???warnOperationFailedBecauseWarning???
Back

Baigėsi Dvynių projektas Azerbaidžane


2022 m. balandžio 11 d. vyko baigiamoji ES Dvynių projekto „Parama Azerbaidžano valstybiniam statistikos komitetui ir Valstybinei mokesčių tarnybai prie Ūkio ministerijos siekiant stiprinti verslo statistikos rinkimą, derinimą, analizę, skelbimą ir sklaidą“ konferencija.

Konferencijoje dalyvavo Suomijos statistikos tarnybos (projekto vadovai), Lietuvos statistikos departamento ir Nyderlandų statistikos tarnybos (projekto jaunesnieji partneriai) atstovai, Azerbaidžano valstybinio statistikos komiteto vadovybė, ES delegacijos Azerbaidžanui vadovo pavaduotojas, Lietuvos, Suomijos, Nyderlandų ambasadoriai Azerbaidžanui, Pasaulio banko atstovas, aukšti Azerbaidžano ministerijų ir valstybės įstaigų pareigūnai. Lietuvos statistikos departamentą atstovavo departamento generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė ir Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Šimienė.

Dvynių projektas – labai svarbus dalyvaujančioms šalims: jo metu sustiprinti tarpinstituciniai bendradarbiavimo ryšiai ir asmeniniai ryšiai tarp institucijų darbuotojų.

ES delegacijos Azerbaidžanui atstovai, atsakingi už Dvynių projekto koordinavimą, pažymėjo, kad yra patenkinti projekto rezultatais. Dalyvavimas Dvynių projektuose yra labai geras būdas gerinti institucijų bendradarbiavimą ir tobulinti administracinius gebėjimus.

Azerbaidžano valstybinio statistikos komiteto vadovybė keletą kartų pažymėjo didelį Lietuvos statistikos ekspertų indėlį tobulinant oficialiąją statistiką, vadovaujantis ES standartais ir reikalavimais.

Šiame projekte 6 ekspertai iš Lietuvos dalyvavo įgyvendinant 16 priemonių (10 – nuotoliniu būdu, 1– hibridiniu (nuotoliniu ir gyvai), 5 – gyvai (Baku), organizuotas mokomasis vizitas į Lietuvos statistikos departamentą.

Vizito Baku metu Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė J. Petrauskienė kartu su Azerbaidžano valstybinio statistikos komiteto prezidentu T. Budagov, Suomijos statistikos tarnybos vadovu M. Sovala susitiko su Azerbaidžano ministru pirmininku Ali Asadov. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie įvairių Azerbaidžano verslo statistikos sričių tobulinimą, įskaitant vietos specialistų, dirbančių su smulkaus ir vidutinio verslo statistiniais duomenimis, pajėgumų didinimą.