai savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, jos ar jos dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas
Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose vietose
Komercinė vaizdo reklama ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų
Leidimas organizuoti komercinius renginius viešojo naudojimo teritorijose
Mechaninių priemonių įvažiavimas į valstybės saugomas teritorijas
Naudojimąsis gatvėmis bei aikštėmis automobiliams statyti
Gyvūnų (šunų, kačių) registravimas ir laikymas daugiabučiuose namuose
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymas

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
- nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Įmonių ir gyventojų sumokėtos rinkliavos
Atnaujintas: 2016-12-30
Kito atnaujinimo data: 2017-03-31
Atsakingas asmuo: Vera Bevziuk
El. pašto adresas: Vera.Bevziuk@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4793
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas