Antrajame etape Jums reikės analizuoti statistinius leidinius, kelti problemas ir jas vizualiai pateikti.
 

1. Antrajame etape komandos turi parengti pristatymą – ataskaitą, paremtą oficialiais duomenų rinkiniais:

 • Leidinys  „Lietuvos regionai“

  Galimos temos: Jauniausi ir seniausi regionai. Dviejų ar kelių savivaldybių lyginimas pagal pasirinktus rodiklius.

 • Leidinys  „Lietuvos gyventojai“

  Galimos temos: Kaip keičiasi Lietuva ir Europa? Ar tikrai po 72 metų nebeliks lietuvių Lietuvoje?

 • Leidinys  „Lietuvos gyventojų sveikata“

  Galimos temos: Kaip keitėsi Lietuvos gyventojų mitybos ir sveikos gyvensenos įpročiai? Žalingi įpročiai.


2. Papildomai siūlome naudotis Eurostat'o leidiniais, kad palygintumėte statistinius rodiklius su kitomis Europos šalimis:

 

Šios užduoties rezultatus reikia pateikti skaidrėse, žemėlapių pasakojimu, trumpu filmuku arba panašiu formatu. Galima naudoti jau pažįstamas prezentacijų rengimo platformas, tačiau siūlome išbandyti ir kažką naujo: prezi, infogram, canva, flourish, arcgis ir pan.

Kviečiame būti kūrybiškiems ir išnaudoti turimą patirtį, programinius įgūdžius. Komanda, norinti pritaikyti GIS erdvinės analizės įrankius, turi naudoti mokyklos ArcGIS sistemos programas bei mokyklos ArcGIS paskyros prisijungimus, kuriais pasirūpina mokytojas (plačiau – https://www.gismokykla.lt/paskyramokyklai-2/).


Ataskaitoje turi būti šie skyriai:

 1. Naudojimosi tikslai / analizė
 2. Darbo metodas: naudojamos priemonės, informacijos analizės būdai ir t. t.
 3. Rezultatai: lentelės, grafikai (diagramos), analizės rezultatai ir t. t.
 4. Išvados


Pristatyme turi būti pateikta pradinė skaidrė, kurioje nurodamas mokyklos ir komandos pavadinimas, rajonas ir kategorija (A ar B), kuriai atstovaujama.

Antros užduoties prezentacijoje PDF formatu turi būti ne daugiau kaip 8 skaidrės (įskaitant pradinę skaidrę su informacija apie komandą). Minėto pristatymo PDF formatu pavadinimas – tikslus komandos pavadinimas.

Jis įkeliamas į internetinę platformą per nustatytą terminą (žr. 7 skyrių Kalendorius). Nėra jokių programinės įrangos apribojimų naudojantis Rodiklių duomenų baze. Priemonių pasirinkimas informacijai pateikti neturi įtakos galutiniam įvertinimui. Jei komanda rengia pristatymą pasitelkusi atviro kodo platformas, pvz. GIS priemones (WebApp Builder, Insights for ArcGIS, storymaps, kt.), komisijai pateikiama viešos aplikacijos interneto nuoroda, pagrindinių pateikties skyrių aprašymas.

 

Linkime sėkmės!