???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai

Įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai | tūkst. EUR
Visi mokėtojai Įmonės Gyventojai
2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4
Iš viso mokesčių 1 566 205 1 902 807 1 774 731 1 668 411 1 229 201 1 444 778 1 365 944 1 166 636 307 697 420 011 372 354 475 676
Gyventojų pajamų mokestis 305 476 417 614 370 905 453 847 305 476 417 614 370 905 453 847
Įmokos į Garantinį fondą 3 895 3 705 3 840 5 347 3 895 3 705 3 840 5 347
Pelno mokestis 102 556 303 680 96 643 124 769 102 556 303 680 96 643 124 769
Socialinis mokestis
Pridėtinės vertės mokestis 766 213 740 413 840 531 642 423 766 213 740 413 840 531 642 423
Akcizai 248 293 306 254 338 717 308 499 248 293 306 254 338 717 308 499
Cukraus sektoriaus mokestis 771 190 123 771 190 123
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokestis 25 234 22 980 23 030 24 274 25 234 22 980 23 030 24 274
Žemės mokestis 613 520 154 27 076 110 168 27 10 882 503 352 127 16 194
Paveldimo turto mokestis 365 347 383 374 365 347 383 374
Nekilnojamojo turto mokestis 41 387 32 781 21 777 1 589 41 209 32 678 21 720 897 179 103 57 692
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 0 57 6 980 192 0 57 6 980 192
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 6 047 6 327 5 936 5 971 6 047 6 327 5 936 5 971
Transporto priemonių mokestis 14 140 17 951 15 392 16 685 14 140 17 951 15 392 16 685
Mokestis už aplinkos teršimą 10 943 433 915 445 10 943 433 915 445
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius 952 819 1 098 18 587 761 655 878 14 870 190 164 220 3 717
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 4 764 2 586 5 266 5 272 4 764 2 586 5 266 5 272
Naftos ir dujų išteklių mokestis 765 726 804 790 765 726 804 790
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis 2 493 3 375 3 939 3 936 2 493 3 375 3 939 3 936
Rinkliavos 23 909 26 145 24 417 21 611
Konsulinis mokestis 5 398 11 874 12 016 4 488
Žyminis mokestis 1 990 4 031 1 986 2 112 1 006 2 600 1 324 1 260 983 1 431 662 852

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
- nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai
Atnaujintas: 2017-03-31
Kito atnaujinimo data: 2017-06-30
Atsakingas asmuo: Alina Norgėlaitė
El. pašto adresas: Alina.Norgelaite@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 1409
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas