???warnOperationFailedBecauseWarning???

Dėl legalaus alkoholio suvartojimo skaičiavimo metodikos


Reaguodamas į viešojoje erdvėje aptarinėjamus ir išsakytus klaidinančius teiginius apie alkoholio suvartojimo skaičiavimo metodiką, Lietuvos statistikos departamentas pateikia legalaus alkoholio suvartojimo skaičiavimo metodikos išsamesnį paaiškinimą.

Lietuvos statistikos departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr.217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, rengia ir skelbia statistinę informaciją apie legalių alkoholinių gėrimų vartojimą.

2016 m. birželio 10 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-125 metodika buvo atnaujinta, naudojant daugiau informacijos šaltinių, taip pat įvertinant turistų srautus ir pasienio prekybą.

Pagal šią metodiką iš alkoholio vartojimo pašalinamas atvykusių turistų suvartotas ir pasienio prekyboje įsigytas alkoholis. Lietuvos turistų užsienyje suvartotas alkoholis įskaitomas į alkoholio suvartojimą.

1 pav. Kaip pasikeitė alkoholio suvartojimo skaičiavimo metodika


Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė atsakingai pareiškia, kad departamentas, rengdamas statistiką, vadovaujasi objektyvumo ir profesinio nepriklausomumo nuo politinių bei kitų interesų grupių principu. Rengdami visą statistiką, taip pat legalaus alkoholio suvartojimo, vadovaujamės taikomų metodų ir metodikų skaidrumu, tai yra metodikos yra viešai skelbiamos ir prieinamos visai visuomenei. Pabrėžiame, kad metodikos nekeičiamos su kiekvienos Vyriausybės atėjimu į valdžią ar Vyriausybių paliepimu. Metodikos keičiamos atsižvelgiant į objektyvius ir realius pokyčius šalyje.

Lietuvos statistikos departamentas pagal atnaujintą metodiką perskaičiavo alkoholio suvartojimo rodiklius nuo 2010 m. ir 2016 m. birželio 10 d. paskelbė juos pranešime. Alkoholio suvartojimo rodikliai reikšmingai nesiskyrė bei nekeitė vartojimo tendencijų.

2 pav. Legalaus alkoholio, perskaičiuoto į absoliutų(100 proc.), suvartojimas, tenkantis vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui
Litrai


Sąvokos

Legalaus alkoholio suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų alkoholinių gėrimų kiekis litrais, įvertinus atvykusių ir išvykusių turistų įsigytą alkoholį, perskaičiuotas į absoliutų alkoholį (100 proc.), tenkantis vienam gyventojui arba vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui.Kontaktinė informacija :

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 236 4888
El. p. info@stat.gov.lt

Pasiteirauti dėl metodikos:
Laima Brakauskienė
Vidaus prekybos statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4611
El. p. laima.brakauskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: