Balandžio 15–19 d. skelbsime šiuos pranešimus
 

2019-04-19

 

Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai (2019 m. vasaris)

 

* * * * *
Statistinė informacija skelbiama 9 val. Oficialiosios statistikos portale
.

Visą statistinės informacijos skelbimo kalendorių rasite Oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/kalendoriai.