Darbo užmokestis

2020 m. balandžio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.


Daugiau


Ištuokos

2019 m. buvo įregistruota 8,7 tūkst. ištuokų. Ištuokų skaičius, palyginti su 2018 m., padidėjo – 43 (0,5 proc.). Pernai 100 santuokų teko 44,5 ištuokos (2018 m. – 43,8 ).


Švietimas

2019 m. pabaigoje šalyje veikė 739 ikimokyklinio ugdymo įstaigos (mieste – 637, kaime – 102) ir 419-oje bendrojo ugdymo mokyklų įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės.

Pagal ikimokyklinio ugdymo programas buvo ugdoma 121,7 tūkst. vaikų.

Vaikų priežiūros lopšelių grupes lankė 25,2 tūkst. vaikų iki 2 metų amžiaus, arba 44 proc. šio amžiaus gyventojų.

2019 m. šalyje buvo 146 nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias lankė 8,6 tūkst. vaikų, arba 10,8 proc. daugiau nei 2018 m.


Daugiau


Augalininkystė

2019 m. pasėlių plotas buvo 7 proc. didesnis negu 2018 m. –  2 mln. 144,9 tūkst. ha.

Labiausiai padidėjo žieminių miežių (2,6 karto) ir pluoštinių kanapių (2,4 karto) plotas.

Augalų grūdams plotas sudarė 70 proc. visų pasėlių, augalų, skirtų perdirbti – 13, augalų pašarams – 14, bulvių ir lauko daržovių – 2 proc. pasėlių.


Daugiau


Švietimas ir gyventojų išsilavinimas
 

2019–2020 mokslo metų pradžioje mokymo įstaigose, teikiančiose ugdymą pagal bendrojo ugdymo programas, mokėsi 325,7 tūkst. mokinių.

2019 m. rudenį į pirmą klasę atėjo 29,8  tūkst. vaikų, arba 1 146 (4 proc.) daugiau nei 2018 m.

2019 m. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 24,8 tūkst. mokinių (2018 m. – 25,1 tūkst.), brandos atestatus – 21,5 tūkst. abiturientų (2018 m. – 23,1 tūkst.).

2019–2020 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 28,6 tūkst. mokytojų ir mokyklos vadovų, arba 0,5 tūkst. (1,6 proc.) mažiau nei 2018–2019 mokslo metais. 


Daugiau


Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. balandžio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 1,3 tūkst. mažiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio–kovo mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 5 462 gyvi kūdikiai, tai 518 kūdikių (8,7 proc.) mažiau;
 • mirė 10 186 asmenys, arba 362 žmonėmis (3,4 proc.) mažiau;
 • susituokė 124 poromis ir išsituokė 262 poromis mažiau;
 • emigravo 9 065 nuolatiniai gyventojai, tai 1 871 asmeniu (26 proc.) daugiau;
 • imigravo 12 499 žmonės, tai 4 365 asmenimis (1,5 karto) daugiau.

2020 m. sausio–kovo mėn., pusę (50 proc.) visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Darbo sąnaudos (kasmetinis vertinimas)

2019 m. vidutinės mėnesinės darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse sudarė 1 381 EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 5,5 proc. (72 EUR).

Daugiau


Įvaikinimas

2019 m. Lietuvos piliečiai įvaikino 74 vaikus, užsienio piliečiai – 34 (2018 m. – atitinkamai 103 ir 56).

2019 m. pabaigoje buvo 1 125 galimi įvaikinti vaikai (2018 m. – 1 243) ir 165 šeimos, įrašytos į Lietuvos Respublikos piliečių, norinčių įvaikinti ir gyvenančių Lietuvos Respublikoje, apskaitą (2018 m. – 153).


Informacinių technologijų naudojimas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose

2020 m. pradžioje 75,6 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikė elektronines paslaugas interneto svetainėje.

72,9 proc. įstaigų sudarė galimybę parsisiųsti įvairias dokumentų formas, 47,4 proc.  – grąžinti jas užpildytas, 39,5 proc. įstaigų paslaugas teikė elektroniniu būdu.


Daugiau


Prieglobsčio prašantys asmenys

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. vasarį, palyginti su 2020 m. sausiu, padidėjo beveik 1,2 karto – sulaukta 28 prašymų.


Daugiau


Darbo statistikos rodikliai

2020 m. kovą šalies ūkyje atleista 47,8 tūkst. darbuotojų – 8,3 tūkst. daugiau nei vasarį, priimtų darbuotojų skaičius sudarė 37,5 tūkst. ir atitinkamai sumažėjo 4,3 tūkst.

Atleistų darbuotojų skaičius, palyginti su 2019 m. kovu, padidėjo 12,1 proc., priimtų darbuotojų skaičius sumažėjo 17,8 proc.


Asmenys su negalia

2019 m. 10,6 tūkst. darbingo amžiaus asmenų pirmą kartą nustatytas sumažėjęs darbingumo lygis. Tokių asmenų skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 5,6 proc.

2019 m. pirmą kartą negalia buvo pripažinta 1 960 (2018 m. – 1 863) vaikų iki 18 metų amžiaus. Kas antram iš jų buvo nustatyta negalia dėl psichikos ir elge­sio sutri­kimų.


Religinės bendruomenės

Teisingumo ministerijos duomenimis, 2019 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 1 319 įregistruotų ir į Juridinių asmenų registrą įtrauktų religinių bendruomenių, bendrijų ir kitų religinių organizacijų.

Didžioji jų dalis (902 bendruomenės arba 68 %) buvo Romos katalikų.


Daugiau


Transportas ir ryšiai

 • 2020 m. pirmąjį ketvirtį geležinkelių transportu vežta 12 mln. tonų krovinių – tai 11,7 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.
 • 2020 m.  kovą pirmą kartą šalyje įregistruota 7  tūkst. lengvųjų automobilių – tai 52,2 proc. mažiau nei  2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.
 • 2020 m. kovą į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 202,9 tūkst. keleivių – tai 56,6 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
 • 2020 m. kovą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 5,3 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 13,5 proc.
 • 2020 m. kovą įvyko 161 kelių eismo įvykis, palyginti su vasariu, 35,9 proc. mažiau. Juose žuvo 13 žmonių – 44,4 proc. daugiau, sužeista 183 – 37,5 proc. mažiau.
 • Įvyko 25 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai, palyginti su vasariu, 7,4 proc. mažiau; jų metu žuvo 1, vasarį žuvusiųjų nebuvo; sužeista 25 vaikai – 3,7 proc. mažiau.
 • Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 18 kelių eismo įvykių – tai 10 proc. mažiau nei vasarį; sužeista 24 žmonės – 4 proc. mažiau.

Daugiau


Kultūra

 • 2019 m. šalyje veikė 107 muziejai, kuriuose per praėjusius metus apsilankė 5,6 mln. lankytojų, arba 563 tūkst. (11,2 proc.) daugiau nei 2018 m. Daugiausia lankytojų sulaukė Lietuvos jūrų muziejus (681 tūkst.), Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (598 tūkst.), Trakų istorinis muziejus (441 tūkst.), Lietuvos nacionalinis muziejus (389 tūkst.).

 • Per 2019 m. kino teatruose apsilankė 4 mln. žiūrovų. Vienas gyventojas per metus kine lankėsi vidutiniškai 1,4 karto. Praėjusiais metais šalies kino teatrai ir kultūros centruose veikiantys filialai filmus rodė 98 kino salėse. Kino teatrų pajamos už parduotus bilietus per metus sumažėjo nuo 22,6 mln. EUR iki 21,6 mln. EUR, arba 4,3 proc.

 • 2019 metais šalyje veikė 51 teatras, iš jų 13 – valstybinių, 38 – nevalstybiniai. 2019 m. šalies teatrai parodė 7,1 tūkst. spektaklių, juos žiūrėjo 1,5 mln. žiūrovų. Valstybiniai teatrai per metus parodė 121 naują arba atnaujintą spektaklį. 2019 m. 7 valstybinės koncertinės organizacijos šalyje ir užsienyje surengė 835 koncertus. 2019 m. Lietuvoje į valstybinių koncertinių organizacijų koncertus atėjo 396 tūkst. žiūrovų.


Daugiau


Bendrieji švietimo rodikliai

7–17 metų amžiaus vaikų, nesimokančių mokykloje, 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 1,6 proc., bet 12,2 proc. padaugėjo išvykusių į užsienį.


Daugiau


Profesinis mokymas

2019–2020 mokslo metams į profesines mokyklas priimta 12,9 tūkst. mokinių (iš viso mokėsi 27,8 tūkst.).

2019–2020 m. m. profesinėse mokyklose daugiausia mokinių rinkosi inžinerijos ir inžinerinės profesijos programas – 7,5 tūkst., paslaugų asmenims programą – 6,6 tūkst., architektūros ir statybos programas – 3,6 tūkst., verslo ir administravimo programas – 2,8 tūkst.


Socialinė apsauga

2019 m. vidutinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dydis šalyje buvo 344,42 EUR, arba 7,9 proc. didesnis nei 2018 m.

Vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius 2019 m. buvo 596 tūkst., arba 3,1 proc. didesnis nei 2018 m.


Turizmas

2020 m. vasarį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 478,4 tūkst., arba  6,9 proc. daugiau nei prieš metus, užsieniečių nakvynės – 198,1 tūkst., arba 7,4 proc. daugiau.


Veikiantys ūkio subjektai

2020 m. pradžioje Lietuvoje buvo 129 232 vietos vienetai;  iš jų 48 398 veikė Sostinės regione, 80 834 – Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

2020 m. pradžioje ketvirtadalis (27 proc.) visų Lietuvoje veikusių vietos vienetų vykdė didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklą.


Gyvulininkystės produktų gamyba 2020 04 01

Ūkininkų ir šeimos ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse mėsos gamyba (gyvuoju svoriu) 2020 m. balandžio 1 d., palyginti su 2019 m. balandžio 1 d., padidėjo 4 proc., pieno primilžis – 2 proc., kiaušinių surinkta 0,9 proc. daugiau.


Daugiau


Energetika

Žalios naftos ištekliai 2020 m. vasarį, palyginti su 2019 m. vasariu, padidėjo  15,7 proc., automobilių benzino – 8,6 proc.,  kelių transporto dyzelino – 10 proc., o suskystintų naftos dujų ištekliai sumažėjo 6,6 proc.

Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo  8,8 proc., gamtinių dujų – 8,1 proc.

Bibliotekos

Šalies bibliotekose 2019 m., palyginti su 2018 m., apsilankymų skaičius sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė  21 236 123 apsilankymus, vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 7,6 apsilankymo (2018 m. – 7,7).

2019 m. vienai šalies bibliotekai tenkantis registruotų vartotojų skaičius sumažėjo 1,03 proc. ir buvo 479 (2018 m. – 484).

2019 m. šalies bibliotekų dokumentų fondas sumažėjo 3,75 proc. ir sudarė 49 539 445 fiz. vnt. įvairaus tipo dokumentų (2018 m. – 514 67 718).


Mirusieji pagal mirties priežastis

2019 m. Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklis sumažėjo iki 13,7  1 tūkst. gyventojų (2018 m. buvo 14,1). Pagrindinės mirties priežastys išliko tos pačios – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei išorinės mirties priežastys – ir sudarė 81,8 proc. visų mirties priežasčių.


Daugiau


Socialinė apsauga

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. socialines paslaugas savo namuose gavo 21 tūkst. senyvo amžiaus žmonių ir asmenų su negalia, arba 16,7 proc. daugiau nei 2018 m.


Teisėsaugos institucijų teisės specialistai ir apsaugos darbuotojai

2019 m. pabaigoje Lietuvos teismuose (be Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo) dirbo 745 teisėjai, iš jų 479 (64 proc.) – moterys.

2019 m. pabaigoje šalyje buvo 2 245 advokatai, 246 notarai ir 113 antstolių, prokuratūrose dirbo 659 prokurorai. Policijoje dirbo 8 tūkst. policijos pareigūnų, iš jų 3,2 tūkst. (40 proc.) – moterys.


Daugiau


Sodų ir uogynų derlingumas

2019 m. vaisių ir uogų derlius buvo 56,4 proc. mažesnis negu 2018 m. –  46,1 tūkst. tonų.

Derliaus mažėjimą lėmė sumažėjęs obuolių (59,7 proc.) ir juodųjų serbentų (69,5 proc.) derlius.


Bendroji žemės ūkio produkcija

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. I ketvirčio bendroji žemės ūkio produkcija, palyginti su 2019 m.  I ketvirčiu, padidėjo 3 proc.


Pramonės produkcija

Išankstiniais duomenimis, pramonės produkcija 2020 m. I ketvirtį palyginti su ankstesniu 2019 m. IV ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 2,3 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 5,2 proc.).

2020 m. I ketvirtį palyginti su 2019 m. I ketvirčiu, pramonės produkcija, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 1,9 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 0,8 proc.).


Daugiau


Darbo užmokestis

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 8,27 EUR, arba 8 proc. daugiau nei trečiąjį ketvirtį: viešajame sektoriuje – 8,93 EUR (11,5 proc. daugiau), privačiajame – 7,97 EUR (6,3 proc. daugiau).

2020 m. kovo mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.

Daugiau


Įmonių inovacinė veikla

2016–2018 m. 25,5 proc. visų inovacijas diegusių įmonių bendradarbiavimo inovacinėje veikloje partneriai buvo Lietuvos ūkio subjektai, 11,4 proc. – kitos ES, ELPA ar ES asocijuotos šalys, 5,4 proc. – kitų pasaulio šalių ūkio subjektai.

2016–2018 m. tyrimo duomenimis, geriausiai įmonės įvertino su aplinkosauga susijusius teisės aktus: juos, kaip skatinančius inovacijas įvertino 27,2 proc. inovacijas diegusių įmonių, 9 proc. – nurodė, kad jie trukdė inovacinei veiklai.

Antroje vietoje – su produkto saugumu ir vartotojų apsauga susiję teisės aktai. Juos, kaip skatinančius inovacijas įvertino 26,6 proc. inovacijas diegusių įmonių, 6 proc. – jie trukdė inovacinei veiklai.

Labiausiai inovacinei veiklai trukdė su mokesčiais susiję teisės aktai –tai nurodė 22,3 proc.  inovacijas diegusių įmonių.


Daugiau


Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 4,2 tūkst. (0,3 proc.): viešajame sektoriuje padidėjo 3,3 tūkst. (0,9 proc.), o privačiajame sektoriuje sumažėjo 7,5 tūkst. (0,8 proc.).


Daugiau


Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. kovo mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,5 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 858 mažiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio–vasario mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 3 731 gyvas kūdikis, tai 411 kūdikių (9,9 proc.) mažiau;
 • mirė 6 615 asmenų, arba 756 žmonėmis (10,3 proc.) mažiau;
 • susituokė 304 poromis ir išsituokė 19 porų daugiau;
 • emigravo 6 555 nuolatiniai gyventojai, tai 1 640 asmenų (33,4 proc.) daugiau;
 • imigravo 8 581 žmogus, tai 3 252 asmenimis (1,6 karto) daugiau.

Beveik pusę (48 proc.) 2020 m. sausio–vasario mėn. imigravusių į Lietuvą asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


Darbo užmokestis

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1 346,7 EUR ir, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,1 proc.

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 851 EUR ir, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 2,8 proc.

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) padidėjo 2,1 proc.


Imonių inovacinė veikla

2016–2018 m., palyginti su 2014–2016 m.,  Lietuvoje inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių dalis beveik nepakito ir siekė 46,9 proc. visų gamybos ir paslaugų įmonių (2014–2016 m. – 46,6 proc.), kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų.

41,6 proc. visų įmonių diegė verslo proceso inovacijas, 27,6 proc. – produkto inovacijas, jų dalis padidėjo 4,3 procentinio punkto. 46 proc. visų įmonių diegė technologines inovacijas (produkto ir (ar) technologinio proceso), 20,1 proc. – ne technologines (organizacines ir (ar) rinkodaros).

2016–2018 m. naujas prekes rinkai pateikė 18 proc. visų įmonių, naujas paslaugas – 15,6 proc.

2016–2018 m. didžiąją dalį naujų ar atnaujintų produktų sukūrė pačios įmonės – 39,7 proc. visų inovacinių įmonių. Technologinio proceso inovacijas taip pat daugiausiai kūrė pačios įmonės – 57,9 proc. visų inovacinių įmonių.

Inovacinių įmonių apyvarta 2018 m. sudarė 67,1 proc. visų įmonių apyvartos, o inovacinę veiklą vykdžiusiose įmonėse 2018 m. dirbo 67,1 proc. visų įmonių darbuotojų.

2018 m. išlaidos inovacinei veiklai sudarė 1 074,9 mln. EUR, palyginti su 2016 m., jos sumažėjo 13,8 proc.

Didžiausia inovacinių išlaidų dalis (61 proc. visų inovacijoms skirtų išlaidų) buvo skirta įsigyti ilgalaikį turtą – mašinas, įrenginius, programinę įrangą, intelektinės nuosavybės teises, pastatus.

Įmonėje vykdytiems MTEP darbams inovacinių išlaidų dalis sudarė 18,4 proc., o apmokėti ne įmonėje vykdytiems MTEP darbams – 2,2 proc. visų inovacinių išlaidų.


Daugiau


Santuokos

2019 m. buvo įregistruota 19,5 tūkst. santuokų. Santuokų skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 232 (1 proc.).


Žemės ūkis

2019 m.  Žemės ūkio bendrovės (įmonės) patyrė 5,9 mln. EUR nuostolių.


Įmonių finansiniai rodikliai

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių1 pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 25,8 mlrd. EUR, arba jos buvo 4,1 proc. didesnės nei ankstesnį ketvirtį ir 7 proc. didesnės nei 2018 metų ketvirtąjį ketvirtį.

Ketvirtąjį 2019 m. ketvirtį nefinansinės įmonės uždirbo 1,7 mlrd. EUR ikimokestinio pelno. Įmonių ikimokestinis pelnas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, sumažėjo 4,3 proc., o palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, – padidėjo 35,4 proc.

Remiantis 2019 m. išankstiniais duomenimis, šalies nefinansinės įmonės gavo 96,7 mlrd. EUR pajamų ir uždirbo 6,5 mlrd. EUR ikimokestinio pelno. Palyginti su 2018 m., pajamos padidėjo 8,5 proc., pelnas – beveik 10 proc.


Daugiau


Prieglobsčio prašantys asmenys

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. gruodžiu, sumažėjo 4,5 karto – sulaukta 24 prašymų.


Daugiau


Transportas ir ryšiai

 • 2020 m. vasarį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 446,7 tūkst. keleivių – tai 8,5 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2020 m. vasarį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 18 proc.

 • 2020 m. vasarį įvyko 260 kelių eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 8, sužeista 309.

 • Įvyko 32 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu buvo sužeista 32 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 20 kelių eismo įvykių, jų metu žuvo 1 ir buvo sužeista 25 žmonės.


Daugiau


Žemės ūkio produktų supirkimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2020 m. vasarį, palyginti su 2019 m. vasariu, sumažėjo 0,2 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos sumažėjo 4,8 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – padidėjo 6,9 proc.


Nelegalus nepilnamečių darbas

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2019 m. nelegaliai (neteisėtai) dirbo 41 asmuo neturintis 18 metų, t. y. nelegaliai (neteisėtai) dirbę nepilnamečiai asmenys sudarė 1,9 proc. visų nustatytų nelegaliai (neteisėtai) dirbusių asmenų.


Turizmas

2020 m. sausį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 487,2 tūkst., arba 6,8 proc. daugiau nei prieš metus, užsieniečių nakvynės – 233,2 tūkst., arba 6 proc. daugiau.


Daugiau


Energetika

Automobilių benzino ištekliai 2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. sausiu, padidėjo 16,7 proc., kelių transporto dyzelino ištekliai sumažėjo 5,4 proc., suskystintų naftos dujų ir žalios naftos – atitinkamai 4,7 ir 31 proc.

Elektros energijos ištekliai sumažėjo 3,9 proc., gamtinių dujų – 9,2 proc.


Daugiau


Švietimas

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, 2019 m. neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 51,1 tūkst. vaikų, o būreliuose, papildančiuose formalųjį švietimą, registruota dar 59,6 tūkst. lankančiųjų – tai 3 tūkst. daugiau nei 2018 m.

2019 m. daugiausia vaikai lankė sporto (36 tūkst.) ir muzikos (29,7 tūkst.) būrelius.

Dailės būrelius pasirinko 12,9 tūkst. vaikų (1 090 daugiau nei 2018 m.), techninės kūrybos užsiėmimus – 4 192 vaikai (943 daugiau), informacinių technologijų  užsiėmimus –  984 vaikai (574 daugiau).


Mirtingumas

2019 m. mirė 38,3 tūkst. žmonių. Mirusių skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 1 293, arba 3,3 proc.

2019 m. 77 proc. visų mirusiųjų buvo 65 metų ir vyresnio amžiaus (66 proc. vyrų ir 87,4 proc. moterų), 22,6 proc. – 15–64 metų amžiaus asmenys (33,6 proc. vyrų ir 12,3 proc. moterų).


Daugiau


Smurtas artimoje aplinkoje

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos duomenimis, 2019 m. 2 112 asmenų (2018 m. – 1 793), nuteistų už smurtą artimoje aplinkoje, išklausė smurtinį elgesį keičiančią programą.

2019 m. 2 536 asmenims (2018 m. − 2117), nuteistiems už smurtą artimoje aplinkoje, paskirta dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.


Gyventojų migracija

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2019 m. prieglobstis Lietuvos Respublikoje buvo suteiktas 45 vaikams, atvykusiems kartu su tėvais ar kitais teisėtais atstovais.

978  vaikams buvo išduotas ar pakeistas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, 225 – nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, 195 vaikams – išduotas ar pakeistas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje mokslo tikslais.


Daugiau


Darbo užmokestis

2020 m. vasario mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.


Daugiau


Augalininkystė

2019 m. grūdų derlius buvo 26 proc. didesnis negu 2018 m. –  5 509,4 tūkst. tonų.

Derliaus padidėjimą lėmė padidėjęs žieminių javų (76 proc.) derlius, nors vasarinių javų ir ankštinių augalų derlius sumažėjo (atitinkamai 25 ir 21 proc.).

Rapsų derlius buvo 59 proc. didesnis negu 2018 m. –  688,7 tūkst. tonų.  Tam įtakos turėjo 97 proc. išaugęs žieminių rapsų derlius, nors vasarinių rapsų derlius sumažėjo 69 proc.


Daugiau


Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. vasario mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,4 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 979 mažiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 1 923 gyvi kūdikiai, tai 408 kūdikiais (17,5 proc.) mažiau;

 • mirė 3 530 asmenų, arba 534 žmonėmis (13,1 proc.) mažiau;

 • susituokė 23 poromis daugiau, o išsituokė 35 poromis mažiau;

 • emigravo 3 422 nuolatiniai gyventojai, tai 601 asmeniu (21,3 proc.) daugiau;

 • imigravo 4 050 žmonių, tai 1 297 asmenimis (47,1 proc.) daugiau.

Daugiau negu pusė (56,2 proc.) 2020 m. sausio mėn. imigravusių į Lietuvą asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


Neformaliojo švietimo įstaigos

 • 2019 m. vasaros poilsio stovyklose stovyklavo 58,2 tūkst. vaikų.

 • Stovyklose 2019 m., palyginti su 2018 m., buvo 16,6 proc. daugiau vaikų.

 • 2019 m. suorganizuotos 1 339 vaikų vasaros stovyklos.

 • 2019 m. saugoma 8 210 valstybės kultūros vertybių (21 daugiau nei 2018 m.).


Žemės ūkio ekonominės sąskaitos

 • Išankstiniais duomenimis, 2019 m. žemės ūkio ekonominės veiklos produkcija sudarė 2,93 mlrd. EUR.

Daugiau


Gyventojų migracija

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2019 m. gruodį, palyginti su lapkričiu, padidėjo 3 kartus – sulaukta 110 prašymų. Dauguma prieglobsčio prašytojų buvo Rusijos Federacijos (98) ir Tadžikistano (7) piliečiai.


Gyventojų užimtumas

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis buvo 78,4 proc., nedarbo lygis – 6,4 proc. Daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 253,9 tūkst. (18,4 proc. visų dirbančių gyventojų), ir prekyboje – 222,4 tūkst. (16,1 proc.).


Daugiau


Transportas ir ryšiai

2020 m. sausį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 455,1 tūkst. keleivių – tai 2,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2020 m. sausį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 3,9 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 19,9 proc.


Užimtumas ir nedarbas

Užimtų gyventojų skaičius 2019 m., palyginti su 2018 m.,  labiausiai padidėjo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje (5,1 tūkst.),  sumažėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikloje (10 tūkst.).

2019 m. daugiausia užimtų gyventojų dirbo specialistais (326,8 tūkst.). Labiausiai padaugėjo specialistų (5,1 tūkst),  sumažėjo kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų (5,5 tūkst.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis padidėjo 0,4 procentinio punkto ir siekė 78,2 proc. Šios amžiaus grupės gyventojų nedarbo lygis beveik nepakito ir sudarė 6,4 proc.


Daugiau


Socialinė apsauga

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2019 m. IV ketv., palyginti su III ketv., sumažėjo 0,37 EUR (0,1 proc.).


Žemės ūkio produktų supirkimo kainos
 
Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. sausiu, sumažėjo 0,6 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos sumažėjo 5,2 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – padidėjo 6,5 proc.

Atvykimas, buvimas šalyje ir grąžinimas

2019 m. į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleista 6 087 trečiųjų šalių piliečiai, t. y. 17,1 proc. daugiau nei 2018 m. (5 198).


Daugiau


Materialinės investicijos

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,2 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 4,4 proc.

2019 m. materialinės investicijos šalyje sudarė 7,1 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 8,4 proc.


Socialinė pašalpa

2019 m. vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius per mėnesį buvo 64,6 tūkst., arba 6,6 tūkst. asmenų (9 proc.) mažiau nei 2018 m.

Išlaidos šiai pašalpai sudarė 63,4 mln. EUR, arba 8,4 proc. mažiau nei 2018 m.

Išlaidos išmokoms vaikus auginančioms šeimoms 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo maždaug 1,5 karto ir sudarė 376,1 mln. EUR.


Energetika

Automobilių benzino ištekliai 2019 m. gruodį, palyginti su 2018 m. gruodžiu, padidėjo 12,3 proc., kelių transporto dyzelino – 18,6 proc., o suskystintų naftos dujų ir žalios naftos ištekliai sumažėjo atitinkamai 7,7 ir 23,4 proc. Elektros energijos ištekliai sumažėjo 0,3 proc., gamtinių dujų – 7,8 proc.


Daugiau


Gaisrai

2019 m. buvo užregistruoti 11 509 gaisrai, arba 2,9 proc. mažiau nei 2018 m.

2019 m. gaisruose žuvo 70 žmonių, arba 18,6 proc. mažiau nei 2018 m.


Daugiau


Žemės ūkis

2019 m. žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 6 proc., žemės ūkio investicijoms panaudotų prekių kainos – 5,5 proc.

Galvijų skerdimas (įskaitant jų išvežimą ir įvežimą) prognozuojama 2021 m. sumažės 0,4 proc., palyginti su 2020 m.

Kiaulių skerdimas (įskaitant jų išvežimą ir įvežimą) prognozuojama 2021 m. I–II ketv. sumažės 7,4 proc., palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2020 m. sausio 1 d. duomenimis, šalyje buvo auginama 634,6 tūkst. galvijų (per metus jų sumažėjo 2,9 proc.), 550,8 tūkst. kiaulių (sumažėjo 3,7 proc.) ir 152,1 tūkst. avių (sumažėjo 7,4 proc.). (Išankstiniai duomenys)


Daugiau


Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos

Per 2019 metus visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 1,6 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 1,8 proc.


Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

2019 m. ketvirtąjį  ketvirtį geležinkelių transportu vežta 14 mln. tonų krovinių – tai 7,9 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m.  gruodžio mėn. pirmą kartą šalyje įregistruota 14,9 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 1,5 proc. daugiau nei  2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.


Daugiau


 

Energetikos rodikliai

Automobilių benzino ištekliai 2019 m. lapkritį, palyginti su 2018 m. lapkričiu, padidėjo 5,6 proc., kelių transporto dyzelino – 4,9 proc., suskystintų naftos dujų ir žalios naftos ištekliai sumažėjo atitinkamai 5,5 ir 5,9 proc. Elektros energijos ištekliai sumažėjo 1,1 proc.


Daugiau


 

Gyventojų skaičius ir sudėtis

Išankstiniais 2020 m. sausio 1 d. duomenimis:

 • Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,3 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 145 asmenimis daugiau negu 2019 m. pradžioje;
 • šalies miestuose gyveno 1 mln. 882 tūkst. (67,4 proc.) nuolatinių gyventojų, kaime – 912,3 tūkst. (32,6 proc.);
 • moterys sudarė 53,3 proc., o vyrai – 46,7 proc. visų nuolatinių gyventojų;
 • šalyje gyveno 423,1 tūkst. (15,1 proc. visų gyventojų) vaikų (0–14 metų amžiaus), 1 815,3 tūkst. (65 proc.) 15–64 metų amžiaus gyventojų ir 555,9 tūkst. (19,9 proc.) pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresnio amžiaus žmonių);
 • daugiausia pagyvenusių žmonių gyveno Utenos, Alytaus ir Panevėžio apskrityse (24,6–23,2 proc. apskrities gyventojų), o vaikų – Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse (16,5–16,2 proc.).

Darbo užmokestis

Išankstiniais duomenimis,  2019 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant individualiąsias įmones, šalies ūkyje sudarė 1 296,2 EUR ir, palyginti su 2018 m., pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo 8,8 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis 2019 m. sudarė 822 EUR ir per metus padidėjo 14,2 proc.

Realusis darbo užmokestis per metus padidėjo 11,6 proc.


Pramonės produkcija IV ketvirtį 2019 m.

Visa pramonės produkcija 2019 m. IV ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2018 m. ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 0,1 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – padidėjo 0,1 proc.), apdirbamosios gamybos produkcija padidėjo 0,5 proc. (nepašalinus – 0,6 proc.).


Pramonės produkcija 2019 m.

2019 m. visa pramonės produkcija sudarė 23,3 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2018 m., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 3,5 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 3,4 proc.).


Žemės ūkis

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. bendrosios žemės ūkio produkcijos indeksas, palyginti su 2018 m., padidėjo 11 proc., o bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis sudarė 2,62 mlrd. EUR.


Daugiau


 

Prekių apyvarta turgavietėse, turinčiose administraciją (išskyrus turgavietes, prekiaujančias automobiliais)

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies turgavietėse prekybos apyvarta sudarė 98 mln. EUR ir, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 3,7 proc. to meto kainomis. Prekyba maisto prekėmis sumažėjo 9,6 proc., augalais ir gyvūnais – 17,5 proc., prekyba ne maisto prekėmis padidėjo 2,3 proc.

2019 m. šalies turgavietėse prekybos apyvarta sudarė 393 mln. EUR to meto kainomis, tai 1,2 proc. daugiau nei 2018 m.


Daugiau


 

Augalininkystė

2019 m. grūdų derlius – 17 proc. didesnis negu 2018 m. (5 129,1 tūkst. t), rapsų – 37 proc. didesnis (595 tūkst. t).

Cukrinių runkelių derlius 17 proc. mažesnis negu 2018 m. (740 tūkst. t), obuolių – 62 proc. mažesnis (34,9 tūkst. t).


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. gruodžio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,3 tūkst. nuolatinių gyventojų,

t. y. 892 mažiau negu šių metų pradžioje.

2019 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 26 137 gyvi kūdikiai, arba 114 kūdikių (0,4 proc.) daugiau;
 • mirė 35 069 asmenys, arba 962 žmonėmis (2,7 proc.) mažiau;
 • susituokė 435 poromis ir išsituokė 47 poromis mažiau;
 • emigravo 37 474 nuolatiniai gyventojai, arba 7 151 asmeniu (23,6 proc.) daugiau;
 • imigravo 45 514 žmonių, tai 18 810 asmenų (1,7 karto) daugiau.

Dauguma (59,3 proc.) 2019 m. sausio–lapkričio mėn. imigravusiųjų – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


 

Darbo užmokestis

2019 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1 306,3 EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 2,2 proc.

2019 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 827,8 EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 2 proc.

2019 m. trečiąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) padidėjo 2,3 proc.


Daugiau


 

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai
 
Per metus (2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu) labiausiai padidėjo apskaitos, buhalterijos ir audito; konsultacijų mokesčių klausimais (12,2 proc.), oro transporto (8,9 proc.) bei duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos; interneto vartų paslaugų (7,8 proc.) kainos.
 

Labiausiai – 19,8 proc. – sumažėjo transportavimo vamzdynais paslaugų kainos ir leidybinės veiklos kainos – 14 proc.

2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju ketvirčiu, labiausiai – 4,3 proc. – padidėjo transportavimo vamzdynais paslaugų kainos, apskaitos, buhalterijos ir audito veiklos; konsultacijų mokesčių klausimais kainos padidėjo 3,4 proc., bet sumažėjo apgyvendinimo veiklos (12 proc.) ir kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos (10,3 proc.) paslaugų kainos.


Daugiau


 

Socialinė apsauga

Socialinės apsaugos išlaidos 2018 m. sudarė 7,2 mlrd. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 13,1 proc. 2018 m. socialinės apsaugos išlaidų lyginamoji dalis sudarė 15,9 proc. BVP (2017 m. – 15,1 proc.). Vieno šalies gyventojo socialinei apsaugai 2018 m. buvo išleista 2 574 EUR, tai 320 EUR (14,2 proc.) daugiau nei 2017 m.


Transportas ir ryšiai

2019 m. lapkričio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 496,5 tūkst. keleivių – tai 8,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m. lapkričio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,5 mln. tonų ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 12,6 proc.

2019 m.  lapkričio mėn. pirmą kartą šalyje įregistruota 16,2 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 7,1 proc. mažiau nei  2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m. lapkričio mėn. įvyko 306 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 9, sužeista 382 žmonės. Įvyko 38 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu buvo sužeista 45 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 18 kelių eismo įvykių, jų metu žuvo 1 ir buvo sužeista 34 žmonės.


Daugiau


 

Aplinkosauga

2017 m. aplinkosaugos ir aplinkai palankių produktų sektoriaus sukurta pridėtinė vertė sudarė 2,5 proc. BPV.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. lapkričio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,5 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 718 mažiau negu šių metų pradžioje.

2019 m. sausio–spalio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 24 128 gyvi kūdikiai, arba 221 kūdikiu (0,9 proc.) daugiau;
 • mirė 32 163 asmenys, arba 846 žmonėmis (2,6 proc.) mažiau;
 • susituokė 449 poromis mažiau;
 • išsituokė 53 poromis daugiau;
 • emigravo 34 417 nuolatinių gyventojų, arba 6 555 asmenimis (23,5 proc.) daugiau;
 • imigravo 41 734 žmonės, tai 17 301 asmeniu (1,7 karto) daugiau.

Dauguma (59,9 proc.) 2019 m. sausio–spalio mėn. imigravusių – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


 

Užimtumas ir nedarbas

2019 m. trečiąjį ketvirtį 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis buvo 78,1 proc., nedarbo lygis – 6,2 proc. Daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 239,8 tūkst. (17,4 proc. visų dirbančių gyventojų) ir prekyboje – 235 tūkst. (17,1 proc.).


Daugiau


 

Materialinės investicijos

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. šalies teritorijoje investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 8 mlrd. EUR, arba 8,9 proc. daugiau nei 2017 m.

2018 m. Vilniaus apskričiai teko apie 44 proc. visų šalies investicijų, Kauno apskričiai – apie 19 proc., Klaipėdos – 12 proc. Mažiausiai investuojama į Tauragės apskritį – 1,5 proc. visų investicijų.


Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  87,6 mln. keleivių – tai 0,5 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, 3,4 proc. išaugo keleivių vežimas jūrų transportu, 2,8 proc. – geležinkelių transportu. Mažiau keleivių vežta Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais – 45,2 proc., vidaus vandenų transportu – 9 proc., kelių transportu – 0,3 proc.

 • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. spalį sudarė 17,9 tūkst. – 12,5 proc. mažiau nei 2018 m. spalį.

 • 2019 m. spalio mėn. įvyko 316 kelių eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 19, sužeisti 367.

 • Įvyko 42 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu buvo sužeisti 47 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 17 kelių eismo įvykių, jų metu žuvo 3 ir buvo sužeisti 24 žmonės.


Daugiau


 

Paštas ir telekomunikacijos

2019 m. trečiąjį ketvirtį AB Lietuvos paštas gavo ir išsiuntė  5 081,2 tūkst. korespondencijos siuntų ir 61,7 tūkst. pašto siuntinių, arba atitinkamai 1,5 ir 10,2 proc. daugiau nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį.

2019 m. trečiąjį ketvirtį viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius sudarė 4 636,8 tūkst. – tai 1 proc. daugiau  nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.


Daugiau


 

Socialinė apsauga

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2019 m. III ketv. padidėjo 0,2 proc. ir sudarė 344,90 EUR.


Daugiau


 

Darbo užmokestis

2019 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 1 317,6 EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 2,2 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1 371,3 EUR ir buvo 2,3 proc. didesnis, privačiajame – 1 294 EUR ir buvo 2,2 proc. didesnis.

2019 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 834,3 EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 2 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 865,2 EUR ir buvo 2,1 proc. didesnis, privačiajame – 820,7 EUR ir buvo 2 proc. didesnis.

Realusis darbo užmokestis 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,3 proc.: viešajame sektoriuje – 2,4 proc., privačiajame sektoriuje išaugo 2,3 proc.

Energetika

Automobilių benzino ištekliai šalyje per 2019 m. rugsėjį padidėjo 2,4 proc., suskystintų naftos dujų ir kelių transporto dyzelino – po 1,7 proc., o žalios naftos –  sumažėjo 2,7 proc. Elektros energijos ištekliai per rugsėjį padidėjo 4,5 proc., gamtinių dujų – sumažėjo 45,7 proc.

Agrarinė aplinka

2018 m. žemės ūkio augalų priežiūrai daugiausia –  48 proc. viso panaudoto augalų apsaugos produktų kiekio – buvo panaudota herbicidų, fungicidai ir augalų augimo reguliatoriai sudarė po 25 proc., insekticidai – 2 proc. Vienam apdoroto ploto hektarui teko 1,04 kg veikliosios medžiagos.


Daugiau


 

Darbo užmokestis

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 7,66 EUR, arba 2,3 proc. mažiau nei antrąjį ketvirtį: viešajame sektoriuje – 8,01 EUR (2,2 proc. mažiau), privačiajame – 7,5 EUR (2,5 proc. mažiau).


Daugiau


 

Valdžios sektoriaus finansai

2018 m. valdžios sektoriaus pajamos iš mokesčių ir socialinių įnašų sudarė 13,7 mlrd. EUR.

2019 m. II ketvirtį valdžios sektoriaus biudžeto perteklius sudarė 444,8 mln. EUR.

Patikslintais duomenimis, 2018 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius buvo 270,8 mln. EUR.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. spalio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,5 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 698 mažiau negu šių metų pradžioje.

2019 m. sausį–rugsėjį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 21 588 gyvi kūdikiai, arba 17 kūdikių (0,1 proc.) daugiau;
 • mirė 29 032 asmenys, arba 778 žmonėmis (2,6 proc.) mažiau;
 • susituokė 495 poromis mažiau, o išsituokė 100 porų daugiau;
 • emigravo 30 711 nuolatinių gyventojų, arba 5 892 asmenimis (23,7 proc.) daugiau;
 • imigravo 37 457 žmonės, tai 15 359 asmenimis (1,7 karto) daugiau;
 • dauguma (60,7 proc.) imigravusių – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.

Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

2019 m. rugsėjį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 603,3 tūkst. keleivių – tai 3,2 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m. rugsėjį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,4 mln. tonų ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 7,8 proc.

2019 m. rugsėjį įvyko 357 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės: žuvo – 17, sužeista – 443. Įvyko 69 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu buvo sužeisti 76, o 1 vaikas žuvo. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 10 kelių eismo įvykių.


Daugiau


 

Įmonių bankrotas

2019 m. pirmąjį pusmetį bankroto procesai buvo pradėti 852 įmonėse arba  24,6 proc. mažiau nei 2018 m. pirmąjį pusmetį. Pradėtų bankroto procesų skaičius labiausiai sumažėjo Alytaus ir Marijampolės apskrityse (atitinkamai 51,3 ir 47,1 proc.). Tauragės, Šiaulių ir Utenos apskrityse pradėtų bankroto procesų skaičius išaugo (atitinkamai 30, 28,6 ir 17,6 proc.). Daugiausia bankroto procesų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos (27,2 proc.) bei statybos (17,6 proc.) įmonėse.

Įmonių, kurių bankroto procesas pradėtas 2019 m. pirmąjį pusmetį, turto vertė bankroto proceso pradžioje sudarė 18,5 mln. EUR, arba 52,5 proc. patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (35,2 mln. EUR).


Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. rugpjūčio mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 1,3 mln., arba  10 proc. daugiau nei 2018 m. rugpjūčio mėn., užsieniečių nakvynės – 541,9 tūkst., arba 9 proc. daugiau.


Žemės ūkis

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2018 m. rugsėjo mėn., sumažėjo 4,7 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos sumažėjo 9,4 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – padidėjo 2,8 proc.

2019 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2018 m. rugsėjo mėn., avių supirkta 58,5 proc., galvijų – 16,7 proc. daugiau.

2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, braškių supirkta 2,5 k. daugiau, tačiau obuolių –  55,1 proc. mažiau.


Daugiau


 

Kuro ir energijos ištekliai

Suskystintų naftos dujų ištekliai 2019 m. rugpjūtį, palyginti su 2018 m. rugpjūčiu, padidėjo 9,4 proc., automobilių benzino – 6,5 proc., o kelių transporto dyzelino ištekliai sumažėjo 0,3 proc. Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo 10,4 proc., gamtinių dujų – sumažėjo 10 proc.


Daugiau


 

Socialinė apsauga

2018 m. pabaigoje atotrūkis tarp vidutinių valstybinio socialinio draudimo vyrų ir moterų senatvės pensijų buvo 17,3 proc. (2017 m. pabaigoje – 17,1 proc.).


Prekių apyvarta turgavietėse, turinčiose administraciją (išskyrus turgavietes, prekiaujančias automobiliais)

Šalies turgavietėse prekybos apyvarta 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 101,7 mln. EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 0,1 proc. to meto kainomis. Prekyba maisto prekėmis padidėjo 6,7 proc., ne maisto prekėmis – sumažėjo 2,9 proc., augalais ir gyvūnais – 15,4 proc.


Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. rugpjūtį apgyvendinimo įstaigos sulaukė 545,2 tūkst. turistų (10,7 proc. daugiau nei 2018 m. rugpjūtį), užsieniečių – 259,9 tūkst., arba 8,7 proc. daugiau.


Daugiau


 

Darbo užmokestis ir darbo sąnaudos

2018 m. vidutinis metinis vieno gyvenančio, dirbančio ir neturinčio vaikų asmens neto darbo užmokestis sudarė 8 691 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 10 proc. Du vaikus auginančių sutuoktinių, iš kurių tik vienas dirba, vidutinis metinis neto darbo užmokestis, pridėjus socialines išmokas šeimai ir vaikams,  sudarė 9 776 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 13,4 proc.

Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. rugsėjo mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,7 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 462 mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–rugpjūtį:

gimė 19 094 gyvi kūdikiai, arba 14 kūdikių (0,1 proc.) mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

mirė 26 161 asmuo, arba 857 žmonėmis (3,2 proc.) mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

susituokė 611 porų mažiau, o išsituokė 36 poromis daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

emigravo 26 463 nuolatiniai gyventojai, arba 4 487 asmenimis (20,4 proc.) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

imigravo 33 068 žmonės, tai 12 739 asmenimis (1,6 karto) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

dauguma (61,2 proc.) imigravusių – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


 

Darbo užmokestis

2019 m. antrąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1 278 EUR ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,1 proc.

2019 m. antrąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 811,5 EUR ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,9 proc.

2019 m. antrąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) padidėjo 0,3 proc.


Daugiau


 

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai

Nuo 2019 m. pirmojo ketvirčio pradėtas skaičiuoti dviejų naujų ekonominių veiklos rūšių – apgyvendinimo veiklos ir kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos – paslaugų kainų indeksas (PKI).

Per metus (2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu) labiausiai padidėjo pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekamos veiklos (16,2 proc.) ir kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklos (10,4 proc.) kainos. Labiausiai sumažėjo teisinės (22,3 proc.) ir leidybinės (14,3 proc.) veiklos kainos.

2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, labiausiai – 18,1 proc. – padidėjo oro transporto paslaugų kainos, apgyvendinimo paslaugų – 14,9 proc., o sumažėjo transportavimo vamzdynais paslaugų kainos – 8,5 proc., ir valymo veiklos – 4,9 proc.


Daugiau


 

Materialinės investicijos

2017 m. šalies teritorijoje investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 7,3 mlrd. EUR, arba 5,8 proc. daugiau nei 2016 m.

Didžiausias investuotojų dėmesys tenka Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskritims. 2017 m. duomenimis, Vilniaus apskričiai tenka apie 40 proc. visų šalies investicijų. Kauno apskričiai – apie 19 proc., Klaipėdos – 13 proc. visų investicijų.  Mažiausiai investuojama į Tauragės apskritį – 1,6 proc. visų investicijų.


Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

 • 2019 m. rugpjūčio mėn. įvyko 352 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 18, sužeista 441 žmogus. Įvyko 83 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu buvo sužeista 91 ir žuvo 2 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 14 kelių eismo įvykių.

 • 2019 m. rugpjūčio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 621,9 tūkst. keleivių – tai 0,5 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2019 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,7 mln. tonų ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 6,1 proc.


Daugiau


 

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2018 m. rugpjūčio mėn., sumažėjo 1,9 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos sumažėjo 5,7 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – padidėjo 4 proc.

2019 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2018 m. rugpjūčio mėn., braškių supirkta 3,6 k. daugiau, o daržovių – 14,5 proc. mažiau.

2019 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2018 m. rugpjūčio mėn., galvijų supirkta 4,5 proc. daugiau, tačiau kiaušinių – 25 proc. mažiau.

Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. liepos mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 1,3 mln., tai  8,3 proc. daugiau nei 2018 m. liepos mėn., užsieniečių nakvynės – 486,4 tūkst., arba 6 proc. daugiau.


Daugiau


 

Energetika

Suskystintų naftos dujų ištekliai 2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa, padidėjo 12,3 proc., automobilių benzino – 10,6 proc., kelių transporto dyzelino ištekliai sumažėjo 1,9 proc. Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo 7,2 proc., gamtinių dujų – sumažėjo 24 proc.


Daugiau


 

Turizmas

Vietinių kelionių su nakvyne skaičius 2018 m., palyginti 2017 m., padidėjo 4,5 proc. ir sudarė 2,6 mln. kelionių. 2018 m. šalies gyventojo kelionė Lietuvoje vidutiniškai truko 2,7 nakvynės. Per vieną asmeninę kelionę Lietuvos gyventojas vidutiniškai išleido 73 EUR, per verslo kelionę – 84 EUR.

2018 m. vienadienių kelionių skaičius siekė 12 mln. ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 2,7 proc., vidutinės vienadienės kelionės išlaidos buvo 28 EUR.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. rugpjūčio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,4 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 787 mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–liepą:

gimė 16 395 gyvi kūdikiai, arba 310 kūdikių (1,9 proc.) mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

mirė 23 243 asmenys, arba 637 žmonėmis (2,7 proc.) mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

susituokė 277 poromis mažiau, o išsituokė 22 poromis daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

emigravo 22 289 nuolatiniai gyventojai, arba 3 780 asmenų (20,4 proc.) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

imigravo 28 350 žmonių, tai 10 679 asmenimis (1,6 karto) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

dauguma (60,6 proc.) imigravusiųjų – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


 

Užimtumas ir nedarbas

2019 m. antrąjį ketvirtį 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo  lygis buvo 78,4 proc., nedarbo lygis – 6,3 proc. Daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 247,3 tūkst. (17,9 proc. visų dirbančių gyventojų) ir prekyboje – 233,6 tūkst. (16,9 proc.).


Daugiau


 

Finansinė ir draudimo veikla

2018 m. komerciniai bankai uždirbo 441,1 mln. EUR grynųjų palūkanų pajamų (30,3 mln. EUR daugiau nei 2017 m.) ir 329,2 mln. EUR grynojo pelno (93,2 mln. EUR, arba 39 proc. daugiau nei 2017 m.).

Finansinės išperkamosios nuomos įmonių pajamos sudarė 79,7 mln. EUR (17,9 proc. daugiau nei 2017 m.). Šios įmonės uždirbo 27,6 mln. EUR grynojo pelno (2 proc. daugiau nei 2017 metais.).

2018 m. gyvybės draudimo rinkos bendra pasirašytų įmokų suma sudarė 293,8 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 8,3 proc. Ne gyvybės draudimo rinkos bendra pasirašytų įmokų suma siekė 768,7 mln. EUR, arba 14,2 proc. daugiau nei 2017 m.

2018 m. gyvybės draudimo įmonės uždirbo 18 mln. EUR grynojo pelno, t. y. 13 proc. mažiau nei 2017 m. Ne gyvybės draudimo įmonių grynasis pelnas siekė 22,8 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo beveik 1,4 karto.


Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

 • 2019 m. antrąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  97,4 mln. keleivių – tai 1,6 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Keleivių vežimas jūrų transportu, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 28,8 proc., geležinkelių transportu – 9,2 proc., kelių transportu – 1,7 proc. Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais vežta 35 proc. mažiau keleivių, vidaus vandenų transportu – 10,3 proc.

 • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. liepą  sudarė 16,8 tūkst., arba 3,9 proc. mažiau nei 2018 m. liepą.

 • 2019 m. antrąjį ketvirtį AB Lietuvos paštas gavo ir išsiuntė  5 mln. 870,2 tūkst. korespondencijos siuntų ir 59 tūkst. pašto siuntinių, arba atitinkamai 2,3 ir 6,5 proc. daugiau nei 2018 m. antrąjį ketvirtį.

 • 2019 m. antrąjį ketvirtį viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius sudarė 4 mln. 548,4 tūkst. – tai 0,8 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2019 m. liepos mėn. įvyko 344 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 21, sužeista 431 žmogus. Įvyko 58 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu buvo sužeista 72  ir žuvo 2 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 15 kelių eismo įvykių.

 • 2019 m. liepos mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 595,4 tūkst. keleivių – tai 3,2 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2019 m. liepos mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,6 mln. tonų ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 5 proc.


Daugiau


 

Namų ūkių pajamos

Vidutinės piniginės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2018 m. Sostinės regione buvo 613 EUR, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 429 EUR (šalyje – 482 EUR).

Gyventojų nuomone, minimali pinigų suma, reikalinga namų ūkiui, norint patenkinti įprastinius poreikius, 2018 m. vidutiniškai siekė 414 EUR vienam namų ūkio nariui per mėnesį.


Daugiau


 

Žemės ūkio produktų supirkimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa, padidėjo 2,6 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 2,7 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 2,5 proc.

2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa, obuolių supirkta 95,6 proc. mažiau, o braškių – 54,6 proc. daugiau.

2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa, galvijų supirkta 18,3 proc., kiaulių – 17,5 proc. daugiau.


Daugiau


 

Energetika

Automobilių benzino ištekliai 2019 m. birželį, palyginti su 2018 m. birželiu, padidėjo 23,5 proc., kelių transporto dyzelino – 10,6 proc., suskystintų naftos dujų ištekliai sumažėjo 4,2 proc.

Elektros energijos ištekliai padidėjo 9,9 proc., gamtinių dujų – 41,1 proc.


Daugiau


 

Žemės ūkis

Vienas Lietuvos gyventojas 2018 m. suvartojo 109  kilogramus grūdų ir grūdų produktų – tai 11 kilogramų mažiau nei 2017 m.;  mėsos ir mėsos produktų buvo suvartota 99 kilogramai – 4 kilogramais daugiau.

Transportas ir ryšiai

2018 m. šalyje buvo registruota 1 mln. 431 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 5,4 proc. daugiau nei  2017 m.  Lengvųjų automobilių skaičius, palyginti su 2017 m., labiausiai išaugo Marijampolės (7,1 proc.), Kauno (6 proc.), Vilniaus (5,9 proc.) ir Klaipėdos (5,5 proc.) apskrityse.

2019 m. antrąjį ketvirtį  televizijos abonentų skaičius buvo 672,4 tūkst. – tai  3,9 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu; iš jų kabelinės televizijos abonentų – 337,8 tūkst., arba 6,3 proc. mažiau.


Daugiau


 

Žemės ūkis

Prognozuojama, kad 2019 m. grūdinių augalų plotas sudarys 1 mln. 508,3 tūkst. ha, tai 3 proc. daugiau negu 2018 m.

Cukrinių runkelių plotas – 14,8 tūkst. ha, tai 8,6 proc. mažiau negu 2018 m.

Rapsų – 245,8 tūkst. ha., arba 17,5 proc. daugiau nei 2018 m.


Daugiau


 

Valdžios sektoriaus finansai

2019 m. pirmąjį ketvirtį valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 234,5 mln. EUR.

Įmonių bankrotas

Įmonių, kurių bankroto procesas pradėtas 2018 m., turto vertė bankroto proceso pradžioje sudarė 112,2 mln. EUR, arba 45,4 proc. patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (247 mln. EUR). Mažiausiai įmonių turtu buvo padengti Šiaulių (15,5 proc.) ir Alytaus (25,9 proc.) apskričių kreditorių reikalavimai.

Įmonėse, kurių bankroto procesas pradėtas 2018 m., bankroto proceso pradžioje dirbo 4 583 darbuotojai. Vidutiniškai vienoje įmonėje bankroto proceso pradžioje dirbo 2,2 darbuotojo. Didžiausias vidutinis darbuotojų skaičius buvo Telšių ir Šiaulių apskrityse (atitinkamai 6,4 ir 3 darbuotojai), mažiausias – Panevėžio ir Marijampolės apskrityse (atitinkamai 1,3 ir 1,9 darbuotojo).


Daugiau


 

Veikiantys ūkio subjektai

2017 m. Lietuvoje veikė 5 241 įmonių grupė – tai 7 proc. daugiau nei 2016 m. 3 158 iš jų buvo tarptautinės įmonių grupės ir tik 590, arba apie 19 proc., – kontroliuojamos Lietuvos įmonės.

Daugiausia, net 1 005, arba 19 proc., Lietuvoje 2017 m. veikusių įmonių grupių vykdė didmeninę prekybą, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. liepos pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 791,9 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 2,3 tūkst. (0,1 proc.) mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–birželį:

gimė 13 395 gyvi kūdikiai, arba 747 kūdikiais (5,3 proc.) mažiau nei prieš metus;

mirė 20 033 asmenys, arba 781 žmogumi (3,8 proc.) mažiau nei prieš metus;

susituokė 31 pora mažiau, išsituokė 47 poromis mažiau nei prieš metus;

emigravo 18 782 nuolatiniai gyventojai, arba 3 383 asmenimis (22 proc.) daugiau nei prieš metus;

imigravo 23 139 žmonės, tai 8 468 asmenimis (1,6 karto) daugiau nei prieš metus;

dauguma (59,9 proc.) 2019 m. grįžusiųjų – Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

2018 m. pabaigoje valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis sudarė 85,6 tūkst. km, arba 1,5 proc. daugiau nei 2017 m.

2019 m. antrąjį ketvirtį geležinkelių transportu vežta 13,3 mln. tonų krovinių – tai 4,6 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. birželį sudarė 15,8 tūkst. – tai 11,7 proc. mažiau nei  2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m. birželį įvyko 392 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės: žuvo – 18, sužeista – 481. Įvyko 78 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu 84 vaikai buvo sužeisti. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 19 kelių eismo įvykių.

2019 m. birželį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 604,8 tūkst. keleivių – tai 0,9 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m. birželį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,9 mln. tonų ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 1,7 proc.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

 • 2019 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,2 tūkst. nuolatinių gy­ven­­­tojų, t. y. 14,7 tūkst. (0,5 proc.) mažiau negu 2018 m. pra­džioje.

 • 2019 m. pradžioje Lietuvos Respublikos piliečiai sudarė 98,3 proc. šalies nuolatinių gyventojų, Ukrainos – 0,5, Rusijos – 0,4, Baltarusijos – 0,3 proc.

 • Dauguma (2 mln. 656 tūkst., arba 95 proc.) šalies nuolatinių gyventojų gimė Lietuvoje, 138,2 tūkst. (5 proc.) – užsienyje.

 • Beveik pusė (48,8 proc.) nuolatinių gyventojų (15 metų amžiaus ir vyresnių) buvo vedę / ištekėjusios, 10,1 proc. – išsituokę / išsituokusios, kas vienuoliktas – našlys / našlė. Išsituokusių moterų buvo 1,8 karto daugiau nei vyrų, našlių moterų – 7 kartus daugiau.

 • 2018 m. 1 tūkst. gyventojų teko 10 gyvų gimusių kūdikių (2017 m. – 10,1). Kaip ir 2017 m., suminis gimstamumo rodiklis buvo 1,63.  2018 m. vidutinis pirmąjį vaiką gimdan­čių moterų amžius – 27,8 metų (2017 m. – 27,5 metų).

 • 2018 m. bendrasis mirtingumo rodiklis (mirusiųjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) buvo 14,1 (2017 m. – 14,2).  2018 m. 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių teko 3,4 mirusiojo iki vienų metų amžiaus kūdikio (2017 m. – 2,9).

 • 2018 m. vyrų vidutinė tikėtina gyve­ni­mo trukmė buvo 70,9 metų, moterų – 80,6 metų. Kaip ir 2017 m., skirtumas tarp vyrų ir mo­te­rų vidutinės tikėtinos gyveni­mo trukmės buvo 9,7 metų.

 • 2018 m. 1 tūkst. gyventojų teko 7 santuokos (2017 m. – 7,5) ir 3,1 ištuokos (2017 m. – 3). 2018 m. 100 santuokų teko 43,8 ištuokos (2017 m. – 40,2). Tikslesnį santuokų ir ištuokų santykį parodo suminis ištuokų rodiklis, skaičiuojamas atsižvelgiant į buvusios santuokos trukmę. Tikėtina, kad jei išliks pastarųjų metų tendencija iš 100 susituokusių porų 39 išsituoks.


Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. gegužės mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 762,4 tūkst., arba 7 proc. daugiau nei 2018 m. gegužės mėn., užsieniečių nakvynės – 396,8 tūkst., arba 7,1 proc. daugiau.


Žemės ūkio produktų supirkimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. birželio mėn., palyginti su 2018 m. birželio mėn., padidėjo 7,9 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 10,1 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 4,7 proc. Vaisių ir uogų supirkta 87,5 proc. daugiau.

2019 m. antrą ketvirtį, palyginti su 2018 m. antru ketvirčiu, obuolių supirkta 3,2 k. daugiau, o braškių –  41,3 proc. mažiau.


Daugiau


 

Energetika

Automobilių benzino ir kelių transporto dyzelino ištekliai 2019 m. gegužę, palyginti su 2018  m. geguže, sumažėjo po 5,4 proc., suskystintų naftos dujų ištekliai sumažėjo 1,7 proc.

Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo 0,9 proc., gamtinių dujų – sumažėjo 14,2 proc.


Daugiau


 

Žemės ūkis

2018 m. bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis sudarė 2,36 mlrd. EUR.

2018 m. bendrosios žemės ūkio produkcijos indeksas, palyginti su 2017 m., sumažėjo 10,5 proc.


Socialinė apsauga

Vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo išankstinės senatvės pensijos gavėjų skaičius 2018 m. buvo 6,7 tūkst., iš jų 53 proc. sudarė moterys.


Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. apgyvendinimo įstaigos sulaukė 276,4 tūkst. turistų (9,1 proc. daugiau nei 2018 m. balandžio mėn.), gegužės mėn. – 364 tūkst. (11,8 proc. daugiau nei 2018 m. gegužės mėn.).


Daugiau


 

Darbo užmokestis

2019 m. birželio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 555 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,39 EUR.


Daugiau


 

Darbo užmokestis (valandinis bruto)

2018 m. vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 5,63 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 9,7 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 5,79 EUR ir buvo 10,1 proc. didesnis, privačiajame – 5,55 EUR ir buvo 9,7 proc. didesnis.


Daugiau


 

Verslo funkcijų perkėlimas

2018 m. Lietuvos statistikos departamentas atliko naują tyrimą apie verslo funkcijų perkėlimą į kitas įmones. 2015–2017 m. iš 2,5 tūkst. tirtų šalies nefinansinių įmonių 22 įmonės verslo funkcijas perkėlė į užsienį, 61 įmonė – Lietuvoje (atitinkamai 0,9 ir 2,4 proc. įmonių). Didžiąją dalį ir Lietuvoje, ir į užsienį perkeltų funkcijų sudarė pagalbinės verslo funkcijos.

Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių rodikliai

2018 m. kelionių agentūros ir kelionių organiza­to­riai aptarnavo 193,9 tūkst. užsieniečių (iš jų 71,8 tūkst. – vienadie­niai lankytojai) ir 500,3 tūkst. Lietuvos gyventojų (iš jų 34,1 tūkst. – viena­die­niai lankytojai). Apsilankiusių Lietu­voje užsienio turistų skaičius, kai keliones organizuoja kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai, palyginti su 2017 m., padidėjo 7,5 proc., o išvykusių į užsienį Lietu­vos gyventojų padaugėjo 23 proc.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. birželio pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 791,1 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 3,1 tūkst. (0,1 proc.) mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–gegužę:

 • gimė 11 114 gyvų kūdikių, arba 565 kūdikiais (4,8 proc.) mažiau nei prieš metus;
 • mirė 17 062 asmenys, arba 916 žmonių (5,1 proc.) mažiau nei prieš metus;
 • susituokė 320 porų mažiau, o išsituokė 2 poromis mažiau nei prieš metus;
 • emigravo 15 996 nuolatiniai gyventojai, arba 3 164 asmenimis (24,7 proc.) daugiau nei prieš metus;
 • imigravo 18 893 žmonės, tai 7 016 asmenų (1,6 karto) daugiau nei prieš metus;
 • dauguma (60,3 proc.) 2019 m. grįžusiųjų – Lietuvos Respublikos piliečiai.

Darbo užmokestis

2019 m. pirmąjį ketvirtį:

 • vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1 251,9 EUR ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 1 proc.
 • vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 796,5 EUR ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 6,8 proc.
 • realusis darbo užmokestis, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) padidėjo 6,7 proc.

Daugiau


 

Darbo užmokestis

2018 m. didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – 1 048,1 EUR – buvo įmonėse, kuriose dirbo nuo 250 iki 499 darbuotojų, o mažiausias – 663,7 EUR. – įmonėse, kuriose dirbo nuo 1 iki 9 darbuotojų.

Vaikų socialinė apsauga

Per 2018 metus tėvų globos neteko 2 tūkst. vaikų, palyginti su 2017 m., tokių vaikų sumažėjo 12,4 proc.

2018 m. pabaigoje 4,1 tūkst. šeimų buvo globojama (rūpinama) 5,2 tūkst. vaikų, palyginti su 2017 m., tokių šeimų sumažėjo 6,5 proc., globojamų (rūpinamų) vaikų jose – 6,7 proc.


Daugiau


 

Švietimas ir gyventojų išsilavinimas

2018–2019 mokslo metais iš viso mokėsi arba studijavo 82,2 proc. 7–24 metų amžiaus jaunuolių. Aukštojo mokslo siekė 40 proc. 19–24 metų amžiaus jaunimo.


Daugiau


 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė)  plėtra

2018 m. išlaidos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 248 mln. EUR – tai 8,5 mln. EUR (3,6 proc.) daugiau nei 2017 m.

Didžioji MTEP išlaidų dalis (153,2 mln. EUR, arba 61,8 proc.) teko aukštojo mokslo sektoriui, valdžios sektoriui – 94,8 mln. EUR., arba  38,2 proc.

2018 m. aukštojo mokslo ir valdžios sektorių institucijose MTEP veiklą vykdė 18 tūkst. darbuotojų, iš jų – 8 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį.


Daugiau


 

Kelių transportas

2019 m. gegužės mėn. įvyko 301 kelių eismo įvykis, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 5, sužeista 380 žmonių. Įvyko 68 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu buvo sužeista 74 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 13 kelių eismo įvykių.

Geležinkelių transporto rodikliai

2018 m. geležinkelių transportu vežta 56,8 mln. tonų krovinių ir 5,2 mln. keleivių, arba atitinkamai 7,9 ir 11 proc. daugiau nei 2017 m.

2018 m. šalyje buvo registruota 1 mln. 431 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 5,4 proc. daugiau nei  2017 m., iš jų individualiųjų lengvųjų automobilių – 1 mln. 228 tūkst., arba 4,5 proc. daugiau.

Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. gegužės mėn. sudarė 16,4 tūkst. – tai 10,5 proc. mažiau nei 2018 m. gegužės mėn.

2018 m. AB Lietuvos paštas gavo ir išsiuntė 23,5 mln. korespondencijos siuntų ir 257,2 tūkst. pašto siuntinių, arba atitinkamai 24,5 ir 35 proc. daugiau nei 2017 m.

2018 m. viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius sudarė 3,8 mln. – tai 1 proc. daugiau nei 2017 m.


Daugiau


 

Žemės ūkio produktų supirkimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. gegužės mėn., palyginti su 2018 m. gegužės mėn., padidėjo 10,4 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 11,7 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 8,4 proc.

Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 602,3 tūkst., arba  8 proc. daugiau nei 2018 m. balandžio mėn., iš jų užsieniečių nakvynės – 288,3 tūkst., arba 5,4 proc. daugiau.


Daugiau


 

Energetika

Automobilių benzino ištekliai 2019 m. balandį, palyginti su 2018 m. balandžiu, padidėjo 4 proc., o kelių transporto dyzelino ir suskystintų naftos dujų ištekliai sumažėjo – atitinkamai 4 ir 5,4 proc.

Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo 11,2 proc., gamtinių dujų – 11,5 proc.


Daugiau


 

Įmonių bankrotas

2018 m. bankroto procesai buvo pradėti 2 093 įmonėse, arba 29,7 proc. mažiau nei 2017 m. Pradėtų bankroto procesų skaičius sumažėjo visose apskrityse, labiausiai – Šiaulių ir Marijampolės (atitinkamai 67,7 ir 53,2 proc.). Daugiausia bankroto procesų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos (32,6 proc.), statybos (14,5 proc.) bei administracinės ir aptarnavimo veiklos (8,3 proc.) įmonėse.


Daugiau


 

Švietimo finansai

2018 m. šalies švietimo įstaigų gautos lėšos siekė 1,9 mlrd. EUR – tai 159 mln. EUR, arba 8 proc., daugiau nei 2017 m.

Valdžios sektoriaus lėšos sudarė didžiąją dalį – 82 proc. (1,5 mlrd. EUR) – švietimo įstaigų gautų lėšų. Per metus jos padidėjo 104 mln. EUR (7 proc.). Šalies fizinių ar juridinių asmenų skirta lėšų suma padidėjo 25 mln. EUR (10 proc.) ir sudarė 14 proc. (260 mln. EUR) visų švietimo įstaigų gautų lėšų.

2018 m. vienam švietimo įstaigoje besimokančiam asmeniui vidutiniškai teko 2 598 EUR valdžios sektoriaus lėšų ir 589 EUR šalies ir užsienio fizinių ar juridinių asmenų lėšų (2017 m. – atitinkamai 2 360 ir 484 EUR).   


Daugiau


 

Prekių apyvarta turgavietėse, turinčiose administraciją (išskyrus turgavietes, prekiaujančias automobiliais)

Šalies turgavietėse prekybos apyvarta 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 91,5 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 3,5 proc. to meto kainomis. Prekyba maisto prekėmis sumažėjo 10,6 proc., augalais ir gyvūnais – 18,6 proc., prekyba ne maisto prekėmis padidėjo 1,9 proc.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. gegužės mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 790,5 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 3,5 tūkst. (0,1 proc.) mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–balandį:

 • gimė 8 714 gyvų kūdikių, arba 429 kūdikiais (4,7 proc.) mažiau nei prieš metus;
 • mirė 13 830 asmenų, arba 1 121 žmogumi (7,5 proc.) mažiau nei prieš metus;
 • susituokė 323 poromis mažiau, o išsituokė 51 pora mažiau nei prieš metus;
 • emigravo 12 819 nuolatinių gyventojų, arba 2 277 asmenimis (21,6 proc.) daugiau nei prieš metus;
 • imigravo 14 421 žmogus, tai 5 313 asmenų (58,3 proc.) daugiau nei prieš metus,
 • dauguma (61 proc.) 2019 m. grįžusiųjų – Lietuvos Respublikos piliečiai.

Daugiau


 

Savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos

2018 m. savivaldybių biudžetų išlaidos sudarė 3,1 mlrd. eurų.

2018 m. savivaldybių biudžetų pajamos sudarė 3,1 mlrd. eurų.


Daugiau


 

Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2019 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 254,8 tūkst. (18,5 proc. visų dirbančių gyventojų) ir prekyboje – 229,8 tūkst. (16,7 proc.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo  lygis buvo 78 proc. ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 0,3 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 1,9 procentinio punkto.

To paties amžiaus gyventojų nedarbo lygis sudarė 6,6 proc., palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, jis padidėjo 0,5 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,7 procentinio punkto.


Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

 • 2019 m. balandžio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 540,4 tūkst. keleivių – tai 4,8 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2019 m. balandžio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,5 mln. tonų ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 17 proc.

 • 2019 m. balandžio mėn. įvyko 313 kelių eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 8, sužeista 385. Įvyko 50 eismo įvykių, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu 1 vaikas žuvo, sužeista 55 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 19 kelių eismo įvykių.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį vidaus vandenų transportu vežta 138,6 tūkst. tonų krovinių, tai 5,1 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Keleivių vežta 214,6 tūkst. – 12,8 proc. mažiau.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  94,7 mln. keleivių – tai 1,9 proc. mažiau, nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, 31,3 proc. išaugo keleivių vežimas jūrų transportu, 21,9 proc. – geležinkelių transportu. Mažiau keleivių vežta Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais – 20,5 proc., vidaus vandenų transportu – 12,8 proc., ir kelių transportu – 2,1 proc.

 • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. balandį buvo 17,2 tūkst. – 5 proc. daugiau nei 2018 m. balandį.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį AB Lietuvos paštas gavo ir išsiuntė  4 755,8 tūkst. korespondencijos siuntų ir 67,5 tūkst. pašto siuntinių, arba atitinkamai 6,4 proc. mažiau ir 4,2 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius sudarė 4 485,2 tūkst. – tai 0,9 proc. daugiau,  nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Daugiau


 

Gimstamumas

2018 m. gimė 28,1 tūkst. kūdikių. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 547, arba 1,9 proc.

2018 m. didžiąją dalį (44,3 proc.), visų gyvų gimusių kūdikių sudarė pirmagimiai, antri gimę – 40 proc. (2017 m. – atitinkamai 46,3 proc. ir 38,2 proc.). Trečių ir paskesnių gimusių kūdikių dalis, palyginti su bendru gyvų gimusių kūdikių skaičiumi, padidėjo nuo 15,5 (2017 m.) iki 15,7 proc. (2018 m.).

2018 m. santuokos neįregistravusiems tėvams gimė 7,4 tūkst. kūdikių, tai 26,4 proc. visų gyvų gimusių kūdikių (2017 m. – 7,7 tūkst., arba 26,8 proc.).


Daugiau


 

Materialinės investicijos

2019 m. pirmąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 1,3 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 10,8 proc.

Investicijos gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti sudarė 252 mln. EUR, tai 18,8 proc. daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį


Laisvos ir užimtos darbo vietos

2019 m. pirmąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 10 tūkst. laisvų darbo vietų, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 9,1  tūkst. Laisvų darbo vietų skaičius 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2018 m. ketvirčiu, didėjo abiejuose regionuose – Sostinės regione – 1,6 tūkst. (19,3 proc.), Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1,5 tūkst. (19,2 proc.).

2019 m. pirmąjį ketvirtį laisvų darbo vietų lygis, palyginti su ketvirtuoju 2018 m. ketvirčiu, abiejuose regionuose padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė – Sostinės regione 1,8 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1,2 proc.


Žemės ūkio produktų supirkimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. balandžio mėn., palyginti su 2018 m. balandžio mėn., padidėjo 10,8 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 12,8 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 8 proc.


Daugiau


 

Spauda

2018 m. žurnalų metinis tiražas sumažėjo 3 mln. 653 tūkst. egz., laikraščių – 5 mln. 105 tūkst. egz.

Šie rodikliai nuosekliai mažėja jau daugelį metų, nes populiarėja skaitmeninės (internetinės) žiniasklaidos priemonės.


Daugiau


 

Mėnesiniai energetikos rodikliai
 

Automobilių benzino ištekliai 2019 m. kovą, palyginti su 2018 m. kovu, padidėjo 8,2 proc., kelių transporto dyzelino – 4,9 proc., bet sumažėjo suskystintų naftos dujų ištekliai – 24,3 proc., ir žalios naftos ištekliai – 12,6 proc.

Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu sumažėjo 5,2 proc., gamtinių dujų – 15,9 proc.


Laisvos darbo vietos

2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų skaičius, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 18,2 tūkst. – 0,4 tūkst., arba 2,3 proc. daugiau nei 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 1,1 tūkst., arba 5,8 proc. mažiau nei prieš metus.


Daugiau


 

Gyventojų skaičius ir sudėtis

2019 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,2 tūkst. nuolatinių gy­ven­­­tojų, t. y. 14,7 tūkst. (0,5 proc.) mažiau negu 2018 m. pra­džioje.

2019 m. pradžioje miestuose gyveno 1 mln. 875,4 tūkst. (67,1 proc.) šalies nuolatinių gyventojų, kaime – 918,8 tūkst. (32,9 proc.).

Moterų buvo 203 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1 mln. 498,6 tūkst. ir 1 mln. 295,6 tūkst.). Moterys sudarė 53,6 proc. visų nuolatinių gyventojų. 1 tūkst. vyrų teko 1 157 moterys.

2019 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 421,9 tūkst. (15,1 proc. ) vaikų (0–14 metų amžiaus), 1 mln. 819,9 tūkst. (65,1 proc.) 15–64 metų amžiaus ir 552,4 tūkst. (19,8 proc.) pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresnio amžiaus). Vaikų buvo ketvirtadaliu (23,6 proc.) mažiau nei pagyvenusių žmonių.


Daugiau


 

Augalininkystė

2018 m. naudojamos žemės ūkio naudmenos sudarė 2 mln. 947,2 tūkst. ha.

Ariama žemė sudarė 72 proc. , ganyklos ir pievos – 27, sodai ir uogynai – 1 proc.


Darbo užmokestis

2019 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 7,7 EUR ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 0,7 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 8,02 EUR ir buvo 0,9 proc. mažesnis, privačiajame – 7,56 EUR ir buvo 1,6 proc. didesnis.


Daugiau


 

Ištuokos

2018 m. buvo įregistruota 8,6 tūkst. ištuokų. Ištuokų skaičius, palyginti su 2017 m., padidėjo – 122 (1 proc.). Pernai 100 santuokų teko 43,8 ištuokos (2017 m. – 40,2).

Bendrasis ištuokų rodiklis (ištuokų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) padidėjo iki 3,1 ištuokos (2017 m. – 3).


Daugiau


 

Valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos

2018 m. IV ketvirtį valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 348,4 mln. eurų.

2018 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius sudarė 297,6 mln. eurų.


Daugiau


 

Bendrasis mokyklinis ugdymas

 • 2018–2019 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 1  089 bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokėsi 322,3 tūkst. mokinių, arba 3,7 tūkst. (1 proc.) mažiau nei 2017–2018 mokslo metais.

 • 2018 m. rudenį į pirmą klasę atėjo 28,6 tūkst. vaikų, arba 1 040 (3,5 proc.) mažiau nei 2017 m.

 • 2018 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 25 tūkst. mokinių (2017 m. – 27 tūkst.), brandos atestatus – 23 tūkst. abiturientų (2016 m. 24 tūkst.).

 • 2018–2019 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose dirbo 29 tūkst. mokytojų ir mokyklos vadovų, arba 0,9 tūkst. (2,9 proc.) mažiau nei 2017–2018 mokslo metais.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 790,3 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 3,7 tūkst. (0,1 proc.) mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–kovą:

gimė 6 311 gyvų kūdikių, arba 556 kūdikiais (8,1 proc.) mažiau nei prieš metus,

mirė 10 548 asmenys, arba 981 žmogumi (8,5 proc.) mažiau nei prieš metus,

susituokė 167 poromis, o išsituokė 73 poromis mažiau nei prieš metus,

emigravo 9 787 nuolatiniai gyventojai, arba 1 627 asmenimis (19,9 proc.) daugiau nei prieš metus,

imigravo 10 360 žmonių, tai 3 666 asmenimis (54,8 proc.) daugiau nei prieš metus,

dauguma (62,2 proc.) 2019 m. – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


 

Darbo sąnaudos (kasmetinis vertinimas)

2018 m. vidutinės mėnesinės darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse sudarė 1 310 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 10,5 proc. (124 EUR).


Daugiau


 

Religinės bendruomenės

Teisingumo ministerijos duomenimis, 2018 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 1 312 įregistruotų bei į Juridinių asmenų registrą įtrauktų religinių bendruomenių, bendrijų ir kitų religinių organizacijų. Didžioji jų dalis (900 bendruomenių, arba 69 %) buvo Romos katalikų religinės bendruomenės.


Daugiau


 

Transportas

2019 m. kovo mėn. įvyko 228 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 12, sužeista 261.

Įvyko 37 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai – sužeistas 41 vaikas. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 8 kelių eismo įvykiai.

2019 m. pirmąjį ketvirtį geležinkelių transportu vežta 13,6 mln. tonų krovinių – tai 2,7 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m.  kovo mėn. pirmą kartą šalyje įregistruota 14,6 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 6,1 procento mažiau nei  2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.


Daugiau


 

Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. vasario mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 427,9 tūkst., arba  4,7 proc. daugiau nei 2018 m. vasario mėn., užsieniečių nakvynės  – 183,2 tūkst., arba 5,9 proc. daugiau.


Žemės ūkis

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. kovo mėn., palyginti su 2018 m. kovo mėn., padidėjo 11,1 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 18,8 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 0,9 proc.


Daugiau


 

Socialinė apsauga

2018 m. vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius buvo 578 tūkst., netekto darbingumo (invalidumo) pensijas – 192,2 tūkst., atitinkamai 0,2 ir 2,2 proc. mažiau nei 2017 m.

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2018 m. padidėjo 12,4 proc. ir sudarė 311,54 EUR.


Veikiantys ūkio subjektai

2019 m. pradžioje Lietuvoje buvo 127 054 vietos vienetai: 47 247 veikė Sostinės regione, 79 807 – Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.


Profesinis mokymas

2018–2019 mokslo metų pradžioje profesinio mokymo įstaigose mokėsi 34,2 tūkst. mokinių, tai 8 tūkst., arba beveik 19 proc. mažiau nei 2017–2018 mokslo metais. 2018 m. į profesinio mokymo įstaigas priimta 15,8 tūkst. mokinių (2017 m. – 20 tūkst.).

2018 m. profesinio mokymo įstaigos parengė 15 tūkst. kvalifikuotų specialistų, tarp jų daugiausia inžinerijos (3,3 tūkst.), verslo (2,8 tūkst.), paslaugų asmenims (2,7 tūkst.), architektūros ir statybos (1,5 tūkst.) srities specialistų.

2018 m. 4,5 tūkst. absolventų kartu su profesija gavo brandos atestatus.


Energetika

Žalios naftos ištekliai 2019 m. vasarį, palyginti su 2018 m. vasariu, sumažėjo 21,9 proc., automobilių benzino ištekliai – 12,4 proc., suskystintų naftos dujų – 3,2 proc., kelių transporto dyzelino ištekliai išliko tokie patys.

Elektros energijos ištekliai sumažėjo 5,3 proc., gamtinių dujų – 13,5 proc.


Daugiau


 

Teisėsaugos institucijų teisės specialistai ir apsaugos darbuotojai

2018 m. pabaigoje Lietuvos teismuose (be Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo) dirbo 726 teisėjai, iš jų 467 (arba 64 proc.) – moterys.

2018 m. pabaigoje šalyje buvo 2 213 advokatų, 252 notarai ir 117 antstolių, prokuratūrose dirbo 666 prokurorai. Policijoje dirbo 8,2 tūkst. policijos pareigūnų, iš jų 3,2 tūkst. (39 proc.) moterų.


Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. sausio mėn. apgyvendinimo įstaigos sulaukė 214,8 tūkst. turistų (9,1 proc. daugiau nei 2018 m. sausio mėn.), vasario mėn. – 202,8 tūkst. (arba 8,8 proc. daugiau nei 2018 m. vasario mėn.).


Socialinė apsauga

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. pagalbos į namus ir socialinės globos asmens namuose paslaugos buvo suteiktos 21,5 tūkst. žmonių, tai 0,9 proc. daugiau nei 2017 m.

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. pabaigoje globos įstaigose pagyvenusiems žmonėms gyveno 6,1 tūkst. žmonių, suaugusiems asmenims su negalia – 6,5 tūkst. žmonių.


Energetika

Kogeneracija – vienu metu vykstanti šilumos ir elektros energijos gamyba. 2017 m., palyginti su 2016 m., kogeneracijos būdu buvo pagaminta 1 proc. mažiau elektros energijos ir 9,3 proc. daugiau šiluminės energijos. 2017 m., taikant kogeneraciją, buvo sutaupyta 4,7 proc. daugiau pirminės energijos, nei 2016 m.


Daugiau


 

Darbo užmokestis

2019 m. kovą minimalioji mėnesinė alga sudaro 555 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,39 EUR, bazinės socialinės išmokos dydis – 38 EUR.

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 5,93 EUR, arba 5,5 proc. daugiau nei trečiąjį ketvirtį: viešajame sektoriuje – 6,28 EUR (9,2 proc. daugiau), privačiajame – 5,77 EUR (4 proc. daugiau).


Žemės ūkio produkcija

2018 m. žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 3,7 proc., o žemės ūkio investicijoms panaudotų prekių kainos padidėjo 16,5 proc.


Daugiau


 

2018 m. IV ketv., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, už vidutinį mėnesinį neto darbo užmokestį buvo galima įsigyti daugiau: 333 kg smulkiojo baltojo cukraus, 123 litrus 2,5 proc. riebumo pasterizuoto pieno, 67 dešimties kiaušinių pakuotes, 21 litrą benzino (A-95), 20 kg kiaulienos kumpio be kaulo.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. kovo pradžioje Lietuvoje gyveno 2,79 mln. nuolatinių gyventojų, arba 3,1 tūkst. (0,1 proc.) mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–vasarį:

gimė 4 053 gyvi kūdikiai, arba 553 kūdikiais (12 proc.) mažiau nei prieš metus

mirė 7 371 asmuo, arba 359 žmonėmis (4,6 proc.) mažiau nei prieš metus

susituokė 4 poromis, o išsituokė 50 porų daugiau nei prieš metus

emigravo 6 668 nuolatiniai gyventojai, arba 1 108 asmenimis (19,9 proc.) daugiau nei prieš metus

imigravo 6 842 žmonės, arba 2 377 asmenimis (53,2 proc.) daugiau nei prieš metus, dauguma jų (63,3 proc.) – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai


Daugiau


 

Santuokos

2018 m. buvo įregistruota 19,7 tūkst. santuokų ir 8,6 tūkst. ištuokų. Santuokų skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 1,5 tūkst. (7 proc.), ištuokų padidėjo – 122 (1 proc.). Pernai 100 santuokų teko 43,8 ištuokos (2017 m. – 40,2).


Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

 • Geležinkeliais 2019 m. vasarį vežta  4,3 mln. tonų krovinių – 5,5 proc. daugiau nei 2018 m. vasarį.

 • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. vasarį sudarė 11,7 tūkst. – 5,7 proc. daugiau nei 2018 m. vasarį.

 • 2019 m. vasarį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 411,8 tūkst. keleivių – 9,2 proc. daugiau nei 2018 m. vasarį.

 • Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2019 m. vasarį sudarė 4,8 mln. tonų – 6 proc. daugiau nei 2018 m. vasarį.

 • 2019 m. vasarį įvyko 199 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 8, sužeisti 233. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 12 kelių eismo įvykių. 23 eismo įvykiuose buvo sužeisti 24 vaikai.


Gyventojų tarptautinė migracija

 • 2018 m. į Lietuvą imigravo 28,9 tūkst. žmonių – 1,4 karto (8,5 tūkst.) daugiau nei 2017 m. Tai didžiausias imigrantų skaičius nuo Nepriklausomybės atkūrimo. 2018 m. daugiau nei pusė  (57,4 proc.) imigravusiųjų – į savo šalį grįžę gyventi Lietuvos Respublikos piliečiai.

 • 2018 m. iš Lietuvos emigravo 32,2 tūkst. gyventojų – 1,5 karto (15,7 tūkst.) mažiau nei 2017 m.

 • 2018 m. emigravo 17,0 tūkst. vyrų ir 15,2 tūkst. moterų. 1 tūkst. gyventojų tenkančių emigrantų skaičius per metus sumažėjo nuo 16,9 iki 11,5.

 • 2018 m. daugiausia Lietuvos gyventojų emigravo į:

Jungtinę Karalystę – 12,2 tūkst. (37,7 proc.) emigrantų. Tai 1,8 karto mažiau nei 2017 m.

Vokietiją – 3,2 tūkst. (9,8 proc.) emigrantų. Tai 23,4 proc. mažiau nei 2017 m.

Norvegiją – 3 tūkst. (9,3 proc.) emigrantų. Tai 1,7 karto mažiau nei 2017 m.

Airiją – 2 tūkst. (6,3 proc.) emigrantų. Tai 1,7 karto mažiau nei 2017 m.

 • Dauguma (83,8 proc.) emigrantų yra gimę Lietuvoje, 3,5 proc. – Ukrainoje, 3,2 proc. – Rusijoje, 2,2 proc. – Jungtinėje Karalystėje, 1,9 proc. – Baltarusijoje, Indijoje ir Norvegijoje – po 0,5 proc., Airijoje – 0,4 proc., Kazachstane – 0,3 proc.

 • Daugiau negu pusė 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravusių vyrų (67,2 proc.) ir moterų (57,6 proc.) niekada negyveno santuokoje, ketvirtadalis – buvo vedę / ištekėjusios.

 • 2018 m. emigravusių vyrų ir moterų vidutinis (medianinis) amžius – 26 metai.

 • 2018 m. į Lietuvą imigravo 20 tūkst. vyrų ir 8,9 tūkst. moterų. 1 tūkst. gyventojų tenkančių imigrantų skaičius per metus padidėjo nuo 7,2 iki 10,3.

 • 2018 m. į Lietuvą grįžo gyventi 16,6 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių – tai 6,4 tūkst. daugiau negu 2017 m. Daugiau negu pusė (57,1 proc.) jų – vyrai.

 • 2018 m. daugiausia Lietuvos Respublikos piliečių grįžo iš:

Jungtinės Karalystės – 7,6 tūkst., arba 45,8 proc. imigrantų LR piliečių.

Norvegijos – 1,9 tūkst., arba 11,3 proc. imigrantų LR piliečių.

Airijos – 1,2 tūkst., arba 7,4 proc. imigrantų LR piliečių.

Vokietijos – 1,2 tūkst., arba 7,3 proc. imigrantų LR piliečių.

 • Palyginti su 2017 m., iš Jungtinės Karalystės ir Airijos grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius padidėjo po 1,5 karto, Norvegijos ir Vokietijos – po 1,9 karto.

 • 2018 m. grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vyrų vidutinis (medianinis) amžius – 29 metai, moterų – 28 metai.

 • 2018 m. į šalį imigravo 12,3 tūkst. užsieniečių (42,6 proc. visų imigrantų), tai 2,1 tūkst. (20,7 proc.) daugiau nei 2017 m. Dauguma (85,3 proc.) imigrantų užsieniečių – vyrai.

 • Beveik pusė (5,7 tūkst., arba 46,5 proc.) 2018 m. imigravusių užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, 3,3 tūkst. (26,4 proc.) – Baltarusijos, 780 (6,3 proc.) – Rusijos, 363 (2,9 proc.) – Indijos, 134 (1,1 proc.) – Moldavijos, 114 (0,9 proc.) – Latvijos, 104 (0,8 proc.) – Turkijos, 103 (0,8 proc.) – Kinijos  piliečiai. Per metus imigravusių Ukrainos piliečių skaičius padidėjo 32,1 proc., Baltarusijos – 20 proc., Rusijos – 18,9 proc.


Daugiau


 

Žemės ūkio produktų supirkimas


Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. vasarį, palyginti su 2018 m. vasariu, padidėjo 11,4 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 20,3 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 0,2 proc.


Daugiau


 

 

Turizmas

2019 m. sausį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 453,2 tūkst., arba  6,6 proc. daugiau nei prieš metus, užsieniečių nakvynės – 226,8 tūkst., arba 7,7 proc. daugiau.


Daugiau


 

Mirtingumas

2018 m. mirė 39,6 tūkst. žmonių. Mirusių skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 568, arba 1,4 proc.

2018 m. 77,3 proc. visų mirusiųjų buvo 65 metų ir vyresnio amžiaus (66,4 proc. vyrų ir 87,4 proc. moterų), 22,3 proc. – 15–64 metų amžiaus asmenys (33,1 proc. vyrų ir 12,2 proc. moterų).


Tiesioginės užsienio investicijos

TUI pajamos, gautos iš nerezidentų investicijų Lietuvoje, 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 261,6 mln. EUR.

Sukauptosios TUI Lietuvoje 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 15,5 mlrd. EUR ir vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 5 548 EUR TUI.

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 34,5 mln. EUR.

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 3,7 mlrd. EUR.


Daugiau


 

Prekybos turgavietėse apyvarta

Šalies turgavietėse prekybos apyvarta 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 94,8 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 8,2 proc. to meto kainomis. Prekyba maisto prekėmis sumažėjo 12,8 proc., ne maisto prekėmis – 3,1 proc., augalais ir gyvūnais – 30 proc.


Augalininkystė

2018 m. grūdų derlius buvo 24,3 proc. mažesnis negu 2017 m. ir sudarė 4 379,4 tūkst. tonų. Derliaus sumažėjimą lėmė sumažėjęs žieminių javų (38,3 proc.) ir ankštinių augalų (46,3 proc.) derlius, nors vasarinių javų derlius padidėjo 19 proc.

2018 m. rapsų derlius buvo 20,2 proc. mažesnis negu 2017 m. ir sudarė 433,5 tūkst. tonų.


Daugiau


 

Užsienio prekyba

2018 m. gruodį prekių eksportuota už 2,30 mlrd. EUR, importuota – už 2,46 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,34 mlrd. EUR.

Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,16 mlrd. EUR.

Per gruodį eksportas sumažėjo 13,4 proc., importas – 12,1 proc.

2018 m., palyginti su 2017 m., eksportas padidėjo 7,3 proc., importas – 8,6 proc.


Daugiau


 

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. vasario pradžioje Lietuvoje gyveno 2,79 mln. nuolatinių gyventojų, t. y. 1,9 tūkst. (0,1 proc.) mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį:

gimė 2 257 gyvi kūdikiai, arba 239 kūdikiais (9,6 proc.) mažiau nei prieš metus,

mirė 4 064 asmenys, arba 99 žmonėmis (2,5 proc.) daugiau nei prieš metus,

susituokė 85 poromis mažiau, o išsituokė 37 poromis daugiau nei prieš metus,

emigravo 3 744 gyventojai, arba 423 asmenimis (12,7 proc.) daugiau nei prieš metus,

imigravo 3 617 žmonių, arba 1 134 asmenimis (45,7 proc.) daugiau nei prieš metus, dauguma (67,1 proc.) 2019 m. – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau


 

Žemės ūkis

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. žemės ūkio produkcija sudarė 2,55 mlrd. EUR.


Daugiau


 

Pramonės produkcija

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. visos pramonės produkcijos vertė sudarė 22,6 mlrd. EUR  to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 4,8 proc. palyginamosiomis kainomis (pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 5,1 proc.).


Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su trečiuoju ketvirčiu, labiausiai užimtų gyventojų padaugėjo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo bei statybos įmonėse – atitinkamai 9,9 ir 9,5 tūkst., o sumažėjo – transporto ir saugojimo bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonėse (po 8,8 tūkst.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 78,3 proc. Šios amžiaus grupės gyventojų nedarbo lygis nepakito ir sudarė 6,1 proc.


Daugiau


 

Žemės ūkis

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,2 proc., žemės ūkio investicijoms panaudotų prekių kainos – 3,7 proc.


Daugiau


 

Transportas ir ryšiai

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  99,7 mln. keleivių – tai 0,9 proc. mažiau, nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, 19,1 proc. išaugo keleivių vežimas geležinkelių transportu, 4,1 proc. – Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais. Mažiau keleivių vežta jūrų transportu – 9,3 proc., vidaus vandenų transportu – 8,5 proc., ir kelių transportu – 1,1 proc.

2019 m. sausį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 443,4 tūkst. keleivių – 9,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,8 mln. tonų – 6,3 proc. daugiau nei prieš metus.

Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. sausį sudarė 12,1 tūkst. – 0,1 proc. daugiau nei 2018 m. sausį.

2019 m. sausį įvyko 237 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 22, sužeisti 293 žmonės. 32 eismo įvykiuose nukentėjo vaikai – 2 vaikai žuvo, 35 – buvo sužeisti. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 7 kelių eismo įvykiai.


Užimtumas ir nedarbas

2018 m. užimtų gyventojų skaičius labiausiai padidėjo apdirbamojoje gamyboje (8,7 tūkst.) bei profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje (4,2 tūkst.), sumažėjo – žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje (3,2 tūkst.). Per 2018 m. labiausiai padidėjo paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų skaičius (6,5 tūkst.), o sumažėjo kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų (3,5 tūkst.).

2018 m. 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis padidėjo 1,5 procentinio punkto ir siekė 77,5 proc. Šios amžiaus grupės gyventojų nedarbo lygis sumažėjo 0,8 procentinio punkto ir sudarė 6,4 proc.


Laisvos ir užimtos darbo vietos

2018 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 16 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams:  Sostinės regione – 8,4 tūkst., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 7,6  tūkst. Laisvų darbo vietų skaičius per ketvirtį sumažėjo abiejuose regionuose: Sostinės – 1,5 tūkst. (14,9 proc.), Vidurio ir vakarų Lietuvos – 1,2 tūkst. (13,5 proc.).


Daugiau


 

Materialinės investicijos

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2 mlrd. EUR ir, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 3 proc.

2018 m. materialinės investicijos šalyje sudarė 6,4 mlrd. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 4,8 proc.


Laisvos ir užimtos darbo vietos

Laisvų darbo vietų skaičius, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2018 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 17,8 tūkst. – 0,3 tūkst.,  arba 1,9 proc., mažiau nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį ir 4,7 tūkst., arba 21 proc., mažiau nei prieš metus.


Darbo užmokestis

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 970,3 EUR ir, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,7 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1020,4 EUR ir buvo 7,6 proc. didesnis, privačiajame – 946,9 EUR ir buvo 1,8 proc. didesnis.

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 751,7 EUR ir, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,3 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 785,9 EUR ir buvo 6,7 proc. didesnis, privačiajame – 735,6 EUR ir buvo 1,6 proc. didesnis.

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,2 proc.: viešajame sektoriuje – 5,5 proc., privačiajame – 0,5 proc.


Energetika

Žalios naftos ištekliai 2018 m. gruodį, palyginti su 2017 m. gruodžiu, padidėjo 1,3 proc., automobilių benzino ištekliai – 7,7 proc., suskystintų naftos dujų – 4,8 proc., o kelių transporto dyzelino ištekliai sumažėjo 18,6 proc. Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo 1,5 proc., gamtinių dujų – 3,9 proc.


Socialinė parama

Valstybės išlaidos socialinėms pašalpoms 2018 m. padidėjo beveik penktadaliu ir sudarė 69,1 mln. Eur. Išlaidos išmokoms šeimoms, auginančioms vaikus, 2018 m. 3,5 karto viršijo 2017 m. ir sudarė 238 mln. Eur, tam daugiausia įtakos turėjo nuo 2018 m. sausio visiems vaikams pradėta mokėti vaiko išmoka.


Daugiau


 

Gyvulininkystė

Galvijų skerdimas (įskaitant jų išvežimą ir įvežimą) prognozuojama 2020 m. padidės 0,4 proc., palyginti su 2019 m.

Kiaulių skerdimas (įskaitant jų išvežimą ir įvežimą) prognozuojama 2020 m. I–II ketv. sumažės 4 proc., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, šalyje buvo auginama 654 tūkst. galvijų (per metus jų sumažėjo 3,5 proc.), 572 tūkst. kiaulių (sumažėjo 6,5 proc.), ir 164 tūkst. avių (sumažėjo 3,2 proc.).


Daugiau


 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga – 555 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,39 EUR, bazinės socialinės išmokos dydis – 38 EUR.


Daugiau


 

Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 15,5 mlrd. EUR, arba 35,1 proc. BVP.

Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 3,7 mlrd. EUR.


Daugiau


 

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje buvo 232 729 įregistruoti ūkio subjektai, iš kurių 105 093 – veikiantys.

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 10 209 individualiosios įmonės.


Daugiau


 

Ekonominių vertinimų rodiklis 2018 m. gruodžio mėn. buvo 4 ir, palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 1 procentiniu punktu.

Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4, statybos – 2, vartotojų ir paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.


Daugiau


 

2018 m. lapkričio mėn. prekių eksportuota už 2,65 mlrd. EUR, importuota – už 2,79 mlrd. EUR.

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,59 mlrd. EUR.

Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,14 mlrd. EUR.

2018 m. spalio mėn. daugiausia prieglobsčio prašančių asmenų buvo iš Tadžikijos.


Daugiau


 

2016 m. aplinkosaugos ir aplinkai palankių produktų sektoriaus sukurta pridėtinė vertė sudarė 2,6 proc. BPV.

Valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos aplinkos apsaugai sudarė 2,8 proc. visų išlaidų.


Daugiau


 

2017 m. valdžios sektoriaus išlaidos socialinei sferai sudarė 69 proc. visų išlaidų: iš jų sveikatai – 17,1 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 3,2, švietimui – 14,8, socialinei apsaugai – 33,9 proc.


Daugiau


 

Veikiantys ūkio subjektai

2019 m. pradžioje Lietuvoje veikė 84 890 įmonių – tai 1 451 įmone daugiau nei prieš metus.                  

2019 m. pradžioje Lietuvoje veikė 84 510 mažų ir vidutinių įmonių ir jos sudarė 99,6 proc. visų veikiančių įmonių.


Žemės ūkis

Išankstiniais duomenimis, 2018 m., palyginti su 2017 m., ūkininkų ir šeimos ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse kiaušinių surinkta 23 proc. daugiau, mėsos gamyba padidėjo 1 proc., o pieno primilžis sumažėjo 4 proc.  

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn., padidėjo 8,5 proc.


Turizmas

2018 m. lapkričio mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 499,5 tūkst., arba 8,8 proc. daugiau nei 2017 m. lapkričio mėn., užsieniečių nakvynės  – 237,4 tūkst., arba 9,2 proc. daugiau.


Daugiau


 

Gyventojų skaičius ir sudėtis

2019 m. sausio 1 d. duomenimis:

  šalies miestuose gyveno 1,87 mln. (67,1 proc.) nuolatinių gyventojų, kaime – 919,7 tūkst. (32,9 proc.)

moterų buvo 203 tūkst. daugiau negu vyrų (1,50 mln. moterų ir 1,29 mln. vyrų)

gyveno 422,1 tūkst. vaikų iki 15 metų amžiaus (15,1 proc. visų gyventojų) ir 552,9 tūkst. 65 metų ir vyresnio amžiaus žmonių (19,8 proc.)

daugiausia pagyvenusių žmonių gyveno Utenos ir Alytaus apskrityse (24,2–23,3 proc. apskrities gyventojų), o vaikų – Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse (16,4–16,1 proc.).


Žemės ūkis

Išankstiniais duomenimis bendroji žemės ūkio produkcija 2018 m. IV ketvirtį, palyginti su 2017 m. IV ketv., sumažėjo 1,6 proc.


Daugiau


 

Turizmas

2018 m. spalio mėn. apgyvendinimo įstaigos sulaukė 266,3 tūkst. turistų, arba 14,2 proc. daugiau nei 2017 m. spalio mėn., iš jų užsieniečių – 133,8 tūkst., arba 14,1 proc. daugiau. Viešbučių ir motelių numerių užimtumas sudarė 53,7 proc., ir, palyginti su 2017 m. spalio mėn., padidėjo 2,3 procentinio punkto.

2018 m. lapkričio mėn. apgyvendinimo įstaigose apsistojo 236 tūkst. turistų, arba 13 proc. daugiau nei 2017 m. lapkričio mėn., iš jų užsieniečių – 114,6 tūkst., arba 14,4 proc. daugiau. Viešbučių ir motelių numerių užimtumas sudarė 50,3 proc., ir, palyginti su 2017 m. lapkričio mėn., padidėjo 2,1 procentinio punkto.


Pramonė

Išankstiniais duomenimis, pramonės produkcija 2018 m. IV ketvirtį, palyginti su 2017 m. IV ketvirčiu, padidėjo 5 proc., be rafinuotų naftos produktų – 6,3 proc.


Daugiau