???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika


Šalies gyventojų kelionių su viena ir daugiau nakvynių skaičius 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2016 m. ketvirčiu, sumažėjo 3,1 proc. (2017 m. I ketv. – 491,7 tūkst., 2016 m. I ketv. – 507,2 tūkst. kelionių), o vienadienių kelionių skaičius padidėjo 6,6 proc. (2017 m. I ketv. – 1,99 mln., 2016 m. I ketv. – 1,90 mln.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

2017 m. pirmąjį ketvirtį šalies gyventojo kelionė Lietuvoje vidutiniškai truko 2,26 nakvynės (2016 m. I ketv. – 2,17 nakvynės). Vienos kelionės metu keliautojas vidutiniškai išleido 60 EUR (2016 m. I ketv. – 53 EUR). Mažiausiai pinigų vietiniai turistai išleido poilsio nuosavam būstui lankyti (22 EUR) bei draugams ir giminėms lankyti (41 EUR), o daugiausia – sveikatinimui (188 EUR) ir apsipirkti (106 EUR). Daugiausia su viena ir daugiau nakvynių keliavo asmenys iki 54 metų amžiaus, jie sudarė 78 proc. visų šių keliautojų.

Daugiausia (48,2 proc.) vietinių turistų kaip pagrindinį kelionės tikslą nurodė draugų ir giminių lankymą, mažiausiai (0,4 proc.) – apsipirkimą. Laisvalaikį, poilsį ir atostogas nurodė 24,7 proc. vietinių turistų, verslo reikalus – 13,6 proc., poilsio nuosavo būsto lankymą – 3 proc., sveikatinimą – 4,1 proc., kitus tikslus – 6 proc.

 

Kelionėje 42 proc. vietinių turistų nakvojo viešbučiuose ar poilsio namuose (nameliuose), pas gimines ir draugus – 34 proc., sanatorijose ir reabilitacijos centruose – 6, nuosavame poilsio būste – 4, kitur – 14 proc.

Populiariausia transporto priemonė buvo lengvasis automobilis – juo keliavo 87 proc. šalies gyventojų. Autobusu keliavo 9 proc. turistų, traukiniu ir kita transporto priemone – po 2 proc.

Daugiausia – 25 proc. – vietinių turistų lankėsi Vilniaus apskrityje, Kauno apskrityje lankėsi 19 proc. turistų, Klaipėdos ir Alytaus – po 18 proc., Utenos – 7, Šiaulių – 5 proc. turistų. Ne tokios populiarios buvo Panevėžio (3 proc.), Marijampolės ir Telšių (po 2 proc.) bei Tauragės (1 proc.) apskritys.

2017 m. pirmąjį ketvirtį beveik visi po Lietuvą keliavę šalies gyventojai savo keliones vertino labai gerai (66 proc.) ir gerai (33 proc.), tik 1 proc. – patenkinamai.

Kaip pagrindines priežastis, dėl kurių nevyko į keliones po savo šalį, Lietuvos gyventojai įvardijo didelį užimtumą (29 proc.), nepakankamas pajamas (26 proc.), nenorą keliauti (17 proc.), sveikatos problemas (11 proc.), šeiminius įsipareigojimus (4 proc.) bei kitas priežastis (13 proc.).

2017 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos gyventojai vyko į vienadienes keliones 4 kartus dažniau nei į keliones su viena ir daugiau nakvynių. Iš vienadienių kelionių draugams ar giminėms lankyti buvo skirta 34 proc. kelionių, poilsiui ir laisvalaikiui – 29, verslo tikslams – 23, apsipirkti – 7, sveikatinimo tikslams – 3, poilsiui nuosavame būste ir kitiems tikslams – po 2 proc. Į vienadienes keliones vyko 56 proc. jaunesnių nei 45 metų amžiaus gyventojų. Vienadieniai keliautojai dažniausiai lankėsi Vilniaus (26 proc.), Kauno (22 proc.), Klaipėdos (12 proc.), Šiaulių (9 proc.), Panevėžio (7 proc.), Utenos (6 proc.), Alytaus (5 proc.) apskrityse.

1 lentelė. Vietinių turistų su viena ir daugiau nakvynių, jų kelionių ir nakvynių skaičius

 

2017 m. I ketv.

2016 m. I ketv.

Palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vietinių turistų skaičius, tūkst.

 

 

 

Iš viso

357,2

373,2

–4,3

Vyrai

169,2

184,8

–8,4

Moterys

188,0

188,4

–0,2

Kelionių su viena ir daugiau nakvynių skaičius, tūkst.

 

 

 

Iš viso

491,7

507,2

–3,1

Asmeninės kelionės

424,9

438,2

–3,0

Laisvalaikis, poilsis ir atostogos

121,4

128,7

–5,6

Sveikatinimas ir SPA procedūros

20,3

18,8

7,8

Draugų ir giminių lankymas

237,4

244,7

–3,0

Laisvalaikis, poilsis nuosavame būste

14,7

14,5

1,4

Apsipirkti

1,7

1,7

–0,1

Kitos kelionės

29,3

29,7

–1,3

Verslo kelionės

66,8

69,0

–3,2

Kelionės pagal nakvynių skaičių, tūkst.

 

 

 

Kelionės su 1–3 nakvynėmis

706,9

741,1

–4,6

Kelionės su 4 ir daugiau nakvynių

406,6

357,8

13,6

Nakvynių skaičius, tūkst.

 

 

 

Iš viso

1113,6

1098,9

1,3

Asmeninės kelionės

998,4

983,6

1,5

Verslo kelionės

115,2

115,3

–0,1

Vidutinė vienos kelionės trukmė

 

 

 

Asmeninės kelionės

2,26

2,17

4,5

Verslo kelionės

1,72

1,67

3,3

Išlaidos, mln. EUR

 

 

 

Iš viso

29,4

26,7

10,1

Asmeninės kelionės

24,7

22,6

9,5

Verslo kelionės

4,6

4,1

13,5

Pastaba. Galimi nukrypimai dėl skaičių apvalinimo.

 

Į užsienį 2017 m. pirmąjį ketvirtį keliavo 251 tūkst. šalies gyventojų, arba 6,2 proc. daugiau nei per tą patį 2016 m. laikotarpį. Daugiau nei pusė (54,8 proc.) keliavusiųjų nakvojo pas gimines ir draugus ar privačiajame sektoriuje, 42,7 proc. – viešbučiuose ir moteliuose.

Kelionių į užsienį skaičius 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 7,7 proc. Lietuvos gyventojai buvo išvykę į 355,2 tūkst. kelionių, iš jų 38,3 tūkst. (10,8 proc. visų kelionių, arba 13 proc. daugiau nei 2016 m. pirmąjį ketvirtį) sudarė kelionės su turizmo paslaugų rinkiniu, įsigytu įmonėse, teikiančiose turizmo paslaugas.

2017 m. pirmąjį ketvirtį asmeninės kelionės sudarė 73 proc. visų kelionių į užsienį, verslo kelionės – 27 proc. 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. tuo pačiu ketvirčiu, Lietuvos gyventojai į užsienį asmeniniais tikslais vyko 7,8 proc. daugiau, verslo reikalais – 7,5 proc. daugiau.

2017 m. pirmąjį ketvirtį po užsienio šalis keliavę turistai iš Lietuvos išleido 168,4 mln. EUR, arba 6,6 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

2017 m. pirmąjį ketvirtį kelionėje užsienyje vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai išleido 474 EUR, vidutinė kelionės trukmė buvo 6,5 nakvynės, 2016 m. – atitinkamai 479 EUR ir 6,5 nakvynės.

2017 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia keliautojų vyko į Jungtinę Karalystę (42,4 tūkst., arba 11,9 proc. visų į užsienį keliavusių gyventojų), Baltarusiją (31,5 tūkst., arba 8,9 proc.), Lenkiją (30 tūkst., arba 8,4 proc.), Latviją (26,1 tūkst., arba 7,3 proc.), Vokietiją (20,2 tūkst., arba 5,7 proc.) ir Norvegiją (19,7 tūkst., arba 5,5 proc.).

2 lentelė. Lietuvos turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius užsienyje

 

2017 m. I ketv.

2016 m. I ketv.

Palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

251,0

236,4

6,2

Vyrai

131,3

126,0

4,3

Moterys

119,6

110,5

8,3

Kelionių skaičius, tūkst.

 

 

 

Iš viso

355,2

329,9

7,7

Asmeninės kelionės

257,7

239,2

7,8

Verslo kelionės

97,5

90,7

7,5

Kelionės pagal nakvynių skaičių, tūkst.

 

 

 

Kelionės su 1–3 nakvynėmis

117,6

108,2

8,7

Kelionės su 4 ir daugiau nakvynių

237,6

221,7

7,2

Nakvynių skaičius, tūkst.

 

 

 

Iš viso

2 315,8

2 148,1

7,8

Asmeninės kelionės

1 840,6

1 700,4

8,3

Verslo kelionės

475,2

447,7

6,1

Išlaidos, mln. EUR

 

 

 

Iš viso

168,4

157,9

6,6

Asmeninės kelionės

123,7

116,1

6,5

Verslo kelionės

44,7

41,8

7,0

Pastaba. Galimi nukrypimai dėl skaičių apvalinimo.

 

3 pav. Didžiausi Lietuvos turistų kelionių srautai užsienyje

 

Sąvokos

Asmeninės kelionės – kelionės laisvalaikio, poilsio, atostogų, giminių ir draugų ar laisvalaikio, poilsio nuosavo būsto lankymo, sveikatinimo, apsipirkimo ir kitais tikslais.

Išvykstamasis turizmas – veikla, apimanti gyventojų, keliaujančių į vietoves, esančias už savo šalies ribų, ir laikinai ten apsistojančių, keliones.

Vietinis turizmas – veikla, apimanti gyventojų, keliaujančių į savo šalies vietoves, esančias už jų įprastinės gyvenamosios aplinkos ribų, ir laikinai jose apsistojančių, keliones.


2017 m. antrojo ketvirčio vietinio ir išvykstamojo turizmo išankstiniai rodikliai bus skelbiami 2017 m. rugsėjo 22 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.