???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos įmonių darbai

PER KETVIRTĮ STATYBOS DARBŲ APIMTIS ŠALYJE PADIDĖJO 2,9 PROC.

2017 m. trečiąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 749,3 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, jų įvykdymas palyginamosiomis kainomis padidėjo 2,9 proc. (nepašalinus – padidėjo 17,5 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas. Per ketvirtį pastatų statybos darbų atlikta 0,4 proc. mažiau, inžinerinių statinių statybos darbų – 7,7 proc. daugiau (nepašalinus – atitinkamai 14 proc. ir 21,7 proc. daugiau).

2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padaugėjo 10,8 proc., (nepašalinus – 10 proc.). Pastatų statybos darbų atlikta 4,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, inžinerinių statinių statybos darbų – 18,4 proc. daugiau (nepašalinus – atitinkamai 4,4 ir 16,9 proc. daugiau).

Inžinerinių statinių statybos darbų dalis sudarė 46,4 proc. visų šalyje atliktų statybos darbų – jų atlikta už 347,9 mln. EUR, negyvenamųjų pastatų – 37,4 proc. (už 279,9 mln. EUR), gyvenamųjų pastatų statybos darbų – 16,2 proc. (už 121,5 mln. EUR).

2017 sausio–rugsėjo mėn. statybos darbų šalyje atlikta už 1 mlrd. 738 mln. EUR. Palyginti su 2016 m. sausio–rugsėjo mėn., atliktų statybos darbų, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padaugėjo 8,5 proc., (nepašalinus – 8 proc.).

Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis 2010 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

 

2017 m. III ketvirtį, palyginti su

2017 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su

2017 m. II ketvirčiu pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2017 m. II ketvirčiu

2016 m. III ketvirčiu pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m. III ketvirčiu

2016 m. sausio–rugsėjo mėn. pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2016 m.

sausio–rugsėjo mėn.

Šalyje

2,9

17,5

10,8

10,0

8,5

8,0

Pastatai

–0,4

14,0

4,6

4,4

6,7

6,6

 gyvenamieji

–9,1

0,3

–10,9

–9,4

2,4

–3,3

 negyvenamieji

3,6

21,1

12,8

11,6

11,5

11,9

Inžineriniai statiniai

7,7

21,7

18,4

16,9

10,7

10,1


Šalyje atliktų statybos darbų indeksai
2010 m. ketvirčio vidurkis – 100


2017 m. trečiąjį ketvirtį užsienyje atlikta statybos darbų už 60,6 mln. EUR. Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, jų sumažėjo 11,6 proc. (nepašalinus – 12,6 proc.), palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką – 1,4  proc. (nepašalinus – 1,7 proc.).

2017 m. sausio–rugsėjo mėn. statybos darbų užsienyje atlikta už 177,9 mln. EUR, palyginti su 2016 m. sausio–rugsėjo mėn., pašalinus ir nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, jų atlikta 0,4 proc. mažiau.


Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2010 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.

 

Sąvokos

Atlikti statybos darbai – visų užsakovui (parduoti) arba savo reikmėms skirtų darbų, atliktų statant naują statinį, rekonstruojant, remontuojant (restauruojant) ar griaunant esamą statinį, vertė be pridėtinės vertės mokesčio. Neįtraukiama žemės ir projektavimo darbų vertė.

 

2017 m. ketvirtojo ketvirčio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2018 m. vasario 14 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Tatjana Kučeiko
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4643
El. p. tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: