Spalio 7–11 d. skelbiame šiuos pranešimus
 

2019-10-08

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2019 m. rugsėjis

Lietuvos statistikos departamentas

2019-10-09

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai, 2019 m. rugsėjis

Lietuvos statistikos departamentas

Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, 2019 m. rugsėjis

Lietuvos statistikos departamentas

Mokslo tiriamoji veikla, 2018 m.

Lietuvos statistikos departamentas

Šalies konkurencingumas, 2018 m.

Lietuvos statistikos departamentas, Pasaulio ekonomikos forumas

2019-10-10

Užsienio prekyba, 2019 m. rugpjūtis

Lietuvos statistikos departamentas

2019-10-11

Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. rugsėjis

Užimtumo tarnyba

 

* * * * *
Statistinė informacija skelbiama 9 val. Oficialiosios statistikos portale
.

Visą statistinės informacijos skelbimo kalendorių rasite Oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/kalendoriai.