???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Užimtumas (ESS 2010)

Užimtumas (ESS 2010) | tūkst. dirbtų valandų
2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4
A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė Savarankiškai dirbantys asmenys 31 158 38 482 36 111 25 611 25 925 28 211 30 639 24 360
Samdomieji 22 440 24 890 24 983 25 023 22 798 24 681 25 719 25 540
Užimti gyventojai 53 598 63 372 61 093 50 634 48 723 52 892 56 358 49 900
B_TO_E Pramonė Savarankiškai dirbantys asmenys 5 612 4 617 5 239 6 118 6 814 8 383 6 723 5 645
Samdomieji 99 671 103 226 103 131 109 877 108 094 107 135 108 344 115 940
Užimti gyventojai 105 284 107 843 108 369 115 995 114 908 115 518 115 066 121 585
C Apdirbamoji gamyba Savarankiškai dirbantys asmenys 5 419 4 617 5 177 6 071 6 760 8 342 6 682 5 578
Samdomieji 87 608 91 131 89 155 95 796 95 376 93 758 94 544 100 646
Užimti gyventojai 93 026 95 748 94 332 101 867 102 137 102 101 101 226 106 224
F Statyba Savarankiškai dirbantys asmenys 5 340 7 259 8 656 8 610 7 996 9 848 10 326 9 192
Samdomieji 44 500 44 934 42 689 42 686 38 050 41 261 43 566 41 773
Užimti gyventojai 49 840 52 193 51 345 51 296 46 045 51 109 53 892 50 965
G_H_I Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 15 333 16 074 17 583 18 870 19 520 18 526 18 316 18 865
Samdomieji 151 289 152 763 154 240 153 096 152 192 160 469 158 109 157 075
Užimti gyventojai 166 623 168 837 171 823 171 966 171 711 178 995 176 426 175 940
J Informacija ir ryšiai Savarankiškai dirbantys asmenys 1 201 1 673 1 456 1 663 901 1 458 513 907
Samdomieji 10 342 10 861 12 027 10 796 11 868 12 558 12 514 13 040
Užimti gyventojai 11 544 12 534 13 483 12 459 12 769 14 015 13 027 13 947
K Finansinė ir draudimo veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 559 343 636 1 083 778 876 551 425
Samdomieji 6 598 7 812 7 860 8 078 8 424 7 336 8 550 9 490
Užimti gyventojai 7 157 8 155 8 495 9 162 9 202 8 212 9 101 9 915
L Nekilnojamojo turto operacijos Savarankiškai dirbantys asmenys 393 1 141 777 574 715 566 1 307 877
Samdomieji 6 583 5 553 5 616 5 603 7 212 6 682 5 140 4 570
Užimti gyventojai 6 975 6 694 6 393 6 177 7 927 7 248 6 448 5 447
M_N Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla Savarankiškai dirbantys asmenys 3 550 5 283 5 897 5 330 5 362 6 678 5 928 6 164
Samdomieji 40 352 42 799 40 795 44 200 44 535 43 232 45 054 45 933
Užimti gyventojai 43 902 48 082 46 692 49 530 49 897 49 910 50 982 52 097
O_P_Q Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas Savarankiškai dirbantys asmenys 955 1 665 1 644 2 629 1 843 1 025 2 221 2 372
Samdomieji 133 929 133 842 122 708 140 124 143 387 136 588 130 497 142 756
Užimti gyventojai 134 883 135 507 124 352 142 753 145 230 137 613 132 718 145 128
R_TO_U Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos Savarankiškai dirbantys asmenys 5 181 6 120 5 269 6 826 7 855 7 084 7 219 7 144
Samdomieji 20 398 18 727 15 464 18 900 19 473 20 166 17 730 18 355
Užimti gyventojai 25 579 24 848 20 734 25 726 27 328 27 249 24 949 25 499

Papildoma informacija apie rodiklius


Užimtumas (ESS 2010)
Atnaujintas: 2017-03-01
Kito atnaujinimo data: 2017-06-01
Atsakingas asmuo: Emanuelis Šakalys
El. pašto adresas: Emanuelis.Sakalys@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 2364889
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas