???warnOperationFailedBecauseWarning???
Šiuolaikinė Lietuva (1991–dabar) Išsaugoti Eksportavimas Nustatymai Spausdinti

Įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai

Įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai | tūkst. EUR
Visi mokėtojai Įmonės Gyventojai
2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3
Iš viso mokesčių 1 606 506 1 566 205 1 902 807 1 774 731 1 148 353 1 229 201 1 444 778 1 365 944 458 153 307 697 420 011 372 354
Gyventojų pajamų mokestis 423 670 305 476 417 614 370 905 423 670 305 476 417 614 370 905
Įmokos į Garantinį fondą 5 657 3 895 3 705 3 840 5 657 3 895 3 705 3 840
Pelno mokestis 124 034 102 556 303 680 96 643 124 034 102 556 303 680 96 643
Socialinis mokestis
Pridėtinės vertės mokestis 606 465 766 213 740 413 840 531 606 465 766 213 740 413 840 531
Akcizai 296 922 248 293 306 254 338 717 296 922 248 293 306 254 338 717
Cukraus sektoriaus mokestis 771 190 771 190
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokestis 26 149 25 234 22 980 23 030 26 149 25 234 22 980 23 030
Žemės mokestis 25 873 613 520 154 3 470 110 168 27 22 403 503 352 127
Paveldimo turto mokestis 319 365 347 383 319 365 347 383
Nekilnojamojo turto mokestis 12 084 41 387 32 781 21 777 11 513 41 209 32 678 21 720 571 179 103 57
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 0 57 6 980 0 57 6 980
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą 6 166 6 047 6 327 5 936 6 166 6 047 6 327 5 936
Transporto priemonių mokestis 14 376 14 140 17 951 15 392 14 376 14 140 17 951 15 392
Mokestis už aplinkos teršimą 473 10 943 433 915 473 10 943 433 915
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius 17 753 952 819 1 098 14 203 761 655 878 3 551 190 164 220
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 5 609 4 764 2 586 5 266 5 609 4 764 2 586 5 266
Naftos ir dujų išteklių mokestis 3 196 765 726 804 3 196 765 726 804
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis 3 403 2 493 3 375 3 939 3 403 2 493 3 375 3 939
Rinkliavos 21 304 23 909 26 145 24 417 16 213 5 091
Konsulinis mokestis 11 098 5 398 11 874 12 016 9 369 1 729
Žyminis mokestis 1 955 1 990 4 031 1 986 1 136 1 006 2 600 1 324 819 983 1 431 662

Specialiųjų simbolių paaiškinimas

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
- nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo

Papildoma informacija apie rodiklius


Įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai
Atnaujintas: 2016-12-30
Kito atnaujinimo data: 2017-03-31
Atsakingas asmuo: Olga Bušniauskienė
El. pašto adresas: Olga.Busniauskiene@stat.gov.lt
Tel. Nr.: 236 4871
Organizacija: Lietuvos statistikos departamentas