???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo sąnaudų indeksas

PER METUS DIRBTOS VALANDOS DARBO SĄNAUDOS PADIDĖJO 7,9 PROC.

2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2016 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant ir individualiąsias), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 7,9 proc., iš jų verslo įmonėse – 9,2 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

1 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis 2012–2017 m. ketvirčiais
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką


Pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos augo visų veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Labiausiai per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 12,4 proc., informacijos ir ryšių – 12,1, nekilnojamojo turto operacijų – 10,5, administracinės ir aptarnavimo veiklos – 10,3, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklių transporto priemonių ir motociklų remonto – po 9,7 proc.

2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2016 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų augimą, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, lėmė tam tikrose ekonominės veiklos rūšių įmonėse padidintas darbo užmokestis, didesnės išeitinės išmokos ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei kitos priežastys. 

2 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m. trečiąjį ketvirtį

Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką


1 lentelė. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2015–2017 m. ketvirčiais
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, procentais

 

2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

B–S

5,9

4,3

5,7

4,7

5,9

6,7

6,8

10,7

9,9

10,4

7,9

B–N

6,0

4,4

6,5

4,9

6,7

7,9

8,3

10,6

10,3

10,6

9,2

B

2,2

3,9

6,3

9,2

7,2

6,6

6,6

2,9

6,8

6,9

7,0

C

7,8

5,7

8,4

7,7

8,2

9,3

9,5

11,4

10,5

10,0

9,6

D

2,4

4,6

3,0

6,5

6,8

1,4

4,4

0,8

7,3

8,5

1,3

E

5,9

3,6

6,1

3,9

5,8

8,0

5,7

8,8

3,8

5,2

3,2

F

5,2

–0,1

1,9

2,5

2,1

8,4

9,5

8,7

13,9

9,8

8,7

G

4,1

4,6

6,1

4,5

7,6

7,7

8,8

11,0

9,8

12,6

9,7

H

5,5

1,9

3,8

0,9

4,1

9,4

10,1

12,3

13,2

9,2

7,5

I

8,0

6,9

10,3

9,4

11,4

13,9

13,5

15,7

15,2

7,7

6,7

J

6,3

3,0

6,9

4,3

9,4

8,0

5,3

11,4

8,1

14,0

12,1

K

5,2

6,7

9,5

7,5

7,5

6,4

4,1

9,4

3,2

7,2

12,4

L

5,4

6,0

5,6

5,0

10,3

1,5

1,5

5,9

1,7

8,9

10,5

M

6,9

7,2

9,2

6,7

5,1

3,7

5,4

7,2

10,4

12,7

9,7

N

9,8

8,2

10,2

4,0

8,3

6,2

6,4

12,3

7,4

10,8

10,3

O

4,6

0,1

1,3

1,0

1,3

4,0

6,2

10,7

11,4

10,8

7,7

P

6,8

5,8

5,6

4,8

3,0

2,2

–0,4

8,2

5,3

8,6

2,8

Q

4,3

6,0

5,6

5,7

5,2

3,2

9,1

13,5

10,7

10,9

5,4

R

9,8

9,0

9,0

6,1

9,1

7,9

5,8

9,7

9,9

12,1

8,4

S

5,3

2,9

10,2

8,1

7,8

9,7

8,7

13,5

6,6

5,1

3,6


PER METUS KITOS DARBO SĄNAUDOS AUGO SPARČIAU NEI BRUTO DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS NATŪRA

Vienos dirbtos valandos bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus padidėjo 7,2 proc., iš jų verslo įmonėse – 8 proc. Kitos darbo sąnaudos (darbdavio socialinės įmokos ir išmokos), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus padidėjo 9,7 proc., iš jų verslo įmonėse – 12 proc.

Per metus, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, vienos dirbtos valandos bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra sparčiausiai augo informacijos ir ryšių įmonėse – 12,9 proc., finansinės ir draudimo veiklos – 9,8, nekilnojamojo turto operacijų – 9,5, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos – 9,3, didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklių transporto priemonių ir motociklų remonto – 9,2 proc., o mažėjo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos įstaigose ir įmonėse – 0,7 proc.

2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, kitos darbo sąnaudos augo visų veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Labiausiai – 19 proc. – vienos dirbtos valandos kitos darbo sąnaudos didėjo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse, administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonėse šios sąnaudos didėjo 15,9 proc., transporto ir saugojimo – 15,6 proc.

Kitų darbo sąnaudų, palyginti su bruto darbo užmokesčiu ir išmokomis natūra, spartesniam augimui įtakos turėjo didesnės išeitinės išmokos ir kompensacijos tam tikrose ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir kitos priežastys.

2 lentelė. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal darbo sąnaudų elementus ir ekonominės veiklos rūšis 2015–2017 m. trečiąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, procentais

 

2015 m. III ketv.

2016 m. III ketv.

2017 m. III ketv.

Darbo
są­nau­dos

iš jų

Darbo
są­nau­dos

iš jų

Darbo
są­nau­dos

iš jų

bruto dar­bo už­mo­kes­tis ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

bruto dar­bo už­mo­kes­tis ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

bruto dar­bo už­mo­kes­tis ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

B–S

5,7

6,0

5,1

6,8

6,7

7,1

7,9

7,2

9,7

B–N

6,5

7,1

5,1

8,3

8,3

8,4

9,2

8,0

12,0

B

6,3

5,7

8,1

6,6

7,6

3,9

7,0

7,3

6,5

C

8,4

8,3

8,7

9,5

9,8

8,5

9,6

9,0

11,4

D

3,0

2,9

3,4

4,4

6,3

0,6

1,3

–0,7

7,1

E

6,1

5,1

9,1

5,7

4,6

9,0

3,2

3,7

1,8

F

1,9

5,7

6,1

9,5

8,0

12,8

8,7

8,5

9,1

G

6,1

5,8

7,2

8,8

9,1

7,9

9,7

9,2

11,1

H

3,8

6,4

0,1

10,1

9,0

11,9

7,5

2,2

15,6

I

10,3

10,3

10,3

13,5

13,7

13,0

6,7

6,2

8,1

J

6,9

6,3

8,8

5,3

6,0

3,5

12,1

12,9

9,8

K

9,5

8,7

11,7

4,1

3,9

4,4

12,4

9,8

19,0

L

5,6

5,1

7,1

1,5

2,5

1,4

10,5

9,5

13,3

M

9,2

9,2

9,2

5,4

5,8

4,3

9,7

9,3

10,9

N

10,2

10,2

10,1

6,4

6,4

6,4

10,3

8,0

15,9

O

1,3

1,0

2,4

6,2

6,2

6,0

7,7

8,1

6,5

P

5,6

5,3

6,5

0,4

0,8

0,6

2,8

3,4

1,0

Q

5,6

5,3

6,3

9,1

9,1

9,1

5,4

5,3

5,6

R

9,0

8,9

9,5

5,8

5,4

6,7

8,4

8,8

7,3

S

10,2

10,6

9,0

8,7

9,0

7,7

3,6

3,1

4,8


TREČIĄJĮ KETVIRTĮ DIRBTOS VALANDOS DARBO SĄNAUDOS PADIDĖJO 0,8 PROC.

2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant individualiąsias), pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 0,8 proc., iš jų verslo įmonėse – 1,6 proc.

Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, per ketvirtį darbo sąnaudos labiausiai – 4,9 proc. – didėjo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse, administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonėse padidėjo 4,6 proc., o sumažėjo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo įmonėse – 5,1 proc. , švietimo veiklos – 2,4, meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos – 1,3, viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo įstaigose ir organizacijose – 0.1 proc. Vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo įmonėse vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos nepakito.

3 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m. trečiąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką
Procentai


3 lentelė. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal ekonominės veiklos rūšis 2015–2017 m. ketvirčiais
Eurais

 

2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

B–S

6,35

6,54

7,00

6,61

6,75

6,82

7,60

7,31

7,16

7,62

8,30

B–N

6,38

6,46

6,64

6,62

6,84

6,84

7,28

7,32

7,31

7,65

8,03

B

7,62

7,32

7,49

9,23

8,17

7,69

8,04

9,50

8,55

8,28

8,68

C

6,20

6,36

6,65

6,60

6,65

6,80

7,36

7,36

7,16

7,57

8,17

D

7,79

9,30

9,57

8,82

8,33

9,25

10,10

8,89

8,88

10,15

10,26

E

6,32

6,52

6,87

6,53

6,69

6,95

7,31

7,10

6,79

7,35

7,63

F

6,32

5,88

5,96

6,28

6,64

6,29

6,56

6,83

7,23

6,96

7,16

G

5,53

5,66

5,85

5,76

5,96

6,01

6,41

6,40

6,40

6,81

7,08

H

7,13

7,23

7,34

7,34

7,51

7,73

8,18

8,24

8,16

8,55

8,86

I

3,82

3,93

4,02

4,07

4,30

4,32

4,65

4,71

4,69

4,74

5,01

J

10,50

10,61

11,14

10,57

11,55

11,19

11,87

11,77

12,03

12,90

13,47

K

12,51

12,44

12,68

11,87

13,33

12,99

13,32

12,98

13,43

14,07

15,12

L

5,59

5,90

5,91

5,83

6,28

5,80

6,09

6,18

6,03

6,42

6,85

M

7,62

7,90

8,27

8,06

7,96

7,99

8,82

8,64

8,55

9,11

9,77

N

5,28

5,41

5,54

5,42

5,74

5,57

5,98

6,09

5,91

6,26

6,67

O

7,88

8,31

9,04

8,12

8,20

8,48

9,70

8,99

8,63

9,48

10,55

P

5,89

6,36

9,32

6,14

6,08

6,35

9,38

6,64

6,17

6,97

9,76

Q

5,90

6,45

6,87

6,33

6,26

6,47

7,57

7,19

6,63

7,30

8,13

R

4,62

4,87

5,68

5,17

5,08

5,14

6,07

5,67

5,36

5,82

6,63

S

5,03

5,13

5,37

5,23

5,40

5,49

5,91

5,93

5,54

5,83

6,21

 

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį ir išmokas natūra (pvz., visos prekės ir paslaugos, darbdavio suteiktos darbuotojui, darbdavio išlaidos, susijusios su darbuotojo buto išlaikymu, dovanos (natūra) ir kt.).

Darbo sąnaudos – visos darbdavio išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus. Įskaitomas bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra, darbdavio socialinės įmokos ir išmokos; profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos; kitos išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus. Skaičiuojant darbo sąnaudų indeksą, neįskaitomos profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos, kitos išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus ir darbdavio gautos subsidijos darbo užmokesčiui.

Darbo sąnaudų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Kitos darbo sąnaudos – darbdavio socialinės įmokos ir išmokos (iš darbdavio lėšų mokamos laikinojo nedarbingumo pašalpos, išmokos už priverstinai trumpiau dirbtą laiką, išeitinės išmokos ir materialinės pašalpos, piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir kitos panašaus pobūdžio išlaidos), išskyrus darbdavio gautas subsidijas darbo užmokesčiui.

2017 m. ketvirtojo ketvirčio darbo sąnaudų indeksas bus skelbiamas 2018 m. kovo 9 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: