Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

COVID-19 įtaka

  InfografikasInfografikai   
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. spalio mėn.

2021-11-10
 
 

Rodikliai

2021 m. spalį, palyginti su rugsėju, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,7 proc.

Daugiausia tam įtakos turėjo degalų ir tepalų, šilumos energijos, drabužių ir avalynės, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, duonos ir grūdų produktų kainų padidėjimas bei keleivių vežimo oro transportu paslaugų, daržovių, farmacijos gaminių kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 2,2 proc., paslaugų – 0,3 proc. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. rugsėjo mėn.

2021-11-09
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021 m. rugsėjį prekių eksportuota už 3,11 mlrd. EUR ir importuota už 3,35 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 2 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 238,5 mln. EUR.

Per mėnesį (2021 m. rugsėjį, palyginti su 2021 m. rugpjūčiu) eksportas padidėjo 4,3 proc., importas – 5,4 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs antžeminio transporto priemonių (22,8 proc.), įvairių chemijos produktų (19,5 proc.), fermentų (42,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (14,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (15,4 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (6,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4,6 proc., importas – 4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6 proc., be mineralinių produktų – 5,3 proc. Daugiau

 
     
 

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis, 2021 m. III ketv.

2021-10-29
 
 

Rodikliai

2021 m. trečiąjį ketvirtį, šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 15,1 mlrd. EUR. Įvertis gautas taikant ekonometrinius modelius pagal turimą statistinę informaciją. Palyginti su 2021 m. antruoju ketvirčiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką buvo teigiamas ir sudarė 0,05 proc.

Vertinant gamybos metodu, 2021 m. trečiąjį ketvirtį teigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo pramonės, didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių įmonių veiklos rezultatai, neigiamos – žemės ūkio veiklos rezultatai. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021-10-08
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021 m. rugpjūtį prekių eksportuota už 2,97 mlrd. EUR ir importuota už 3,16 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,88 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 191,9 mln. EUR.

Per mėnesį (2021 m. rugpjūtį, palyginti su 2021 m. liepa) eksportas padidėjo 8,4 proc., importas sumažėjo 1,9 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs javų (5 kartus), naftos produktų (39,9 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (2,6 karto) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (16 proc.), antžeminio transporto priemonių (11,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6 proc., importas sumažėjo 4,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 14,2 proc., be mineralinių produktų –11 proc.  Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. rugsėjo mėn.

2021-10-08
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. rugsėjo mėn.

2021 m. rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,4 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo daržovių, drabužių ir avalynės, degalų ir tepalų, šilumos energijos, aukštojo mokslo, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kainų padidėjimas bei kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, keleivių vežimo oro transportu paslaugų, atostogų išvykų kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 1,6 proc., paslaugų – 1 proc. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,7 proc., rinkos – 1,4 proc.  Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. liepos mėn.

2021-09-09
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. liepos mėn.

2021 m. liepą prekių eksportuota už 2,74 mlrd. EUR ir importuota už 3,20 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,63 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 464,8 mln. EUR.

Per mėnesį (2021 m. liepą, palyginti su 2021 m. birželiu) eksportas sumažėjo 3,1 proc., importas padidėjo 2,9 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs javų (55,4 proc.), naftos produktų (18,2 proc.), elektros mašinų ir įrangos, bei jų dalių (12,6 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs naftos produktų (2,5 k.), geležies ir plieno (43,2 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 2,5 proc., importas – 0,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,3 proc., be mineralinių produktų – 2 proc. Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021-09-08
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021 m. rugpjūtį, palyginti su liepa, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 proc.

Daugiausia tam įtakos turėjo šilumos energijos, kietojo kuro, farmacijos gaminių, aliejaus ir riebalų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų kainų padidėjimas bei drabužių ir avalynės, daržovių kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,4 proc., paslaugų – 0,5 proc. Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. liepos mėn.

2021-08-09
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. liepos mėn.

2021 m. liepą, palyginti su birželiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,7 proc.

Daugiausia tam įtakos turėjo kietojo kuro, dujų, degalų ir tepalų, elektros energijos, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, keleivių vežimo oro transportu paslaugų kainų padidėjimas bei drabužių ir avalynės kainų sumažėjimas. Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,6 proc., paslaugų – 1 proc.

Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 2,7 proc., rinkos – 0,4 proc. Daugiau