???warnOperationFailedBecauseWarning???

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2013 m.

Per metus moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje padidėjo

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje 2013 m. buvo 12,5 procento ir, palyginti su 2012 m., padidėjo 0,5 procentinio punkto, iš jų verslo įmonėse – 16,3 procento, ir sumažėjo 0,3 procentinio punkto, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje ir valstybės sektoriuje, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą, 2013 m. sudarė po 13,3 procento. Privačiajame sektoriuje jis buvo 2,5 procentinio punkto dides­nis nei valstybės sektoriuje ir sudarė 15,8 procento.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2013 m. išlieka finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 39,9 procento, taip pat informacijos ir ryšių – 27,8 procento, apdirbamosios gamybos – 25,7, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – po 22,3, kitos aptarnavimo veiklos – 20,9 procento, įmonėse ar įstaigose.

Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo socialinio ir ekonominio, o ne teisinio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičius tam tikroje ekonominėje veikloje, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys.

1. pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2013 m.
Procentais

Dvejus iš eilės metus moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis darbuotojų amžiaus grupėse didėja.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2013 m. buvo 35–44 metų amžiaus darbuotojų (17,9 proc.), mažiausias – 65 metų ir vyresnių (5,7 proc.) bei jaunesnių nei 25 metų (7,3 proc.) darbuotojų amžiaus grupėse.

2 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal darbuotojų amžių 2012 ir 2013 m.
Procentais

1 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal sektorius ir darbuotojų amžių 2010–2013 m.
Procentais

 

B–S
Šalies ūkis

B–S(−O)1

iš jo

pagal sektorius

pagal darbuotojų amžių

valstybės

privatusis

iki 25 metų

25–34 metų

35–44 metų

45–54 metų

55–64 metų

65 metų ir vyresni

2010

14,3

14,6

14,2

18,8

8,8

12,5

19,2

15,9

11,8

7,2

2011

11,6

11,9

12,1

16,0

5,8

9,7

16,6

13,1

8,9

4,2

2012

12,0

12,6

13,3

16,1

6,6

10,5

17,3

13,9

9,7

5,0

2013

12,5

13,3

13,3

15,8

7,3

11,2

17,9

14,6

10,4

5,7


Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis Estijoje, mažiausias – Slovėnijoje

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis1 Europos Sąjungoje (ES) 2012 m. padidėjo iki 16,5 procento (2011 m. – 16,4 proc.). 2012 m. mažiausias mo­te­rų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis buvo Slovėnijoje (2,5 proc.), Maltoje (6,1 proc.), Lenkijoje (6,4 proc.), Italijoje (6,7 proc.), Liuksemburge (8,6 proc.), Rumunijoje (9,7 proc.), Belgijoje (10 proc.) ir Lietuvoje (12,6 proc.), o didžiausias – Estijoje (30 proc.), Austrijoje (23,4 proc.), Vokietijoje (22,4 proc.) ir Čekijoje (22 proc.).

3 pav. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis1 ES šalyse2 2012 m.
Procentais

1 Šalies ūkis, išsky­rus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą.
2 Graikija – 2010 m. duomenys, Rumunija – Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) įvertis.
* Išankstiniai duomenys.

2 lentelė. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pagal ekonominės veiklos rūšis 2010–2013 m.
Procentais

 

2010

2011

2012

2013

B–S Šalies ūkis

14,3

11,6

12,0

12,5

B–S(−O) Šalies ūkis, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą; privalomąjį socialinį draudimą

14,6

11,9

12,6

13,3

B–N Verslas

19,1

16,7

16,6

16,3

B Kasyba ir karjerų eksploatavimas

−0,2

2,4

3,6

5,6

C Apdirbamoji gamyba

28,8

26,9

26,6

25,7

D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

15,4

10,1

10,3

9,4

E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

9,0

12,3

12,3

11,7

F Statyba

−2,6

0,4

−1,3

–2,2

G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

24,6

19,3

20,2

22,3

H Transportas ir saugojimas

3,5

−2,4

−4,0

–5,8

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

17,9

15,3

13,1

11,3

J Informacija ir ryšiai

27,1

25,7

26,4

27,8

K Finansinė ir draudimo veikla

43,2

40,8

40,0

39,9

L Nekilnojamojo turto operacijos

16,3

14,7

13,0

12,8

M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

16,9

15,3

14,6

19,8

N Administracinė ir aptarnavimo veikla

11,4

9,5

9,9

8,8

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

7,2

6,2

4,5

3,6

P Švietimas

1,0

−1,8

−0,7

–0,3

Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

24,3

22,8

24,6

22,3

R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

13,8

16,7

15,1

15,8

S Kita aptarnavimo veikla

29,6

23,1

25,3

20,9


Sąvokos

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis – santykinis arba absoliutusis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas.

Remiantis Eurostato metodiniais reikalavimais, santykinis moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis apskaičiuojamas kaip vyrų ir moterų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio skirtumas, palyginti su vyrų vidutiniu valandiniu bruto darbo užmokesčiu, išreiškiamas procentais.

Rodiklis skaičiuojamas įmonėse, įstaigose ir organizacijose, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Daiva Krajašaitė
Darbo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4848
El. p. daiva.krajasaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.