Spalio 8–14 d. skelbsime šiuos pranešimus:
 

2018-10-08 Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2018 m. rugsėjis

2018-10-09 Mokslo tiriamoji veikla, 2017 m.

2018-10-09 Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), 2018 m. rugsėjis

2018-10-09 Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai, 2018 m. rugsėjis

2018-10-09 Nuolatinių gyventojų skaičius mėnesio pradžioje, 2018 m. spalis (duomenų bazės atnaujinimas)

2018-10-10 Užsienio prekyba, 2018 m. rugpjūtis

2018-10-12 Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2018 m. rugsėjis
 

* * * * *
Informaciniai pranešimai skelbiami 11 val.

Visą statistinės informacijos skelbimo kalendorių rasite čia.