Darbo rinka Lietuvoje (2019 m. leidimas)

Gyventojų ekonominis aktyvumas

 

Nuotr. iš Unsplash.com

2018 m. šalyje buvo 1 mln. 375 tūkst. užimtų, 90 tūkst. bedarbių ir 915,1 tūkst. neaktyvių (nedirbo ir darbo neieškojo) 15 metų ir vyresnių gyventojų. Darbo jėgai priskiriamų asmenų 2018 m. buvo 1 mln. 465 tūkst., per metus tokių asmenų padaugėjo 6,8 tūkst. Vyrų darbo jėga per metus padidėjo 8 tūkst. (1,1 proc.), o moterų sumažėjo 1,2 tūkst. (0,2 proc.).

2018 m. 69,3 proc. 15–74 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai aktyvūs. Per metus šio amžiaus užimtų gyventojų dalis padidėjo 1,8 procentinio punkto ir 2018 m. sudarė 65 proc., bedarbių sumažėjo 0,6 procentinio punkto ir jie sudarė 4,3 proc. 15–74 metų amžiaus neaktyvių gyventojų dalis per metus sumažėjo 1,2 procentinio punkto ir 2018 m. jie sudarė 30,7 proc.


15–74 metų amžiaus gyventojai pagal ekonominį aktyvumą

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2018 m. 67,7 proc. 15–74 metų amžiaus vyrų dirbo, 5 proc. šio amžiaus vyrų buvo bedarbiai, o 27,3 proc. – ekonomiškai neaktyvūs. Tarp 15–74 metų amžiaus moterų 62,7 proc. dirbo, 3,6 proc. buvo bedarbės, 33,7 proc. – neaktyvios.

2018 m. 63,5 proc. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo neaktyvūs, 32,4 proc. – dirbo, 4,1 proc. buvo bedarbiai. 2018 m. ekonomiškai aktyviausi buvo 35–39 metų amžiaus gyventojai: dirbo 86,2 proc. gyventojų, o 5,1 proc. buvo bedarbiai.


15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas pagal amžiaus grupes 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.32,484,785,886,283,984,283,276,958,29,24,14,14,24,24,34,35,15,16,16,15,55,54,64,66,76,73,63,60,10,163,563,511,111,19,99,98,78,710,010,010,310,312,212,216,416,438,238,290,790,7Užimti gyventojaiBedarbiaiNeaktyvūs gyventojai15–2425–2930–3435–3940–4445–4950–5455–5960–6465+0255075100

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis per metus padidėjo 1,4 procentnio punkto (nuo 75,9 proc. 2017 m. iki 77,3 proc. 2018 m.). Vyrų aktyvumo lygis šiuo laikotarpiu padidėjo 1,5 procentinio punkto (nuo 77,4 proc. 2017 m. iki 78,9 proc. 2018 m.), moterų – 1,2 procentinio punkto (nuo 74,6 proc. 2017 m. iki 75,8 proc. 2018 m.).

15–24 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis per metus padidėjo 1,5 procentinio punkto (nuo 35 proc. 2017 m. iki 36,5 proc. 2018 m.), 25–54 metų amžiaus gyventojų – 0,3 procentinio punkto, 55–64 metų amžiaus – 2,5 procentinio punkto (nuo 71,3 proc. 2017 m. iki 73,8 proc. 2018 m.).


Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal amžiaus grupes

   Proc.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2018 m. neaktyvūs 15 metų ir vyresni gyventojai sudarė 38,5 proc. visų to amžiaus gyventojų. Neaktyvių šio amžiaus moterų dalis buvo didesnė nei vyrų (atitinkamai 43,5 proc. ir 32,4 proc.). Šis skirtumas tarp 15 metų ir vyresnių vyrų ir moterų ekonominio aktyvumo galimai atsiranda dėl moterų ilgesnės gyvenimo trukmės, ankstesnio pensinio amžiaus bei laiko, skiriamo vaikų auginimui.


15 metų ir vyresnių neaktyvių gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.43,543,242,642,342,041,140,839,739,438,538,038,038,038,036,936,936,836,835,935,935,035,035,135,134,034,033,633,632,432,448,048,047,547,547,347,346,846,847,147,146,146,145,645,644,344,344,244,243,543,5Iš visoVyraiMoterys20092010201120122013201420152016201720180102030405060

 

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2018 m. 8 proc. 15–24 metų amžiaus gyventojų nedirbo, nesimokė ir mokymuose nedalyvavo. Per metus jų dalis sumažėjo 1,1 procentinio punkto. 15–24 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių vyrų dalis sumažėjo 0,7 procentinio punkto (nuo 9,1 proc. 2017 m. iki 8,4 proc. 2018 m.), moterų – 1,6 procentinio punkto (nuo 9,2 proc. 2017 m. iki 7,6 proc. 2018 m.).


15–29 metų amžiaus nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas 
   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Situacijai darbo rinkoje stebėti rengiami ir trys papildomi statistiniai rodikliai:

  • ne visą darbo dienos ar savaitės laiką dirbantys, tačiau norintys ir galintys dirbti daugiau valandų asmenys;
  • asmenys, aktyviai ieškantys darbo, bet negalintys per dvi savaites pradėti dirbti;
  • asmenys, galintys pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškantys darbo.


Gyventojai pagal ekonominio aktyvumo statusą

2018 m. šalyje 106 tūkst. (7,8 proc.) 15–74 metų amžiaus užimtų gyventojų dirbo ne visą darbo dienos ar savaitės laiką, nors 12,8 tūkst. iš jų norėjo ir galėjo dirbti daugiau valandų. Norintys ir galintys dirbti daugiau valandų vyrai sudarė 0,8 proc., moterys – 1,1 proc. visų 15–74 metų amžiaus užimtų gyventojų.


2018 m. šalyje buvo 645,2 tūkst. neaktyvių 15–74 metų amžiaus gyventojų, iš jų 13,5 tūkst. asmenų aktyviai ieškojo darbo, tačiau nebūtų galėję pradėti dirbti artimiausiu metu, ir 8,8 tūkst. asmenų, kurie būtų galėję pradėti dirbti artimiausiu metu, tačiau aktyviai neieškojo darbo.

Asmenys, aktyviai ieškantys darbo, tačiau negalintys pradėti dirbti, ir asmenys, galintys pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškantys darbo, priskiriami potencialiai darbo jėgai. 2018 m. potenciali darbo jėga sudarė 1,5 proc. 15–74 metų amžiaus asmenų darbo jėgos.


15–74 metų amžiaus potenciali darbo jėga


Analizuojant gyventojų ekonominį aktyvumą, ryškėja kelios tendencijos. Privačiame sektoriuje 2018 m. dirbo 72,8 proc. visų užimtųjų, samdomąjį darbą dirbo apie 88,3 proc., o savarankiškai – 10,9 proc. visų užimtųjų. Išryškėja skirtumai tarp vyrų ir moterų. Nors abiejų lyčių darbuotojai dažniau renkasi būti samdomi darbuotojai, savarankiškai dirbančių vyrų yra daugiau negu moterų (atitinkamai –13,6 ir 8,3 proc.), o viešajame sektoriuje svarstyklės nusvyra į kitą pusę – čia darbuojasi dvigubai daugiau moterų nei vyrų. Moterų mokymosi visą gyvenimą lygis yra aukštesnis nei vyrų: tarp 18–24 metų amžiaus gyventojų yra mažiau moterų neįgijusių vidutinio išsilavinimo ir nesimokančių, o moterų bedarbių yra 10,5 tūkst. mažiau nei vyrų bedarbių.


Gyventojų ekonominio aktyvumo rodikliai pagal lytį 2018 m.
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.729,3729,3679,1679,1123,2123,2555,9555,9638,0638,041,141,1582,5582,592,292,24,44,450,350,3349,5349,5735,4735,4695,7695,7250,3250,3445,3445,3625,7625,770,070,0631,8631,858,058,05,85,839,839,8565,6565,6VyraiMoterysDarbo jėgaUžimtiejiviešajame sektoriujeprivačiajame sektoriujevisą darbo laikąne visą darbo laikąsamdomieji darbuotojaisavarankiškai dirbantyspadedantys šeimos nariaiBedarbiaiNeaktyvūs 15 metų ir vyresni01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 600

Daugiau žr. lentelėje Pagrindiniai gyventojų ekonominio aktyvumo rodikliai (XLSX).

 

2018 m. didžiausia dalis 15–74 metų amžiaus neaktyvių gyventojų nurodė, kad neieško darbo, nes yra pensinio amžiaus (40,7 proc.) arba mokosi (28,5 proc.). Vyrai dažniau nei moterys kaip priežastį nurodė ligą ar negalią (vyrai – 20,4 proc., moterys – 11,6 proc.).


15–74 metų neaktyvūs gyventojai pagal pagrindinę priežastį, kodėl neieškojo darbo 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.1,228,53,15,415,340,75,81,51,533,333,30,40,43,43,420,420,434,334,36,76,71,11,125,025,05,15,16,86,811,611,645,445,45,05,0Iš visoVyraiMoterysManė kad neįmanoma rasti jokio darboMokymasis ar kvalifikacijos kėlimasVaiko ar asmens su negalia priežiūraAsmeninė ar šeiminė priežastisLiga ar negaliaPensinis amžiusKita priežastis01020304050

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis ES 2018 m. siekė 73,7 proc. Didžiausias 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis buvo Švedijoje – 82,9 proc., Nyderlanduose – 80,3, Danijoje – 79,4, ir Estijoje – 79,1 proc., o mažiausias Italijoje – 65,6 proc., Kroatijoje – 66,3, ir Rumunijoje – 67,8 proc. Lietuvoje 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis 2018 m. buvo 77,3 proc.


