???warnOperationFailedBecauseWarning???

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2014 (leidinio pristatymas)

Išleistas metinis leidinys „Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2014", informuoja Lietuvos statistikos departamentas.

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie tarptautinės migracijos procesus ir jų įtaką šalies demografinei raidai, darbo rinkai ir gyvenimo lygiui. Nagrinėjami socialiniai ir ekonominiai veiksniai, galintys turėti įtaką Lietuvos gyventojų nuostatoms migruoti. Pateikiamos tarptautinių migrantų socialinės ir ekonominės charakteristikos.

2014 m. iš Lietuvos emigravo 12,3 tūkst. žmonių daugiau negu imigravo (2013 m. – 16,8 tūkst.).

Per pastaruosius dešimt metų (2005–2014 m.) emigravo 438,5 tūkst. šalies gyventojų, imigravo – 126 tūkst. žmonių. Šiuo laikotarpiu neigiama neto tarptautinė migracija (imigravusių ir emigravusių asmenų skaičiaus skirtumas) sudarė 312,5 tūkst. žmonių.

2014 m. beveik pusė (45,8 proc.) visų emigrantų išvyko į Jungtinę Karalystę (2013 m. – 46,1 proc.). Į Airiją emigravo 8,4 proc. visų emigrantų (2013 m. – 8,5 proc.), į Vokietiją – 7,9 (2013 m. – 7,7 proc.), į Norvegiją – 7,2 (2013 m. – 7,7 proc.), į Rusiją – 3,5 (2013 m. – 2,9 proc.), į JAV 2,9 (2013 m. – 3,3 proc.), į Baltarusiją – 2,8 proc. (2013 m. – 2,5 proc.).

2014 m. penktadalį (18,4 proc.) visų emigrantų sudarė 20–24 metų amžiaus gyventojai, 17,9 proc. – 25–29 metų amžiaus, 13,3 proc. – 30–34 metų amžiaus (2013 m. – atitinkamai 19,8, 18,4 ir 13,2 proc.). 2014 m. kas šeštas emigrantas buvo vaikas iki 18 metų amžiaus, 2013 m. – kas septintas. Pagyvenusiųjų (65 metų amžiaus ir vyresnių) emigrantų skaičius sumažėjo nuo 674 asmenų 2013 m. iki 490 asmenų 2014 m.

2014 m. dauguma darbingo amžiaus emigravusių moterų (84,3 proc.) ir šio amžiaus vyrų (79,8 proc.) prieš išvykdami iš šalies nedirbo vienus metus ir ilgiau (2013 m. – atitinkamai 83,9 ir 79,8 proc.). 2014 m. 17,9 proc. darbin­go amžiaus emigravusių vyrų ir 21,6 proc. moterų, kurie prieš išvykdami nedirbo, buvo 20–24 metų amžiaus, 2013 m. – atitinkamai 20,2 ir 23,4 proc.

2014 m. į Lietuvą imigravo 24,3 tūkst. žmonių, tai 2,3 tūkst. imigrantų daugiau negu prieš metus. Didžioji dalis – 19,5 tūkst. (80,4 proc.) – imi­grantų buvo į Lietuvą grįžę (reemigravę) Lietuvos Respublikos piliečiai, 4,8 tūkst. (19,6 proc.) – užsieniečiai. Palyginti su 2013 m., grįžusių (reemigravusių) Lietuvos Respublikos piliečių skaičius padidėjo 553 asmenimis (2,9 proc.), o užsie­niečių – 1,7 tūkst. (1,6 karto).

2014 m. beveik pusė (46,8 proc.) visų grįžusių (reemigravusių) Lietuvos Respublikos piliečių atvyko iš Jungtinės Karalystės, 11 proc. – iš Airijos, 10,1 – iš Norvegijos, 5,8 – iš Vokietijos, 3,8 proc. – iš Ispanijos. 2013 m. kas antras (47,9 proc.) grįžęs (reemigravęs) Lietuvos Respublikos pilietis atvyko iš Jungtinės Karalystės, kas devintas (11,4 proc.) – iš Airijos, kas vienuoliktas (9,1 proc.) – iš Norvegijos.

Kviečiame skaityti leidinį nemokamai Oficialiosios statistikos portale arba įsigyti Lietuvos statistikos departamento knygyne-bibliotekoje (kaina – 4,00 EUR).Kontaktinė informacija :

Ryšių su visuomene skyrius
Tel.: (8 5) 236 4888
El. paštas: info@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: