Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo funkciją vykdo Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius.

Lietuvos profesijų klasifikatorius yra priemonė duomenims apie profesijas grupuoti, įgalinanti apžvelgti bei analizuoti Lietuvos darbo rinką ir palyginti gautus duomenis tarptautiniu mastu. Klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta profesijos sąvoka, kurioje profesija siejama su vieno asmens atliekamu darbu.

www.profesijuklasifikatorius.lt Šioje svetainėje skelbiamas Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK).  Galiojanti klasifikatoriaus versija LPK 2012 yra parengta pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08.

___________________________________________________________________________

Klasifikatoriaus klausimais galite kreiptis:


Vyriausioji specialistė Danguolė Andriuškevičienė, tel. 8 706 63 247,
el. paštas danguole.andriuskeviciene@ukmin.lt

Skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Kindurienė,
tel. 8 706 63 246,
el. paštas birute.kinduriene@ukmin.lt


Atnaujinimo data: 2017-04-03