Darbo jėgos aktyvumo lygis ES šalyse 2018 m.
15–64 metų amžiaus gyventojai

Created with Highcharts 6.1.4Proc.73,773,782,982,980,380,379,479,479,179,178,678,677,977,977,977,977,777,777,377,376,876,876,676,675,175,175,075,075,075,074,274,273,773,772,972,972,472,471,971,971,971,971,571,571,171,170,170,168,668,668,268,267,867,866,366,365,665,6ES 28ŠvedijaNyderlandaiDanijaEstijaVokietijaJungtinė KaralystėSuomijaLatvijaLietuvaAustrijaČekijaPortugalijaKiprasSlovėnijaMaltaIspanijaAirijaSlovakijaPrancūzijaVengrijaBulgarijaLiuksemburgasLenkijaBelgijaGraikijaRumunijaKroatijaItalija0100255075

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2019 m. rugpjūčio 16 d. 

 

Darbo jėgos aktyvumo lygis ES šalyse pagal lytį 2018 m.
15–64 metų amžiaus gyventojai

Proc.

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Proc.79,279,284,784,784,684,684,584,583,383,382,982,982,682,682,682,682,182,181,681,680,580,579,979,979,579,579,179,178,978,978,878,878,878,878,778,778,278,278,178,177,077,076,976,976,676,675,975,975,875,875,175,174,774,772,872,870,970,9ES 28NyderlandaiŠvedijaMaltaČekijaVokietijaEstijaJungtinė KaralystėDanijaAustrijaLatvijaKiprasSuomijaVengrijaLietuvaIspanijaAirijaSlovakijaSlovėnijaPortugalijaLenkijaRumunijaGraikijaBulgarijaPrancūzijaItalijaLiuksemburgasBelgijaKroatija051015202530354045505560657075808590

 

Created with Highcharts 6.1.4Proc.68,268,281,281,276,676,676,376,375,875,875,875,875,675,675,175,174,374,373,273,272,472,472,072,071,771,770,470,469,669,668,668,668,268,267,467,467,167,167,067,065,965,964,964,964,364,363,363,363,163,161,761,759,959,958,358,356,256,2ES 28ŠvedijaDanijaSuomijaNyderlandaiLietuvaEstijaLatvijaVokietijaJungtinė KaralystėPortugalijaAustrijaSlovėnijaKiprasČekijaIspanijaPrancūzijaLiuksemburgasAirijaBulgarijaSlovakijaVengrijaBelgijaLenkijaMaltaKroatijaGraikijaRumunijaItalija051015202530354045505560657075808590

 

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2019 m. rugpjūčio 16 d. 

 

Potenciali darbo jėga ES šalyse 2018 m.
15–74 metų amžiaus gyventojai

 

Aktyviai ieškantys darbo, bet negalintys per dvi savaites pradėti dirbti, tūkst.

Galintys pradėti dirbti per dvi savaites, tačiau aktyviai neieškantys darbo, tūkst.

Potenciali darbo jėga, palyginti su darbo jėga, proc.

ES 28

2 245,7

7 718,8

4,0

Airija

13,1

106,4

5,0

Austrija

52,1

113,5

3,7

Belgija

71,2

114,0

3,7

Bulgarija

19,0

129,9

4,5

Čekija

14,4

32,6

0,9

Danija

42,4

51,1

3,1

Estija

5,9

30,8

5,2

Graikija

37,1

110,4

3,1

Ispanija

239,6

774,9

4,5

Italija

113,9

2 907,4

11,7

Jungtinė Karalystė

352,9

546,7

2,7

Kipras

6,9

7,9

3,4

Kroatija

12,0

124,8

7,6

Latvija

7,0

29,0

3,7

Lenkija

74,3

391,9

2,7

Lietuva

13,5

8,8

1,5

Liuksemburgas

6,5

11,0

5,9

Malta

(0,7)

2,1

(1,2)

Nyderlandai

151,9

229,4

4,2

Portugalija

20,3

184,6

4,0

Prancūzija

351,1

725,5

3,6

Rumunija

/

234,4

(2,6)

Slovakija

10,8

41,9

1,9

Slovėnija

4,2

11,1

1,5

Suomija

67,4

126,3

7,1

Švedija

97,2

91,6

3,5

Vengrija

8,5

104,0

2,4

Vokietija

448,7

476,7

2,1

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2019 m. rugpjūčio 16 d. 


Daugiau gyventojų ekonominio aktyvumo rodiklių:

Darbo jėga pagal amžiaus grupes

Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal amžiaus grupes

Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal gyventojų išsilavinimą


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.