???warnOperationFailedBecauseWarning???
Back

Vilniuje lankysis Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) vadovė


Birželio 8–10 d. Vilniuje vyks 10-oji Europos oficialiosios statistikos kokybės konferencija. Į konferenciją atvyksta Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) vadovė Mariana Kotzeva, ES šalių statistikos tarnybų vadovai, taip pat kitų pasaulio šalių statistikos institucijų vadovai ir specialistai, tarptautinių statistikos institucijų atstovai.

Iš viso planuoja atvykti apie 20-ies šalių statistikos tarnybų vadovų ir 6 tarptautinių organizacijų atstovų.

Šiais metais konferencijoje didžiausias dėmesys bus skiriamas duomenų kokybės užtikrinimui, konfidencialumo klausimams, pasitikėjimo statistika didinimui, išaugusiam patikimų duomenų poreikiui ir visuomenės statistinio raštingumo ugdymui.

Pagrindiniai šių metų konferencijos kalbėtojai – Lenkijos statistikos prezidentas dr. Dominik Rozkrut ir Kanados statistikos tarnybos vadovas Anil Arora.

D. Rozkrut yra Europos statistikos sistemos komiteto (ESSC) narys, vadovauja specialiajai grupeidėl prieigos prie privačių duomenų. D. Rozkrut taip pat priklauso EBPO Statistikos ir statistikos politikos komitetui (CSSP), o nuo 2020 m. eina CSSP biuro vicepirmininko pareigas.

A. Arora yra aktyvus tarptautinių statistikos organizacijų narys. Šiuo metu jis yra EBPO Statistikos ir statistikos politikos komiteto, UNECE aukšto lygio statistikos modernizavimo grupės ir JT Ekonominės statistikos Draugų grupės (UN Friends of the Chairs on Economic Statistics) pirmininkas.

Europos oficialiosios statistikos kokybės konferencija organizuojama kas dveji metai skirtingose šalyse. Prieš tai 2018 m. konferencija vyko Krokuvoje (Lenkija). Tai vienas iš svarbiausių statistikos rengėjų, akademikų, mokslininkų ir suinteresuotų grupių aukšto lygio susitikimų, kuriame formuojamos svarbiausios kryptys, kuriomis turi judėti oficialioji statistika. Ši konferencija – tai taip pat vieta, kur susitinka statistikos rengėjai ir statistikos vartotojai, mokslo bendruomenė. Stiprinamas šių sričių bendradarbiavimas ir kuriamas forumas, kur galima keistis gerąja patirtimi ir diskutuoti apie naujus iššūkius, su kuriais susiduria oficialioji statistika.

Primename, kad dalyvių registracija į Europos oficialiosios statistikos kokybės konferenciją vyks iki gegužės 10 d.

Daugiau apie konferenciją

Konferencijos programa

 

Kontaktinė informacija

Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
Tel. (8 5)  236 4888
El. p. info@stat.gov.lt