Apykaitinių emigrantų, judėjusių tik tarp Lietuvos ir kitos valstybės