???warnOperationFailedBecauseWarning???

Apgyvendinimo paslaugų statistika šalyje

2017 m. trečiąjį ketvirtį šalies apgyven­di­ni­mo įstaigos sulaukė daugiau nei 1 mln. turistų, tai 4,1 proc. daugiau nei 2016 m. trečiąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Nakvynių skaičius, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo 3,1 proc. Vienas svečias apgyvendinimo įstaigoje vidutiniškai praleido 2,4 nakvynės.

Šalies apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų užsieniečių skaičius 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 549,2 tūkst., arba 0,2 proc. mažiau nei 2016 m. atitinkamą ketvirtį. Turistų iš Europos Sąjun­gos (ES) šalių apsistojo 345 tūkst., arba 0,4 proc. daugiau, iš ne ES šalių – 204,2 tūkst., arba 1,1 proc. mažiau. Daugiau nei trečdalį (36,1 proc.) visų apgyvendintų užsieniečių sudarė svečiai iš kaimyninių valstybių – Lenkijos (9,7 proc.), Baltarusijos, Latvijos ir Rusijos (po 8,8 proc.). Svečių iš kaimyninių valstybių sulaukta 1,7 proc. daugiau nei 2016 m. trečiąjį ketvirtį. Išaugo turistų skaičius iš Azijos šalių – Kinijos (32,4 proc.), Pietų Korėjos (14,6 proc.) ir Japonijos (4,1 proc.), tačiau turistų iš Izraelio apgyvendinta 7,3 proc. mažiau. Turistų iš Skandinavijos šalių (Danijos, Norvegijos, Švedijos) sulaukta 12,4 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

1 pav. Didžiausias apgyvendintų užsieniečių skaičius pagal šalis


Šalies gyventojų, apsistojusių apgyvendinimo įstaigose 2017 m. trečiąjį ketvirtį, skaičius sudarė 478,6 tūkst. ir, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo 9,4 proc.

Kurortinių miestų apgyvendinimo įstaigose nakvojo beveik trečdalis visų svečių (30,2 proc.): Palangoje – 151,2 tūkst., Druskininkuose – 88,1 tūkst., Neringoje – 41,4 tūkst., Birštone – 30,2 tūkst. svečių. Kurortiniuose miestuose apgyvendintų svečių skaičius, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo 7,3 proc. Didžiąją dalį (71,7 proc.) kurortinių miestų svečių sudarė Lietuvos gyventojai.

2017 m. sausio–rugsėjo mėn. šalies apgyvendinimo įstaigos sulaukė 2,3 mln. turistų, arba 6,1 proc. daugiau nei per tą patį 2016 m. laikotarpį, iš jų užsieniečių – 1,2 mln., arba 3,2 proc. daugiau.

Apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičius

 

2017 m.
III ketv.

2017 m.
sausio–rugsėjo mėn.

Padidėjimas, sumažėjimas (-), %

2017 m. III ketv., palyginti su
2016 m. III ketv.

2017 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2016 m. sausio–rugsėjo mėn.

Turistų skaičius, tūkst.

 

 

 

 

Visose apgyvendinimo įstaigose, iš viso

1 027,8

2 321,2

4,1

6,1

Lietuvos gyventojų

478,6

1 080,1

9,4

9,6

užsieniečių

549,2

1 241,1

-0,2

3,2

Viešbučiuose ir moteliuose, iš viso

718,1

1 743,8

4,4

6,5

Lietuvos gyventojų

264,0

693,7

13,5

12,6

užsieniečių

454,2

1 050,1

-0,2

2,8

Nakvynių skaičius, tūkst.

 

 

 

 

Visose apgyvendinimo įstaigose, iš viso

2 446,6

5 403,0

3,1

5,1

Lietuvos gyventojų

1 266,7

2 718,8

5,0

6,1

užsieniečių

1 179,9

2 684,2

1,1

4,1

Viešbučiuose ir moteliuose, iš viso

1 342,9

3 191,7

4,3

5,4

Lietuvos gyventojų

470,7

1 178,6

11,1

9,5

užsieniečių

872,2

2 013,1

0,9

3,2

 


2017 m. trečiąjį ketvirtį viešbučiuose ir moteliuose nakvojo 718,1 tūkst. turistų, arba 4,4 proc.daugiau nei 2016 m. trečiąjį ketvirtį. Iš jų 625,2 tūkst. (87,1 proc.) buvo apsistoję didžiųjų ir kurortinių miestų viešbučiuose bei moteliuose. Numerių bei vietų užimtumas 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo atitinkamai 1,8 ir 1,6 procentinio punkto.

2017 m. sausio–rugsėjo mėn. viešbučiuose ir moteliuose apsistojo 1,7 mln. turistų, arba 6,5 proc. daugiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, iš jų užsieniečių – 1 mln., arba 2,8 proc. daugiau.

4 pav. Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas

 

Sąvokos

Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas už mokestį ir sudarantis sąlygas tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.

Apgyvendintų turistų skaičius apima Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, kurie apgyvendinimo įstaigoje apsistoja bent vienai nakvynei.

 

2017 m. ketvirtojo ketvirčio apgyvendinimo paslaugų statistikos rodiklius skelbsime 2018 m. vasario 23 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėjeKontaktinė informacija :

Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: