???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrasis vidaus produktas pagal apskritis 2013 m.

2013 m. sukurtas bendrasis vidaus produktas (BVP) padidėjo visose apskrityse, remdamasis negalutiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Daugiausia nominalusis BVP vienam gyventojui 2013 m. padidėjo Vilniaus (6,6 proc.) ir Kauno (6,4 proc.) apskrityse (šalyje – 6 proc.).

Daugiausia – 39,2 procento – šalies BVP sukurta Vilniaus apskrityje, 19,7 – Kauno, 12 procentų – Klaipėdos apskrityje. Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių indėlis į šalies BVP nesiekia 4 procentų.

Daugiausia BVP vienam gyventojui teko Vilniaus apskrityje – 143,7 procento šalies vidurkio, ir Klaipėdos apskrityje – 107,3 procento šalies vidurkio. Kauno apskrityje vienam gyventojui tenkantis BVP sudarė 98,7 procento šalies vidurkio.

2013 m. BVP, tenkančio vienam gyventojui, atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų regionų nesumažėjo. Vilniaus apskrityje šis rodiklis daugiau kaip du kartus viršijo Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Tauragės apskričių rodiklius.

BVP, užimti gyventojai ir gyventojai pagal apskritis 2013 m.*

 

Šalies

Apskričių

Aly-
taus

Kau-
no

Klai-
pėdos

Mari-
jam-
polės

Pane-
vėžio

Šiau-
lių

Taura-
gės

Telšių

Ute-
nos

Vil-
niaus

Bendrasis vidaus produktas, mlrd. Lt

120,7

4,0

23,8

14,5

4,1

7,3

8,8

2,4

4,7

3,9

47,3

Bendrojo vidaus produkto dalis, sukurta apskrityse, %

100,0

3,3

19,7

12,0

3,4

6,0

7,3

2,0

3,9

3,2

39,2

Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui, tūkst. Lt

40,8

26,5

40,3

43,8

26,2

30,2

30,7

23,2

32,1

26,8

58,6

Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, %

100,0

64,8

98,7

107,3

64,3

74,1

75,1

56,9

78,7

65,8

143,7

Vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius**, tūkst.

1 291,9

59,9

268,2

152,9

57,6

92,3

118,0

41,1

57,9

58,9

385,0

Vidutinis metinis gyventojų skaičius, tūkst.

2 957,7

151,0

590,0

330,3

155,3

240,5

288,1

105,5

146,6

144,2

806,2


* Išankstiniai duomenys
** Pagal ESA 2010

BVP, tenkantis vienam gyventojui, pagal apskritis
Tūkst. Lt

* Išankstiniai duomenys

Pastaba. Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse nacionalinių sąskaitų rodikliai yra vertinami ir skelbiami pagal EP ir ET Reglamento Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (ESA 2010) metodologinius reikalavimus. Lietuvos statistikos departamentas atliko nacionalinių ir regioninių sąskaitų rodiklių reviziją pagal naujojo standarto reikalavimus. Nuo 2014 m. lapkričio mėn. skelbiamos perskaičiuotos 2004–2012 m. regioninio BVP rodiklių laiko eilutės. Regioninio BVP 2000–2003 m. rodikliai pagal ESA 2010 bus perskaičiuoti ir paskelbti 2015 m.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Jolita Meržvinskienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausias specialistas
Tel. (8 5) 236 4733
El. p. jolita.merzvinskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.