???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo globalizacija: su užsieniu susijusių įmonių veikla

PDF versija

Su užsieniu susijusių įmonių skaičius didėjo

2014 m. verslo globalizacijos mastas šalyje didėjo: ekonominę veiklą vykdė 3 800 užsienio valdomų įmonių, t. y. 8 proc. daugiau nei 2013 m., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

3 727 užsienio valdomos įmonės vykdė nefinansinę veiklą. Palyginti su 2013 m., nefinansinių įmonių skaičius padidėjo 8 proc. ir sudarė apie 2 proc. visų šalies nefinansinių įmonių. Daugiausia šių įmonių valdė Vokietijos ir Estijos (po 9 proc.), Latvijos, Norvegijos ir Nyderlandų (po 7 proc.), Švedijos ir Danijos (po 6 proc.) investuotojai. 2014 m. daugiausia užsienio valdomų įmonių užsiėmė prekyba (32 proc.), apdirbamąja gamyba (13 proc.), profesine, moksline ir technine veikla (13 proc.), nekilnojamojo turto operacijų veikla (11 proc.) bei transporto ir saugojimo veikla (8 proc.).

73 užsienio valdomos įmonės vykdė finansinę ir draudimo veiklą. Palyginti su 2013 m., finansinę ir draudimo veiklą vykdančių įmonių skaičius padidėjo 3 proc. ir sudarė apie 9 proc. visų šalyje veikusių finansinių įmonių. Finansų sektoriuje dominavo Švedijos, Estijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Danijos ir Norvegijos investuotojai.

1 pav. Užsienio valdomų įmonių skaičius, vienetais

2014 m. užsienio valdomose įmonėse dirbo apie 150 tūkst. samdomų darbuotojų, t. y. 15 proc. visų versle dirbusių darbuotojų. Palyginti su 2013 m., darbuotojų skaičius užsienio valdomose įmonėse didėjo 6 proc., o verslo įmonėse šiek tiek mažiau – 5 proc.

2014 m. užsienio valdomų nefinansinių įmonių pajamos siekė 23,9 mlrd. EUR. Tai sudarė beveik trečdalį (32 proc.) visų šalies nefinansinių įmonių pajamų. Daugiausia pajamų uždirbo Lenkijos (21 proc.), Vokietijos (8 proc.), Švedijos ir Rusijos (po 7 proc.) bei Suomijos (6 proc.) investuotojų valdomos įmonės. Daugiau nei du trečdalius užsienio valdomų įmonių pajamų gavo apdirbamosios gamybos (41 proc.) ir prekybos (36 proc.) veiklą vykdžiusios įmonės.

Užsienio kontroliuojamų nefinansinių įmonių sukurta pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis) 2014 m. siekė 3,9 mlrd. EUR ir sudarė 26 proc. visų šalies nefinansinių įmonių sukurtos pridėtinės vertės. Palyginti su 2013 m., užsienio kontroliuojamų nefinansinių įmonių sukurta pridėtinė vertė padidėjo 11 proc. Didžioji pridėtinės vertės dalis sukurta Švedijos (11 proc.), Vokietijos (10 proc.) ir JAV (8 proc.) investuotojų valdomose įmonėse. Daugiausia pridėtinės vertės sukūrė apdirbamosios gamybos (31 proc.), prekybos (27 proc.) bei informacijos ir ryšių (13 proc.) veiklą vykdžiusios įmonės. Tyrimo rezultatai rodo, kad užsienio valdomos įmonės kūrė aukštesnę pridėtinę vertę nei šalies įmonės: vidutinė per valandą sukurta pridėtinė vertė užsienio valdomose įmonėse siekė 17 EUR, o šalies įmonėse – 11 EUR.

2014 m. ekonominę veiklą užsienyje vykdė 826 Lietuvos ūkio subjektų valdomos įmonės, kurios uždirbo 4,3 mlrd. EUR pajamų. Palyginti su 2013 m., šių įmonių skaičius padidėjo 10 proc., o jų pajamos – 15 proc. Lietuvos valdomose įmonėse užsienyje dirbo daugiau nei 38 tūkst. darbuotojų. Palyginti su 2013 m., jų skaičius išaugo 16 proc.

2 pav. Lietuvos valdomų įmonių užsienyje skaičius, vienetais

Lietuvos įmonės daugiausia investavo kaimyninėse šalyse: Latvijoje (233 įmonės), Baltarusijoje (112), Rusijoje (99), Estijoje (95), Lenkijoje (65) ir Ukrainoje (50). 2014 m. labiausiai Lietuvos valdomų įmonių skaičius padidėjo Latvijoje – 42, Estijoje – 28, Lenkijoje – 13 įmonių.

Dauguma Lietuvos valdomų įmonių užsienyje vykdė prekybos (41 proc.), nekilnojamojo turto operacijų (13 proc.) ir apdirbamosios gamybos (11 proc.) veiklą; daugiausia pajamų gavo prekybos (78 proc. arba 3,4 mlrd. EUR) ir apdirbamosios gamybos (10 proc. arba 0,4 mlrd. EUR) veiklą vykdžiusios įmonės.

Sąvokos

Užsienio valdoma įmonė – šalies įmonė, kurią valdo užsienio institucinis vienetas (fizinis ar juridinis asmuo). Statistinė informacija pateikiama pagal šalis, kuriose reziduoja pagrindinis valdantis institucinis vienetas, t. y. šalies įmonę tiesiogiai ar netiesiogiai valdantis institucinis vienetas, kurio nevaldo kitas institucinis vienetas.

Lietuvos valdoma įmonė užsienyje – užsienio įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai valdo Lietuvos juridinis asmuo.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Antanina Valiulienė
Įmonių statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4858
El. p. antanina.valiuliene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: