Gruodžio 18–22 d. skelbiame šiuos pranešimus:

2017-12-18

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčiai, (2017 m. III ketv.) 

2017-12-19

Sveikatos priežiūros išlaidos

Būsto kainų pokyčiai, (2017 m. III ketv.) 

2017-12-21

Pramonės pokyčiai, (2017 m. lapkritis) 

Turizmo sektoriaus pridėtinė vertė

2017-12-22

Žemės ūkio produktų supirkimas ir kainos, (2017 m. lapkritis) 

Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika, (2017 m. III ketv.) 

Krovinių vežimas, (2017 m. III ketv.) 

Europos šalių tarptautinių palyginimų rezultatai, (2016 m.) 

Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai, (2017 m. spalis) 


Statistinė informacija skelbiama 11 val . Oficialiosios statistikos portale.
Visą statistinės informacijos skelbimo kalendorių rasite Oficialiosios statistikos portale.