???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Darbo našumas

Darbo našumas | Pridėtinė vertė, tenkanti vienam užimtajam, to meto kainomis
tūkst. Lt vienam užimtajam tūkst. EUR vienam užimtajam
TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 2009 18,5
2010 20,2
2011 22,5
2012 23,7
2013 24,5
2014 25,1
2015 25,2
2016 25,5
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 2009 5,8
2010 7,6
2011 10,2
2012 12,0
2013 11,5
2014 10,4
2015 10,1
2016 10,5
B_TO_E Pramonė 2009 21,4
2010 26,7
2011 31,1
2012 32,5
2013 32,3
2014 33,7
2015 33,0
2016 32,1
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2009 25,1
2010 29,9
2011 44,0
2012 49,5
2013 34,8
2014 31,8
2015 45,8
2016
C Apdirbamoji gamyba 2009 19,5
2010 24,7
2011 29,4
2012 31,1
2013 30,9
2014 32,0
2015 32,0
2016 31,3
C10_TO_C12 Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba 2009 24,3
2010 27,0
2011 28,7
2012 30,8
2013 33,2
2014 32,9
2015 33,7
2016
C13_TO_C15 Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas (gamyba); odos ir odos dirbinių gamyba 2009 8,3
2010 10,7
2011 13,0
2012 15,1
2013 16,0
2014 17,9
2015 16,9
2016
C16_TO_C18 Medienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas 2009 14,3
2010 17,5
2011 22,5
2012 21,1
2013 23,0
2014 23,8
2015 26,4
2016
C19 Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
C20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba 2009 51,0
2010 78,1
2011 134,4
2012 131,0
2013 93,2
2014 80,0
2015 79,2
2016
C21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba 2009 62,0
2010 192,6
2011 100,6
2012 91,1
2013 158,1
2014 368,4
2015 946,4
2016
C22_C23 Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių mineralinių produktų gamyba 2009 16,8
2010 25,7
2011 33,8
2012 32,8
2013 41,3
2014 40,9
2015 40,8
2016
C24_C25 Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 2009 14,4
2010 18,6
2011 22,4
2012 24,5
2013 23,4
2014 25,5
2015 24,8
2016
C26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 2009 33,3
2010 39,5
2011 38,8
2012 41,2
2013 46,6
2014 39,3
2015 51,0
2016
C27 Elektros įrangos gamyba 2009 9,5
2010 18,0
2011 19,1
2012 26,7
2013 31,0
2014 30,7
2015 33,0
2016
C28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 2009 21,2
2010 21,5
2011 34,6
2012 26,7
2013 25,7
2014 25,1
2015 26,9
2016
C29_C30 Transporto įrangos gamyba 2009 24,6
2010 40,6
2011 34,6
2012 44,7
2013 64,1
2014 53,3
2015 32,7
2016
C31_TO_C33 Baldų gamyba; papuošalų, juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, žaislų gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 2009 16,9
2010 18,7
2011 21,1
2012 23,6
2013 26,0
2014 30,7
2015 27,0
2016
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 2009 47,5
2010 57,0
2011 59,7
2012 64,7
2013 73,9
2014 75,9
2015 60,7
2016
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 2009 17,1
2010 21,3
2011 24,6
2012 21,1
2013 21,0
2014 27,0
2015 24,2
2016
F Statyba 2009 14,2
2010 17,0
2011 21,3
2012 20,0
2013 21,0
2014 24,5
2015 23,3
2016 22,0
G_TO_I Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas; transportas ir saugojimas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 2009 20,6
2010 23,0
2011 25,3
2012 27,7
2013 28,9
2014 28,8
2015 29,4
2016 30,7
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 2009 18,4
2010 20,0
2011 22,4
2012 24,8
2013 25,7
2014 26,0
2015 27,2
2016
H Transportas ir saugojimas 2009 30,1
2010 35,2
2011 37,2
2012 39,7
2013 42,1
2014 40,3
2015 39,1
2016
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 2009 10,7
2010 10,7
2011 11,4
2012 12,7
2013 13,3
2014 13,9
2015 15,3
2016
J Informacija ir ryšiai 2009 41,5
2010 42,2
2011 34,4
2012 32,1
2013 41,5
2014 44,0
2015 42,6
2016 42,1
J58_TO_J60 Leidybinė veikla; kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla; programų rengimas ir transliavimas 2009 18,6
2010 21,7
2011 23,3
2012 19,7
2013 26,4
2014 26,4
2015 30,4
2016
J61 Telekomunikacijos 2009 137,2
2010 102,9
2011 66,1
2012 69,9
2013 74,4
2014 72,2
2015 102,7
2016
J62_J63 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla 2009 20,2
2010 23,7
2011 21,3
2012 20,6
2013 31,3
2014 37,3
2015 30,0
2016
K Finansinė ir draudimo veikla 2009 30,8
2010 35,2
2011 42,4
2012 34,5
2013 38,9
2014 36,0
2015 37,6
2016 38,0
L Nekilnojamojo turto operacijos 2009 61,4
2010 50,2
2011 52,9
2012 53,9
2013 50,4
2014 55,7
2015 62,2
2016 66,7
M_N Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla 2009 19,1
2010 17,1
2011 18,1
2012 19,5
2013 20,3
2014 21,2
2015 21,7
2016 20,9
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2009 23,6
2010 20,2
2011 21,8
2012 21,4
2013 22,2
2014 25,0
2015 25,0
2016
M69_TO_M71 Teisinė ir apskaitos veikla; pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla; architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė 2009 27,5
2010 21,8
2011 22,2
2012 20,8
2013 23,4
2014 26,8
2015 26,1
2016
M72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 2009 11,1
2010 13,9
2011 14,1
2012 14,2
2013 11,9
2014 12,9
2015 15,3
2016
M73_TO_M75 Reklama ir rinkos tyrimas; kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla; veterinarinė veikla 2009 21,1
2010 18,4
2011 22,8
2012 25,5
2013 22,2
2014 24,6
2015 25,1
2016
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 2009 14,3
2010 13,5
2011 13,9
2012 16,9
2013 17,9
2014 17,1
2015 18,0
2016
O_TO_Q Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2009 13,8
2010 13,1
2011 13,8
2012 14,5
2013 15,2
2014 15,7
2015 15,7
2016 15,9
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 2009 22,3
2010 22,0
2011 23,3
2012 24,6
2013 23,5
2014 24,8
2015 24,8
2016
P Švietimas 2009 10,6
2010 9,9
2011 10,1
2012 10,4
2013 11,5
2014 11,3
2015 11,2
2016
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2009 11,0
2010 10,3
2011 11,2
2012 12,1
2013 13,0
2014 13,8
2015 13,9
2016
Q86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla 2009 11,0
2010 10,6
2011 11,7
2012 12,7
2013 13,5
2014 14,4
2015 14,8
2016
Q87_Q88 Kita stacionarinė globos veikla; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 2009 11,2
2010 8,9
2011 8,6
2012 9,3
2013 10,5
2014 11,4
2015 10,5
2016
R_TO_T Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos 2009 9,7
2010 10,1
2011 9,9
2012 10,3
2013 11,0
2014 11,6
2015 13,0
2016 12,7
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 2009 10,3
2010 11,3
2011 12,0
2012 11,3
2013 11,4
2014 11,3
2015 13,0
2016
S Kita aptarnavimo veikla 2009 8,7
2010 8,8
2011 8,2
2012 9,4
2013 10,5
2014 11,7
2015 12,4
2016
T Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 2009 18,3
2010 18,0
2011 13,6
2012 10,2
2013 13,1
2014 18,9
2015 26,4
2016

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- išankstiniai duomenys
- nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo
- konfidencialūs duomenys

Papildoma informacija apie rodiklius


Darbo našumas
Atnaujintas: 2017-03-01
Kito atnaujinimo data: 2017-10-02
Atsakingas asmuo: Inga Daunaravičienė
El. pašto adresas: Inga.Daunaraviciene@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4614
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas