???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Paslaugų įmonių pardavimo pajamos (be PVM), Paslaugų įmonių dirbančiųjų skaičius, Paslaugų įmonių skaičius

Paslaugų įmonių pardavimo pajamos (be PVM) | tūkst. EUR Paslaugų įmonių dirbančiųjų skaičius | tūkst. Paslaugų įmonių skaičius | vnt.
H Transportas ir saugojimas 2012 6 724 171,1 98,1 5 947
2013 7 227 413,2 103,3 6 327
2014 7 642 912,1 105,6 6 602
2015 7 476 757,1 105,4 7 054
H49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 2012 3 524 838,0 70,6 4 542
2013 3 747 650,6 74,0 4 767
2014 3 915 696,9 76,5 4 925
2015 3 893 457,8 75,7 5 184
H491_H492_H495 Geležinkelio transportas; transportavimas vamzdynais 2012 522 763,3 10,8 5
2013 477 462,2 10,9 5
2014 481 958,2 10,7 5
2015 449 382,1 10,4 5
H493 Kitas keleivinis sausumos transportas 2012 238 074,3 15,0 727
2013 242 068,3 14,3 674
2014 250 103,2 14,5 672
2015 254 460,2 13,6 625
H4931 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu 2012 197 068,9 9,5 328
2013 200 343,5 9,4 309
2014 198 204,3 9,1 316
2015 194 645,5 9,0 283
H4932 Taksi veikla 2012 17 872,5 4,0 242
2013 16 921,9 3,6 204
2014 20 680,5 4,1 182
2015 25 521,8 3,2 161
H4939 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas 2012 23 133,0 1,5 157
2013 24 802,8 1,3 161
2014 31 218,4 1,3 174
2015 34 292,9 1,4 181
H494 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla 2012 2 764 000,4 44,8 3 810
2013 3 028 120,1 48,9 4 088
2014 3 183 635,6 51,3 4 248
2015 3 189 615,5 51,7 4 554
H50 Vandens transportas 2012 164 597,2 1,5 24
2013 160 257,9 1,5 21
2014 164 778,0 1,4 21
2015 160 938,8 1,4 21
H501_H502 Jūrų ir pakrančių keleivinis ir krovininis vandens transportas 2012 160 331,1 1,4 11
2013 155 405,2 1,4 9
2014 159 477,8 1,3 9
2015 155 667,0 1,2 9
H503_H504 Vidaus vandenų transportas 2012 4 266,1 0,1 13
2013 4 852,7 0,1 12
2014 5 300,2 0,1 12
2015 5 271,8 0,1 12
H51 Oro transportas 2012 122 994,2 0,4 9
2013 146 215,5 0,4 13
2014 160 674,8 0,5 11
2015 206 123,5 0,5 10
H52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 2012 2 812 905,8 16,7 1 284
2013 3 065 761,0 18,6 1 437
2014 3 282 619,2 18,9 1 558
2015 3 087 394,3 19,7 1 749
H521 Sandėliavimas ir saugojimas 2012 161 408,9 2,4 80
2013 182 588,5 2,9 96
2014 123 423,3 2,5 108
2015 131 443,1 2,6 143
H522 Transportui būdingų paslaugų veikla 2012 2 651 496,9 14,3 1 204
2013 2 883 172,5 15,7 1 341
2014 3 159 195,9 16,4 1 450
2015 2 955 951,2 17,1 1 606
H5221_TO_H5223 Sausumos, vandens ir oro transportui būdingų paslaugų veikla 2012 265 913,0 3,2 158
2013 289 964,1 3,3 178
2014 288 380,4 3,2 180
2015 279 923,0 3,4 178
H5224 Krovinių tvarkymas 2012 259 426,8 3,2 62
2013 280 596,8 3,3 63
2014 314 606,5 3,3 64
2015 316 930,2 3,2 59
H5229 Kita transportui būdingų paslaugų veikla 2012 2 126 157,1 7,9 984
2013 2 312 611,6 9,1 1 100
2014 2 556 209,1 9,9 1 206
2015 2 359 098,1 10,5 1 369
H53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 2012 98 835,9 8,8 88
2013 107 528,1 8,7 89
2014 119 143,1 8,3 87
2015 128 842,7 8,1 90
I55 Apgyvendinimo veikla 2012 150 153,1 6,3 278
2013 169 145,8 6,8 291
2014 173 744,1 7,0 309
2015 193 966,9 7,2 334
J Informacija ir ryšiai 2012 1 468 156,4 23,6 2 128
2013 1 499 973,9 24,9 2 248
2014 1 552 809,9 26,2 2 501
2015 1 715 226,7 26,6 2 763
J58 Leidybinė veikla 2012 132 224,6 4,5 556
2013 136 157,9 4,3 546
2014 125 146,1 4,1 591
2015 127 919,2 4,0 592
J581 Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla 2012 129 674,1 4,4 530
2013 131 154,7 4,2 515
2014 116 046,0 3,9 552
2015 114 832,8 3,8 553
J582 Programinės įrangos leidyba 2012 2 550,5 0,1 26
2013 5 003,2 0,1 31
2014 9 100,2 0,2 39
2015 13 086,3 0,2 39
J59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla 2012 39 628,3 0,7 140
2013 42 972,0 0,7 138
2014 52 170,5 0,8 178
2015 53 253,4 0,8 201
J591 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla 2012 38 183,7 0,6 101
2013 41 302,9 0,6 104
2014 50 466,9 0,7 138
2015 51 162,4 0,7 159
J592 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 2012 1 444,6 0,1 39
2013 1 669,1 0,1 34
2014 1 703,6 0,1 40
2015 2 091,0 0,1 42
J60 Programų rengimas ir transliavimas 2012 61 599,0 1,3 71
2013 62 256,6 1,2 65
2014 66 069,3 1,1 73
2015 70 616,8 1,1 75
J601 Radijo programų transliavimas 2012 6 641,7 0,2 31
2013 6 295,4 0,2 29
2014 7 015,6 0,2 34
2015 7 322,3 0,2 28
J602 Televizijos programų rengimas ir transliavimas 2012 54 957,4 1,1 40
2013 55 961,2 1,0 36
2014 59 053,7 0,9 39
2015 63 294,5 0,9 47
J61 Telekomunikacijos 2012 794 596,7 6,3 233
2013 774 729,5 6,3 228
2014 766 565,8 6,2 233
2015 801 850,4 5,7 220
J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 2012 360 342,9 8,5 947
2013 392 860,2 9,8 1 093
2014 437 730,5 11,0 1 206
2015 537 954,1 11,8 1 416
J6201 Kompiuterių programavimo veikla 2012 179 554,5 4,7 477
2013 189 157,0 5,5 601
2014 227 940,2 6,4 705
2015 276 433,7 6,6 838
J6202_J6203 Kompiuterių konsultacinė veikla; kompiuterinės įrangos tvarkyba 2012 97 013,2 2,1 235
2013 108 629,7 2,3 244
2014 101 433,1 2,1 238
2015 129 359,2 2,4 263
J6209 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla 2012 83 775,3 1,8 235
2013 95 073,5 2,1 248
2014 108 357,2 2,5 263
2015 132 161,2 2,8 315
J63 Informacinių paslaugų veikla 2012 79 764,9 2,2 181
2013 90 997,7 2,6 178
2014 105 127,7 3,0 220
2015 123 632,7 3,1 259
J631 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla 2012 76 684,5 2,0 151
2013 88 047,6 2,3 146
2014 100 829,3 2,7 177
2015 113 740,2 2,9 207
J639 Kita informacinių paslaugų veikla 2012 3 080,4 0,2 30
2013 2 950,1 0,2 32
2014 4 298,4 0,3 43
2015 9 892,5 0,3 52
L68 Nekilnojamojo turto operacijos 2012 884 192,3 20,2 3 283
2013 1 001 253,1 21,8 3 435
2014 1 087 323,6 22,7 3 619
2015 1 157 764,7 22,6 3 948
L681 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 2012 80 475,2 1,1 380
2013 95 768,6 1,2 407
2014 104 541,0 1,2 423
2015 112 066,2 1,5 486
L682 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 2012 685 030,9 13,7 2 265
2013 732 631,8 13,5 2 354
2014 774 835,1 14,3 2 500
2015 843 303,0 14,4 2 709
L683 Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį 2012 118 686,2 5,4 638
2013 172 852,6 7,0 674
2014 207 947,5 7,2 696
2015 202 395,4 6,7 753
L6831 Nekilnojamojo turto agentūrų veikla 2012 30 950,5 2,2 460
2013 39 534,2 2,8 481
2014 49 606,2 2,8 482
2015 50 296,3 2,1 524
L6832 Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį 2012 87 735,6 3,2 178
2013 133 318,5 4,3 193
2014 158 341,2 4,4 214
2015 152 099,1 4,6 229
M_NOT_M72 Profesinė, mokslinė ir techninė veikla, išskyrus moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 2012 1 221 423,5 48,6 6 726
2013 1 380 553,4 51,9 7 154
2014 1 567 785,1 55,3 7 706
2015 1 673 443,1 54,3 8 552
M69 Teisinė ir apskaitos veikla 2012 321 404,2 11,7 1 499
2013 362 849,1 12,6 1 651
2014 382 160,4 13,4 1 824
2015 374 216,4 13,6 2 024
M691 Teisinė veikla 2012 201 645,9 6,2 306
2013 222 481,9 6,3 333
2014 249 375,8 6,4 381
2015 228 091,4 6,5 429
M692 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais 2012 119 758,2 5,5 1 193
2013 140 367,3 6,2 1 318
2014 132 784,6 7,0 1 443
2015 146 125,0 7,1 1 595
M70 Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla 2012 240 228,6 8,2 1 547
2013 331 080,7 9,3 1 807
2014 376 876,9 10,0 2 000
2015 381 306,0 10,3 2 285
M701 Pagrindinių buveinių veikla 2012 26 889,3 0,9 142
2013 40 747,1 0,9 173
2014 32 989,0 0,9 158
2015 44 108,7 1,4 151
M702 Konsultacinė valdymo veikla 2012 213 339,3 7,3 1 405
2013 290 333,5 8,4 1 634
2014 343 887,9 9,1 1 842
2015 337 197,3 8,9 2 134
M7021 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 2012 33 677,9 0,8 140
2013 44 604,8 1,0 178
2014 42 066,7 1,1 222
2015 41 244,0 1,1 226
M7022 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 2012 179 661,4 6,6 1 265
2013 245 728,8 7,4 1 456
2014 301 821,3 8,0 1 620
2015 295 953,3 7,8 1 908
M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė 2012 268 583,5 13,2 1 809
2013 279 344,1 13,2 1 828
2014 308 777,2 12,9 1 915
2015 369 745,1 14,3 2 075
M711 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos 2012 208 650,2 11,3 1 668
2013 218 864,6 11,2 1 689
2014 243 403,9 10,8 1 757
2015 296 722,5 12,1 1 904
M712 Techninis tikrinimas ir analizė 2012 59 933,3 1,9 141
2013 60 479,5 2,0 139
2014 65 373,3 2,1 158
2015 73 022,6 2,3 171
M73 Reklama ir rinkos tyrimas 2012 279 983,7 7,9 1 111
2013 298 865,5 8,8 1 137
2014 378 476,9 9,4 1 182
2015 410 449,9 8,3 1 293
M731 Reklama 2012 224 991,7 6,0 1 021
2013 248 730,2 6,5 1 043
2014 312 398,4 7,5 1 083
2015 337 074,6 6,8 1 187
M732 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 2012 54 992,0 1,9 90
2013 50 135,4 2,3 94
2014 66 078,5 1,9 99
2015 73 375,2 1,4 106
M74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2012 103 864,6 6,9 617
2013 99 801,7 7,2 595
2014 110 092,8 8,8 650
2015 123 658,2 7,0 727
M741 Specializuota projektavimo veikla 2012 7 545,4 0,5 106
2013 8 212,7 0,6 106
2014 16 226,6 0,9 120
2015 21 598,1 0,6 148
M742 Fotografavimo veikla 2012 14 073,9 2,0 105
2013 16 383,6 2,2 103
2014 16 350,9 2,5 111
2015 19 783,2 2,0 131
M743_M749 Vertimo raštu ir žodžiu bei kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2012 82 245,3 4,4 406
2013 75 205,3 4,4 386
2014 77 515,3 5,4 419
2015 82 276,9 4,4 448
M75 Veterinarinė veikla 2012 7 358,8 0,7 143
2013 8 612,4 0,8 136
2014 11 400,9 0,8 135
2015 14 067,5 0,8 148
N Administracinė ir aptarnavimo veikla 2012 1 001 436,0 42,6 2 046
2013 1 128 009,9 45,0 2 162
2014 1 178 692,8 47,8 2 362
2015 1 292 512,2 50,9 2 663
N77 Nuoma ir išperkamoji nuoma 2012 211 961,5 3,8 624
2013 232 378,1 4,3 704
2014 216 428,1 4,1 792
2015 288 991,1 4,8 930
N771 Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma 2012 76 138,0 1,0 254
2013 76 073,2 1,2 301
2014 70 686,8 1,2 352
2015 129 227,7 1,4 428
N772 Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma 2012 16 620,5 1,2 94
2013 19 167,0 1,3 105
2014 18 502,2 1,1 114
2015 23 500,4 1,4 112
N773_N774 Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma; intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma 2012 119 203,0 1,7 276
2013 137 137,9 1,7 298
2014 127 239,1 1,9 326
2015 136 262,9 2,1 390
N78 Įdarbinimo veikla 2012 116 901,5 4,7 215
2013 161 340,4 5,9 242
2014 167 571,9 7,6 251
2015 170 200,7 8,7 250
N79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla 2012 238 245,0 2,8 357
2013 253 646,0 3,0 365
2014 275 080,9 2,6 402
2015 296 816,9 3,2 421
N80 Apsaugos ir tyrimo veikla 2012 106 842,0 10,7 143
2013 118 693,5 10,9 143
2014 122 051,4 11,0 142
2015 125 321,9 11,2 143
N81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas 2012 243 812,4 17,0 453
2013 266 834,1 17,4 455
2014 284 856,4 18,5 477
2015 300 692,9 18,8 528
N811 Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla 2012 57 651,6 2,4 58
2013 62 435,4 2,3 54
2014 68 214,4 2,0 61
2015 73 462,6 2,0 66
N812 Valymo veikla 2012 171 693,6 13,1 278
2013 183 073,3 13,4 273
2014 193 097,8 14,5 279
2015 201 212,9 15,1 293
N8121_N8122 Pastatų ir pramoninio valymo veikla 2012 60 209,0 8,0 186
2013 71 758,9 8,4 193
2014 81 885,5 9,5 193
2015 82 669,0 9,6 209
N8129 Kita valymo veikla 2012 111 484,5 5,1 92
2013 111 314,5 5,0 80
2014 111 212,3 5,0 86
2015 118 543,9 5,4 84
N813 Kraštovaizdžio tvarkymas 2012 14 467,3 1,5 117
2013 21 325,4 1,7 128
2014 23 544,2 2,0 137
2015 26 017,3 1,8 169
N82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla 2012 83 673,6 3,5 254
2013 95 117,8 3,5 253
2014 112 704,0 4,0 298
2015 110 488,7 4,2 391
P Švietimas 2012 275 486,1 40,9 951
2013 275 170,5 42,8 993
2014 288 683,8 42,8 1 246
2015 293 062,7 42,4 1 384
P851_TO_P8532_P8541 Ikimokyklinis, pradinis, vidurinis ugdymas ir aukštojo mokslo nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą 2012 27 462,3 5,7 200
2013 22 633,6 6,1 125
2014 27 205,8 6,6 161
2015 40 233,9 7,1 184
P8542 Aukštasis (tretinis) mokslas 2012 149 955,7 25,6 44
2013 159 333,6 25,7 45
2014 153 436,5 25,1 45
2015 146 596,4 24,2 44
P855_P856_NOT_P8553 Sportinis, rekreacinis, kultūrinis ir kitas švietimas bei švietimui būdingos paslaugos 2012 74 992,5 8,0 486
2013 73 039,5 9,5 611
2014 85 289,9 9,6 824
2015 91 421,4 9,5 940
P8553 Vairavimo mokyklų veikla 2012 23 075,6 1,6 221
2013 20 163,9 1,5 212
2014 22 751,6 1,5 216
2015 14 811,0 1,6 216
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2012 1 167 373,0 93,6 2 183
2013 1 182 841,5 95,9 2 295
2014 1 271 162,4 96,7 2 452
2015 1 382 725,6 98,4 2 529
Q86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla 2012 1 134 733,6 81,0 1 813
2013 1 161 355,4 82,8 1 905
2014 1 232 902,3 83,3 1 992
2015 1 329 665,5 84,4 2 050
Q861_Q862 Ligoninių veikla; medicininės ir odontologinės praktikos veikla 2012 1 082 883,3 77,9 1 698
2013 1 105 241,5 79,7 1 787
2014 1 179 493,4 80,0 1 868
2015 1 258 488,2 80,9 1 921
Q86102122_NOT_861030 Ligoninių veikla, neįeina Reabilitacijos ligoninių veikla; bendrosios praktikos gydytojų veikla; gydytojų specialistų veikla 2012 967 682,3 69,9 788
2013 979 478,3 71,1 822
2014 1 035 939,8 71,1 851
2015 1 109 416,3 71,6 858
Q861030 Reabilitacijos ligoninių veikla 2012 48 009,1 3,0 17
2013 51 258,2 3,0 17
2014 53 464,0 3,1 17
2015 53 066,1 3,0 16
Q8623 Odontologinės praktikos veikla 2012 67 191,8 5,0 893
2013 74 505,0 5,6 948
2014 90 089,6 5,8 1 000
2015 96 005,7 6,3 1 047
Q869 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla 2012 51 850,3 3,1 115
2013 56 113,9 3,2 118
2014 53 408,9 3,3 124
2015 71 177,4 3,4 129
Q869010_TO_Q869030 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla; viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikiamas ligoniams ne ligoninėse; kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla; medicinos laboratorijų veikla 2012 24 465,0 1,4 92
2013 28 174,3 1,4 95
2014 22 215,2 1,6 101
2015 38 037,1 1,6 107
Q869040 Greitosios pagalbos veikla 2012 27 385,4 1,8 23
2013 27 939,6 1,8 23
2014 31 193,6 1,8 23
2015 33 140,2 1,8 22
Q87 Kita stacionarinė globos veikla 2012 29 200,5 10,7 231
2013 17 403,9 10,9 237
2014 34 080,6 11,3 242
2015 47 165,8 11,8 247
Q88 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 2012 3 438,9 1,8 139
2013 4 082,2 2,2 153
2014 4 179,5 2,2 218
2015 5 894,2 2,3 232
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 2012 337 958,4 21,5 1 175
2013 411 852,0 23,4 1 221
2014 516 125,1 23,4 1 609
2015 639 828,1 24,6 1 790
R90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 2012 48 356,3 10,0 410
2013 57 576,3 11,3 416
2014 66 558,7 10,1 525
2015 71 874,3 10,9 560
R91 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla 2012 10 287,1 5,7 179
2013 10 278,3 5,8 184
2014 13 476,1 5,7 193
2015 14 723,1 5,8 191
R92 Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla 2012 235 463,0 2,1 20
2013 291 511,3 2,3 17
2014 364 579,7 2,4 17
2015 466 569,7 2,6 19
R93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla 2012 43 852,0 3,7 566
2013 52 486,0 4,1 604
2014 71 510,6 5,1 874
2015 86 661,1 5,3 1 020
S_NOT_S94 Kita aptarnavimo veikla, išskyrus narystės organizacijų veikla 2012 153 787,9 18,9 1 092
2013 179 590,3 20,3 1 109
2014 199 077,5 21,5 1 187
2015 238 211,0 19,3 1 278
S95 Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas 2012 46 898,3 3,6 334
2013 50 511,1 3,4 299
2014 54 021,7 3,3 320
2015 63 000,7 3,6 339
S951 Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas 2012 30 097,4 1,5 185
2013 33 571,4 1,4 164
2014 37 000,9 1,5 170
2015 44 070,3 1,5 188
S952 Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 2012 16 800,9 2,1 149
2013 16 939,8 2,0 135
2014 17 020,8 1,8 150
2015 18 930,5 2,1 151
S9521_S9522 Vartotojiškos elektroninės įrangos, buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas 2012 10 610,5 0,9 80
2013 9 995,0 0,8 71
2014 9 238,3 0,6 80
2015 10 862,8 0,9 88
S9523 Avalynės ir odos gaminių taisymas 2012 2 205,1 0,6 20
2013 2 147,9 0,5 17
2014 2 299,4 0,5 16
2015 2 504,8 0,5 16
S9524_S9529 Baldų, interjero reikmenų ir kitų asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas 2012 2 268,2 0,4 42
2013 3 023,9 0,5 40
2014 3 676,7 0,5 47
2015 3 381,7 0,4 39
S9525 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas 2012 1 717,1 0,2 7
2013 1 772,9 0,2 7
2014 1 806,4 0,2 7
2015 2 181,2 0,2 8
S96 Kita asmenų aptarnavimo veikla 2012 106 889,5 15,3 758
2013 129 079,1 16,8 810
2014 145 055,8 18,3 867
2015 175 210,2 15,7 939
S9601 Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas 2012 17 826,4 1,4 100
2013 18 805,5 1,3 100
2014 18 050,8 1,3 104
2015 18 689,9 1,2 102
S9602 Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla 2012 55 502,4 10,8 353
2013 70 402,1 12,4 379
2014 82 907,3 13,6 410
2015 107 541,6 11,1 452
S9603 Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla 2012 15 516,3 1,1 127
2013 18 500,6 1,3 142
2014 20 191,8 1,3 147
2015 24 644,4 1,4 152
S9604 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla 2012 14 097,3 1,2 113
2013 17 708,6 1,2 126
2014 20 448,1 1,4 139
2015 21 109,0 1,3 161
S9609 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla 2012 3 947,1 0,7 65
2013 3 662,3 0,6 63
2014 3 457,8 0,7 67
2015 3 225,3 0,7 72

Papildoma informacija apie rodiklius


Paslaugų įmonių pardavimo pajamos (be PVM)
Atnaujintas: 2017-02-27
Kito atnaujinimo data: 2017-05-29
Atsakingas asmuo: Danutė Geležauskaitė
El. pašto adresas: danute.gelezauskaite@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4655
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas

Paslaugų įmonių dirbančiųjų skaičius
Atnaujintas: 2016-09-28
Kito atnaujinimo data: 2017-09-08
Atsakingas asmuo: Danutė Geležauskaitė
El. pašto adresas: danute.gelezauskaite@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4655
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas

Paslaugų įmonių skaičius
Atnaujintas: 2017-02-27
Kito atnaujinimo data: 2017-05-29
Atsakingas asmuo: Danutė Geležauskaitė
El. pašto adresas: danute.gelezauskaite@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4655
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas