Tel. (8 5) 236 4843
El. p. daiva.mikalopiene@stat.gov.lt
 

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams gali būti teikiami mokslo ir studijų institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, ir analogiškų užsienio šalių institucijų mokslininkams.

Konfidencialūs statistiniai duomenys teikiami elektroninėje laikmenoje arba nuotoliniame darbalaukyje.

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams teikiami taip, kad pagal juos negalima būtų tiesiogiai identifikuoti respondento.

Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašas  (2021, Nr. DĮ-256) (PDF)

1 priedas. Prašymo leisti naudoti konfidencialius statistinius duomenis mokslo tikslams forma (DOCX)

2 priedas. Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams sutarties forma (DOCX)


Pastaba. Mokslo įstaigų bakalauro ir magistro studijų studentų mokymuisi konfidencialūs statistiniai duomenys.