Kaip dirbame karantino metu?

Ar laiku paskelbsime statistinę informaciją?

 

Nuo karantino pradžios Lietuvos statistikos departamento darbuotojai nuosekliai perėjo prie darbo iš namų. Šiuo metu iš namų dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Ir centrinis ofisas Vilniaus Gedimino prospekte, ir teritoriniai padaliniai uždaryti. Darbuotojams leidžiama lankytis tik esant būtinybei, pvz., užtikrinant informacinių sistemų, ryšių veikimą.

Visos mūsų ir tiesiogiai teiktos paslaugos – konsultavimas, statistinio raštingumo mokymai ir pan., nuo šiol teikiamos tik per nuotolį. Nepaisant to – išliekame prieinami visuomenei, galite kreiptis įprastu darbo laiku Oficialiosios statistikos portale ar Lietuvos statistikos departamento svetainėje skelbiamais mūsų telefonais, el. pašto adresais ar tiesiog Lietuvos statistikos departamento facebook‘o paskyroje.

Mūsų tikslas – pertvarkyti savo veiklą taip, kad statistinės informacijos vartotojai nepajustų jokių neigiamų pokyčių – toliau teikti paslaugas – skelbti informaciją Oficialiosios statistikos portale, atsakinėti į vartotojų užklausas, ugdyti moksleivių statistinį raštingumą, pagal galimybes kuo greičiau reaguoti į informacinius visuomenės poreikius.

 

Ar laiku paskelbsime statistinę informaciją?

Lietuvos statistikos departamentas dės visas pastangas skelbti statistinę informaciją visuomenei pagal Oficialiosios statistikos portalo kalendorių, kaip yra numatyta Oficialiosios statistikos programoje. Apie bet kokią vėlavimo riziką informuosime iš anksto.

Mūsų prioritetas – mėnesiniai pranešimai, operatyviai parodantys pokyčius šalies ekonomikoje. Per ateinančius du mėnesius planuojame paskelbti pranešimus apie kainų indeksus, mažmeninės prekybos ir maitinimo, pramonės įmonių veiklos, užsienio prekybos, taip pat verslo ir gyventojų nuomonių pokyčius per mėnesį, infliacijos prognozes. Papildomai parengsime operatyvią informaciją apie veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokyčius – jau dabar gauname informaciją apie užsidarančias, stabdančias veiklą įmones. Tikimės užčiuopti ir migracijos srautų pokyčius ar ūgtelėjusias maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvartas. Visa tai kuo skubiau skelbsime visuomenei. Tai mūsų įsipareigojimas šiuo sudėtingu laikotarpiu.