???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Mūsų šalyje pernai mirė 47 746 nuolatiniai gyventojai (22,9 tūkst. vyrų ir 24,9 tūkst. moterų). 2021 m. 100 000 gyventojų teko 1 700,1 mirusiojo (vyrų mirtingumo rodiklis buvo 1 752,9/100 000 vyrų, moterų – 1 654,3/100 000 moterų).

2022 m. rugpjūčio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 730 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 4,47 EUR.

2022 m. gegužės mėnesį automobilių benzino ištekliai, palyginti su  2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 52,7 proc., o žalios naftos sumažėjo daugiau nei 5 kartus. Elektros energijos  ir kelių transporto dyzelino ištekliai sumažėjo atitinkamai 8,8 ir 0,9 proc.
2021 m. šalies ūkiuose didžioji dalis – 294,9 tūkst. tonų – mėsos (kaip ir kitų gyvulininkystės produktų) pagaminta Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, Sostinės regione pagaminta 52,2 tūkst. tonų mėsos.

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2022 m. birželį, palyginti su 2021 m. birželiu, padidėjo 57,9 proc.

???warnOperationFailedBecauseWarning???
2022-08-05 Užimtumas ir nedarbas 2022 m. II ketv. Nedarbo lygis 2022 m. antrąjį ketvirtį sudarė 5,2 proc. ir, palyginti su 2022 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,1 procentinio punkto, o palyginti su 2021 m. antruoju ketvirčiu, sumažėjo 2,2 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai
2022-08-08 2022 m. liepa
„Agro Rinka“ Nr. 14 (406)
2022-08-08
Įtaka bendram vartotojų kainų pokyčiui
2022-08-08
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainų pokyčiai
2022-08-08
Vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)
2022-08-08
Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą
2022-08-08