Gruodžio 2–6 d. skelbiame šiuos pranešimus
 

2019-12-03

Darbo užmokestis apskrityse ir savivaldybėse, 2019 m. III ketv.

Lietuvos statistikos departamentas

2019-12-06

Sporto ekonominės sąskaitos, 2018 m.

Lietuvos statistikos departamentas

 

* * * * *
Statistinė informacija skelbiama 9 val. Oficialiosios statistikos portale
.

Visą statistinės informacijos skelbimo kalendorių rasite Oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/kalendoriai.