Birželio 17–21 d. skelbsime šiuos pranešimus
 

2019-06-19

 

Būsto kainų pokyčiai, 2019 m. I ketv.

Atvykstamasis turizmas, 2018 m.

     
2019-06-20  

Krovinių vežimas, 2019 m. I ketv.

Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika, 2019 m. I ketv.

Nelaimingi atsitikimai darbe, 2018 m.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis, 2018 m.

     
2019-06-21  

Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai, 2019 m. balandis

Užsienio prekyba, 2018 m.

Gyvulininkystės produktų gamyba, 2018 m.

Pramonės pokyčiai, 2019 m. gegužė

 

* * * * *
Statistinė informacija skelbiama 9 val. Oficialiosios statistikos portale
.

Visą statistinės informacijos skelbimo kalendorių rasite Oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/kalendoriai.