Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

COVID-19 įtaka

  InfografikasInfografikai
 
 
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. birželio mėn.

2020-07-09
 
 

Rodikliai

Pinigai2020 birželį, palyginti su geguže, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,5 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo degalų, odontologų paslaugų, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, vaisių kainų padidėjimas bei daržovių, spirituotų gėrimų, šilumos energijos, drabužių kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį beveik nepasikeitė, o paslaugų – padidėjo 1,6 proc.

Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,4 proc., rinkos – padidėjo 0,7 proc. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m.

2020-06-19
 
 

Rodikliai

2019 m., palyginti su 2018 m., eksportas padidėjo 4,8 proc., importas – 3,3 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs javų (76,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (23,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (6,7 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs farmacijos produktų (22,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (5,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (4,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,6 proc., importas – 5,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3 proc., be mineralinių produktų – 6,2 proc.  Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. balandžio mėn.

2020-06-09
 
 

Rodikliai

Per mėnesį (balandį, palyginti su kovu) eksportas sumažėjo 24,5 proc., importas – 26,3 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (65,8 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 45,6 proc.), javų (49,5 proc.), baldų (31,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (40,2 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (72,3 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 36,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (51,3 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (23,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 20,6 proc., importas – 20,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 26,2 proc., be mineralinių produktų – 19,9 proc.

Balandį užsienio prekyba prekėmis su dauguma šalių mažėjo, tačiau dėl apsaugos priemonių importo, bendras importas iš Kinijos padidėjo 31,8 proc.  Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. gegužės mėn.

2020-06-08
 
 

Rodikliai

Pinigai2020 gegužę, palyginti su balandžiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,5 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo degalų, šilumos energijos, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, daržovių kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį sumažėjo 0,8 proc., o paslaugų – padidėjo 0,2 proc.

Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 1 proc., rinkos – 0,4 proc. Daugiau

 
     
 

Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis, 2020 m. I ketv.

2020-06-01
 
 

Rodikliai

2020 m. pirmąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 11,1 mlrd. EUR. Palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, realiojo BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė −0,3 proc. Daugiau