2020-10-08 (ketvirtadienis)

  • Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai (2020 m. rugsėjis)

2020-10-09 (penktadienis)

  • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai (2020 m. rugsėjis)

  • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI (2020 m. rugsėjis)

  • Užsienio prekyba prekėmis (2020 m. rugpjūtis)

  • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla Lietuvoje (2019 m.)

  • Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai (2019 m.)

 

Statistinė informacija skelbiama 9 val. Oficialiosios statistikos portale.

Visą statistinės informacijos skelbimo kalendorių rasite Oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/kalendoriai.