Statistics Lithuania aims    to better satisfy the need for statistical information and provides users with opportunities to access public files with statistical data on observation units. The files consist of anonymised records prepared in such a way that the statistical unit cannot be identified, whether directly or indirectly. Users can access the following public files:

    

Back

GIS data;

   

Bandomojo 2020 m. gyventojų surašymo duomenys pagal deklaruotą gyvenamąją vietą

Plotiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami *.gdb formatu:

 


Veikiančių ūkio subjektų geoerdviniai duomenys 2015-2018 m.

Plotiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami Esri *.shp formatu:

 
 

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys pagal tinklelius

Plotiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami Esri *.shp formatu:


 
 

Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys

Taškiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami Esri *.shp formatu:

 
 

 


Document updated: 2021-04-12