Apykaitinių imigrantų, judėjusių tik tarp Lietuvos ir kitos valstybės