???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Mokymosi aprėpties lygis

Mokymosi aprėpties lygis | proc.
2011 2012 2013 2014 2015
Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto
Iš viso pagal švietimo lygmenis (1-8 lygmuo) Vyrai ir moterys 93,4 84,2 91,2 82,2 89,9 80,8 89,6 80,3 90,3 80,6
Vyrai 89,3 81,9 87,1 79,8 86,1 78,5 86,0 78,2 87,3 78,8
Moterys 97,8 86,7 95,4 84,7 93,9 83,3 93,4 82,6 93,4 82,4
Ikimokyklinis ugdymas (0 lygmuo) Vyrai ir moterys 95,5 79,7 98,7 81,9 101,5 84,7 103,2 86,1 104,9 87,0
Vyrai 96,3 80,4 98,9 82,0 101,7 84,7 103,3 86,2 105,0 87,2
Moterys 94,6 79,0 98,6 81,8 101,4 84,8 103,1 86,1 104,8 86,9
Pradinis ugdymas (1 lygmuo) Vyrai ir moterys 101,9 98,8 101,8 98,9 101,6 99,2 102,1 99,8 102,9 100,0
Vyrai 102,1 99,2 101,8 99,2 101,7 99,4 102,2 99,9 103,0 100,0
Moterys 101,6 98,5 101,7 98,6 101,4 98,9 102,0 99,5 102,8 100,0
Pagrindinis ugdymas (2 lygmuo) Vyrai ir moterys 105,1 97,4 104,5 97,3 103,8 96,8 104,1 97,4 104,8 98,3
Vyrai 107,0 97,6 106,7 97,6 105,9 97,1 106,0 97,8 106,7 98,5
Moterys 103,1 97,1 102,3 96,9 101,6 96,5 102,0 97,0 102,8 98,0
Vidurinis ugdymas (3 lygmuo) Vyrai ir moterys 119,9 85,2 120,4 85,0 119,3 85,8 116,9 85,9 114,0 85,2
Vyrai 123,2 83,5 123,5 83,4 121,9 84,7 119,6 85,0 117,3 84,6
Moterys 116,4 86,9 117,1 86,7 116,6 86,9 114,0 86,8 110,6 85,8
Profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą (4 lygmuo) Vyrai ir moterys 15,3 6,1 17,5 6,1 22,4 6,7 27,2 7,3 29,7 7,4
Vyrai 14,0 5,9 15,9 6,0 20,6 7,1 25,0 7,7 27,0 7,6
Moterys 16,7 6,2 19,2 6,2 24,3 6,3 29,5 6,9 32,4 7,2
Bakalauro, profesinio bakalauro ir magistrantūros studijos (6-7 lygmenys) Vyrai ir moterys 65,9 47,8 61,1 44,8 58,1 42,6 56,7 41,5 56,9 40,9
Vyrai 53,5 39,9 49,1 37,3 47,4 35,7 46,7 35,1 48,1 35,2
Moterys 79,0 56,1 73,4 52,8 69,5 49,9 67,2 48,2 66,2 46,8
Doktorantūra (8 lygmuo) Vyrai ir moterys 1,8 0,8 1,7 0,8 1,7 0,8 1,7 0,7 1,7 0,7
Vyrai 1,5 0,8 1,4 0,7 1,4 0,7 1,3 0,7 1,4 0,7
Moterys 2,2 0,9 2,1 0,8 2,1 0,8 2,1 0,8 2,1 0,8

Papildoma informacija apie rodiklius


Mokymosi aprėpties lygis
Atnaujintas: 2016-06-20
Kito atnaujinimo data: 2017-06-20
Atsakingas asmuo: Daiva Marcinkevičienė
El. pašto adresas: Daiva.Marcinkeviciene@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4912
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas