???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba 2017 m. spalio mėn.

2017 m. spalio mėn. prekių eksportuota už 2,37 mlrd. EUR, importuota – už 2,53 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,37 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 160,3 mln. EUR.

Per mėnesį (2017 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn.) eksportas padidėjo 2,6 proc., importas – 4,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (10,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (14,4 proc.), antžeminio transporto priemonių (23,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (22,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (4,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (4,6 proc.), importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,6 proc., importas – 8,4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 3,3 proc., be mineralinių produktų – 6,1 proc.

Per metus (2017 m. spalio mėn., palyginti su 2016 m. spalio mėn.) eksportas padidėjo 16,4 proc., importas – 14,8 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (20,5 proc.), (kiekis tonomis padidėjo 9,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (46,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (24,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (11,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 12,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (28,4 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (15,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 15,2 proc., importas taip pat – 15,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 12,3 proc., be mineralinių produktų – 8,5 proc.

2017 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 16,7 proc., importas – 16,4 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (23,5 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (24,7 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (27,5 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (50,6 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 5,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (21,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (13,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 15,3 proc., importas – 13,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 14,6 proc., be mineralinių produktų – 10,5 proc.

2017 m. sausio–spalio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (14,5 proc.), Latviją (10,2 proc.), Lenkiją (8,3 proc.) ir Vokietiją (7,4 proc.), o importavo iš Rusijos (13,2 proc.), Vokietijos (12,4 proc.), Lenkijos (10,7 proc.) ir Latvijos (7,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,7 proc.), Lenkiją (9 proc.), Jungtines Valstijas (7,8 proc.), Latviją (7,7 proc.), Švediją (7,5 proc.).

2017 m. sausio–spalio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 14,5 ir 19,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,6 ir 18 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,1 ir 11,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (19,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (8,7 proc.), gyvų gyvūnų, gyvūninės kilmės produktų (7,8 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas

Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2016 m. sausis–spalis

18 499,2

20 324,3

–1 825,0

I ketvirtis

5 201,7

5 623,3

–421,6

II ketvirtis

5 535,0

6 321,4

–786,5

III ketvirtis

5 731,1

6 179,6

–448,5

spalis

2 031,4

2 199,9

–168,5

IV ketvirtis

6 139,2

6 575,2

–436,1

2016 m.

22 607,0

24 699,6

–2 092,6

2017 m. sausis–spalis

21 586,5

23 649,3

–2 062,8

sausis

1 870,0

2 089,3

–219,3

vasaris

1 999,6

2 220,2

–220,6

kovas

2 252,6

2 457,0

–204,4

I ketvirtis

6 122,3

6 766,5

–644,2

balandis

1 979,6

2 318,7

–339,1

gegužė

2 267,9

2 498,6

–230,8

birželis

2 275,3

2 349,6

–74,3

II ketvirtis

6 522,8

7 166,9

–644,1

liepa

2 036,0

2 346,9

–310,9

rugpjūtis1

2 236,2

2 428,3

–192,1

rugsėjis1

2 304,2

2 415,2

–111,0

III ketvirtis1

6 576,4

7 190,5

–614,1

spalis

2 365,0

2 525,4

–160,3

____________

1 Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2012–2017 m. sausio–spalio mėn.


2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2017 m. sausio–spalio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė,
mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė,
mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

21 586,5

100,0

16,7

23 649,3

100,0

16,4

Investicinės prekės

2 824,8

13,1

28,9

3 969,9

16,8

19,1

Tarpinio vartojimo prekės

10 897,2

50,5

15,1

13 167,0

55,7

18,9

Vartojimo prekės

6 502,3

30,1

11,7

5 638,4

23,8

8,9

Benzinas

1 021,9

4,7

32,0

45,0

0,2

39,5

Lengvieji automobiliai

252,8

1,2

39,3

798,1

3,4

16,1

Kita

87,6

0,4

35,5

30,8

0,1

41,7


3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais2 struktūra ir pokyčiai 2017 m. sausio–spalio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viš­kos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

21 586,5

100,0

59,0

16,7

Iš viso

23 649,3

100,0

16,4

ES28

12 742,5

59,0

69,0

12,7

ES28

16 574,6

70,1

14,5

  Euro zona

8 001,6

37,1

65,4

14,1

  Euro zona

11 133,6

47,1

13,8

Rusija

3 138,6

14,5

7,9

27,7

Rusija

3 124,3

13,2

13,8

Latvija

2 193,8

10,2

44,7

19,2

Vokietija

2 931,9

12,4

15,5

Lenkija

1 784,7

8,3

64,6

4,8

Lenkija

2 527,5

10,7

13,6

Vokietija

1 603,3

7,4

76,8

10,6

Latvija

1 673,1

7,1

2,5

Jungtinės Valstijos

1 123,1

5,2

88,8

18,6

Nyderlandai

1 222,3

5,2

25,4

Estija

1 083,2

5,0

49,0

9,7

Italija

1 178,7

5,0

5,5

Švedija

1 068,2

4,9

89,1

22,0

Švedija

976,5

4,1

6,5

Baltarusija

829,1

3,8

13,7

20,3

Prancūzija

875,6

3,7

27,7

Nyderlandai

789,3

3,7

83,0

32,6

Jungtinė Karalystė

756,5

3,2

39,4

Jungtinė Karalystė

774,1

3,6

84,9

–0,8

Estija

755,6

3,2

10,1

Norvegija

639,5

3,0

89,7

11,6

Belgija

726,1

3,1

16,6

Ukraina

590,8

2,7

73,5

18,0

Kinija

696,7

2,9

18,5

Danija

557,6

2,6

80,5

12,1

Kazachstanas

688,4

2,9

2,3 k.

Prancūzija

505,4

2,3

82,9

–2,8

Suomija

620,6

2,6

24,0

Italija

495,5

2,3

82,0

17,4

Baltarusija

546,0

2,3

–8,6

Kitos šalys

4 410,3

20,5

66,7

20,5

Kitos šalys

4 349,5

18,4

18,9

________________

2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m. sausio–spalio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

21 586,5

100,0

59,0

16,7

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 372,4

15,6

26,1

25,5

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 870,2

8,7

16,6

24,7

V

Mineraliniai produktai

3 130,7

14,5

84,9

25,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 098,8

14,4

85,0

25,9

2710

Naftos produktai

2 780,1

12,9

89,2

23,5

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 183,5

10,1

42,8

6,8

31

Trąšos

599,7

2,8

85,0

3,5

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 755,0

8,1

85,0

11,9

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 618,0

7,5

89,2

12,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 574,2

7,3

70,3

14,4

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

414,1

1,9

99,5

32,7

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 433,8

6,6

67,9

15,8

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 328,1

6,2

72,4

16,4

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 267,1

5,9

50,3

31,7

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

540,0

2,5

62,6

20,6

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 136,3

5,3

16,5

36,6

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 065,0

4,9

15,4

39,1

 

Kita

5 733,5

26,6

67,6

8,0


5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m. sausio–spalio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

12 742,4

100,0

14,6

V

Mineraliniai produktai

2 657,7

20,9

32,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 633,4

20,7

33,2

2710

Naftos produktai

2 478,5

19,5

32,6

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 492,1

11,7

10,8

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 443,1

11,3

11,8

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 106,7

8,7

13,8

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

412,2

3,2

33,6

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

996,0

7,8

22,2

     04

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus, gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

450,0

3,5

36,8

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

973,1

7,6

13,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

961,4

7,5

13,3

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

933,5

7,3

4,7

31

Trąšos

509,6

4,0

4,5

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

880,1

6,9

25,5

     85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

569,9

4,5

31,7

 

Kita

3 703,2

29,1

4,7


6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m. sausio–spalio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

23 649,3

100,0

16,4

V

Mineraliniai produktai

4 622,8

19,5

28,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

4 415,1

18,7

30,3

2709

Žalia nafta

2 962,7

12,5

50,6

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

4 251,5

18,0

15,6

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 432,5

10,3

13,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 752,1

11,6

11,7

30

Farmacijos produktai

838,1

3,5

4,7

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

2 292,2

9,7

17,1

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

2 214,2

9,4

21,5

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 549,3

6,6

24,9

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

519,4

2,2

37,0

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 345,8

5,7

15,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 118,5

4,7

16,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 204,0

5,1

6,8

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

330,5

1,4

20,5

 

Kita

5 631,6

23,8

10,4


2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2012–2017 m.


7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2016-10

2 031,4

−0,2

1 222,2

−3,3

60,2

2 199,9

3,5

−168,5

2016-11

2 083,8

2,6

1 279,1

4,7

61,4

2 115,5

−3,8

−31,8

2016-12

2 024,0

−2,9

1 185,5

–7,3

58,6

2 259,7

6,8

−235,8

2017-01

1 870,0

−7,6

1 187,5

0,2

63,5

2 089,3

−7,5

−219,3

2017-02

1 999,6

6,9

1 205,5

1,5

60,3

2 220,2

6,3

−220,6

2017-03

2 252,6

12,7

1 311,7

8,8

58,2

2 457,0

10,7

−204,4

2017-04

1 979,6

−12,1

1 130,5

−13,8

57,1

2 318,7

−5,6

−339,1

2017-05

2 267,9

14,6

1 308,2

15,7

57,7

2 498,6

7,8

−230,8

2017-06

2 275,3

0,3

1 340,7

2,5

58,9

2 349,6

−6,0

−74,3

2017-07

2 036,0

−10,5

1 160,3

−13,5

57,0

2 346,9

−0,1

−310,9

2017-08

2 236,2

9,8

1 306,4

12,6

58,4

2 428,3

3,5

−192,1

2017-09

2 304,2

3,0

1 419,0

8,6

61,6

2 415,2

−0,5

−111,0

2017-10

2 365,0

2,6

1 372,5

−3,3

59,0

2 525,4

4,6

−160,3

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

 

2017 m. lapkričio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2018 m. sausio 9 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Užsienio prekybos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.