???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba 2017 m. liepos mėn.

2017 m. liepos mėn. prekių eksportuota už 2,03 mlrd. EUR, importuota – už 2,33 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,15 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 298 mln. EUR.

Per mėnesį (2017 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn.) eksportas sumažėjo 10,6 proc., importas – 0,7 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (14,9 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (21,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (10,6 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (6,2 proc.), valgomųjų vaisių ir riešutų (28,8 proc.), gaminių iš geležies arba iš plieno (17,4 proc.) importas. Importo mažėjimą pristabdė žalios naftos importo padidėjimas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 10,3 proc., importas – 3,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 14,1 proc., be mineralinių produktų – 12,6 proc.

Per metus (2017 m. liepos mėn., palyginti su 2016 m. liepos mėn.) eksportas padidėjo 11,4 proc., importas – 15,4 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs antžeminio transporto priemonių (56,6 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (34,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (21,8 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs antžeminio transporto priemonių (34,4 proc.), žalios naftos (22,3 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 2,3 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (29,6 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 13,8 proc., importas – 16,4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 7,2 proc., be mineralinių produktų – 7,6 proc.

2017 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 16,8 proc., importas – 16,4 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (22,2 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 8,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (27,4 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (27,6 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (60,4 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 5,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (19,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (16,6 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 15,7 proc., importas – 13,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,1 proc., be mineralinių produktų – 11 proc.

2017 m. sausio–liepos mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (14,2 proc.), Latviją (10,1 proc.), Lenkiją (8,5 proc.) ir Vokietiją (7,3 proc.), o importavo iš Rusijos (13 proc.), Vokietijos (12,5 proc.), Lenkijos (10,6 proc.) ir Latvijos (7 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,5 proc.), Lenkiją (9,2 proc.), Jungtines Valstijas (8,1 proc.), Švediją (7,5 proc.), Latviją (7,5 proc.).

2017 m. sausio–liepos mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 14,6 ir 19,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,8 ir 18,1 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,2 proc. ir 11,9 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (19,7 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9 proc.), plastikų ir jų dirbinių (7,8 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2016 m. sausis–liepa

12 561,0

13 964,0

–1 403,0

I ketvirtis

5 201,7

5 623,3

–421,6

II ketvirtis

5 535,0

6 321,4

–786,5

liepa

1 824,3

2 019,3

–195,0

III ketvirtis

5 731,1

6 179,6

–448,5

IV ketvirtis

6 139,2

6 575,2

–436,1

2016 m.

22 607,0

24 699,6

–2 092,6

2017 m. sausis–liepa

14 675,6

16 260,7

–1 585,1

sausis

1 870,0

2 089,3

–219,3

vasaris

1 999,6

2 220,2

–220,6

kovas

2 252,6

2 457,0

–204,4

I ketvirtis

6 122,3

6 766,5

–644,2

balandis

1 979,6

2 318,7

–339,1

gegužė1

2 267,9

2 498,6

–230,8

birželis1

2 273,5

2 346,9

–73,4

II ketvirtis1

6 521,0

7 164,3

–643,3

liepa

2 032,4

2 329,9

–297,6

_____________________
1 Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2012–2017 m. sausio–liepos mėn.

 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2017 m. sausio–liepos mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

14 675,6

100,0

16,8

16 260,7

100,0

16,4

Investicinės prekės

1 922,1

13,1

31,4

2 749,7

16,9

18,9

Tarpinio vartojimo prekės

7 409,1

50,5

14,3

9 031,5

55,5

19,1

Vartojimo prekės

4 424,2

30,1

13,0

3 884,0

23,9

9,3

Benzinas

686,0

4,7

28,8

27,5

0,2

19,1

Lengvieji automobiliai

171,5

1,2

37,0

542,5

3,3

13,6

Kita

62,8

0,4

51,6

25,6

0,2

2,2 k.

 

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais2 struktūra ir pokyčiai 2017 m. sausio–liepos mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviš­kos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

14 675,6

100,0

58,8

16,8

Iš viso

16 260,7

100,0

16,4

ES28

8 673,3

59,1

68,6

11,5

ES28

11 416,5

70,2

15,0

  Euro zona

5 394,5

36,8

65,0

13,5

  Euro zona

7 696,1

47,3

14,2

Rusija

2 079,6

14,2

7,6

27,3

Rusija

2 109,1

13,0

17,0

Latvija

1 481,7

10,1

43,6

20,4

Vokietija

2 024,9

12,5

17,3

Lenkija

1 250,0

8,5

63,7

1,1

Lenkija

1 718,3

10,6

12,1

Vokietija

1 075,8

7,3

76,2

9,1

Latvija

1 145,0

7,0

1,5

Jungtinės Valstijos

800,8

5,5

87,6

17,6

Nyderlandai

883,1

5,4

32,5

Švedija

730,9

5,0

88,9

25,2

Italija

801,7

4,9

1,2

Estija

725,6

4,9

47,9

9,5

Švedija

656,8

4,0

11,2

Baltarusija

579,3

3,9

13,5

27,2

Prancūzija

601,6

3,7

27,4

Jungtinė Karalystė

541,1

3,7

84,5

–2,4

Jungtinė Karalystė

519,5

3,2

39,5

Nyderlandai

516,2

3,5

82,6

26,0

Belgija

513,8

3,2

16,4

Norvegija

433,3

3,0

89,1

12,0

Estija

509,2

3,1

10,6

Danija

382,6

2,6

78,5

8,9

Kazachstanas

502,2

3,1

2,5 k.

Ukraina

369,3

2,5

69,8

31,2

Kinija

482,4

3,0

19,4

Prancūzija

353,6

2,4

84,4

–9,2

Suomija

438,2

2,7

29,7

Italija

346,9

2,4

82,2

24,3

Baltarusija

381,3

2,3

–15,6

Kitos šalys

3 008,9

20,5

66,9

23,4

Kitos šalys

2 973,6

18,3

15,2

_____________________
2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

14 675,6

100,0

58,8

16,8

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 324,4

15,8

25,6

27,4

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 291,6

8,8

16,7

27,4

V

Mineraliniai produktai

2 145,5

14,6

84,7

23,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 125,4

14,5

84,8

23,8

2710

Naftos produktai

1 925,6

13,1

88,3

22,2

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 501,7

10,2

43,3

4,4

31

Trąšos

422,5

2,9

85,5

–3,0

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 186,7

8,1

84,7

13,1

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 097,4

7,5

88,9

13,5

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 090,6

7,4

71,1

15,7

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

297,9

2,0

99,5

37,0

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

984,9

6,7

68,4

15,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

915,7

6,2

72,8

16,1

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

843,3

5,7

50,1

28,1

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

358,1

2,4

62,1

15,9

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

765,2

5,2

16,7

38,5

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

713,9

4,9

15,4

40,9

 

Kita

3 833,3

26,3

66,6

9,2

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

8 622,3

100,0

15,1

V

Mineraliniai produktai

1 817,7

21,1

33,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 802,3

20,9

34,2

2710

Naftos produktai

1 701,2

19,7

34,1

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 005,6

11,7

11,5

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

975,5

11,3

12,8

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

775,5

9,0

16,5

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

296,4

3,4

37,8

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

673,7

7,8

12,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

666,3

7,7

12,7

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

663,3

7,7

26,4

04

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus, gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

290,6

3,4

50,5

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

650,8

7,5

0,1

31

Trąšos

361,4

4,2

–2,5

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

594,9

6,9

24,4

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

378,6

4,4

26,8

 

Kita

2 440,8

28,3

5,5

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

16 260,7

100,0

16,4

V

Mineraliniai produktai

3 165,6

19,5

29,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 024,4

18,6

31,2

2709

Žalia nafta

1 996,8

12,3

60,4

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 949,1

18,1

18,2

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 691,0

10,4

16,6

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 936,8

11,9

10,9

30

Farmacijos produktai

590,8

3,6

5,1

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 567,6

9,6

12,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 524,1

9,4

19,4

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 042,0

6,4

24,0

73

Gaminiai iš geležies ir plieno (iš juodųjų metalų)

345,3

2,1

23,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

908,1

5,6

15,4

39

Plastikai ir jų gaminiai

764,6

4,7

16,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

814,2

5,0

5,6

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

220,4

1,4

18,6

 

Kita

3 877,3

23,9

11,4

 

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2012–2017 m.

 

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2016-07

1 824,3

−1,4

1 068,4

−4,8

58,6

2 019,3

−2,9

−195,0

2016-08

1 871,9

2,6

1 148,2

7,5

61,3

2 033,8

0,7

−162,0

2016-09

2 034,9

8,7

1 263,4

10,0

62,1

2 126,4

4,6

−91,5

2016-10

2 031,4

−0,2

1 222,2

−3,3

60,2

2 199,9

3,5

−168,5

2016-11

2 083,8

2,6

1 279,1

4,7

61,4

2 115,5

−3,8

−31,8

2016-12

2 024,0

−2,9

1 185,5

–7,3

58,6

2 259,7

6,8

−235,8

2017-01

1 870,0

−7,6

1 187,5

0,2

63,5

2 089,3

−7,5

−219,3

2017-02

1 999,6

6,9

1 205,5

1,5

60,3

2 220,2

6,3

−220,6

2017-03

2 252,6

12,7

1 311,7

8,8

58,2

2 457,0

10,7

−204,4

2017-04

1 979,6

−12,1

1 130,5

−13,8

57,1

2 318,7

5,6

−339,1

2017-05

2 267,9

14,6

1 308,2

15,7

57,7

2 498,6

7,8

−230,8

2017-06

2 273,5

0,2

1 333,5

1,9

58,7

2 346,9

−6,1

−73,4

2017-07

2 032,4

−10,6

1 145,4

−14,1

56,4

2 329,9

−0,7

−297,6

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

 

2017 m. rugpjūčio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2017 m. spalio 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Užsienio prekybos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.