???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tarptautinė prekyba paslaugomis 2017 m. trečiąjį ketvirtį


Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia 2017 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo rodiklius pagal šalį ir pagal paslaugos rūšį, kurie rodo, kad paslaugų eksportas 2017 m. trečiajį ketvirtį sudarė 2,2 mlrd. EUR, importas – 1,3 mlrd. EUR, paslaugų balanso perviršis – 899,2 mln. EUR, arba 8 proc. BVP. Paslaugų balanso perviršis 2017 m. trečiajį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 285,9 mln. EUR, arba 46,6 proc., ir tai lėmė sparčiau nei importas didėjęs paslaugų eksportas – atitinkamai 10,2 ir 22,5 proc.

Sparčiausiai – net 62,4 proc. – iš visų paslaugų rūšių šį ketvirtį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, augo telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinių paslaugų eksportas bei šių ir transporto paslaugų importas – po 16,9 proc.

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 56,1 ir 52,7 proc.) sudarė transporto paslaugos. Trečiajį šių metų ketvirtį didžiausias perviršis (413,7 mln. EUR) buvo kelių transporto paslaugų balanso, o didžiausias deficitas (65,3 mln. EUR) – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 64,7 proc. viso paslaugų eksporto, o į NVS šalis – 21,2 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių buvo 63,1, o iš NVS – 21,6 proc. viso paslaugų importo.

2017 m. trečiajį ketvirtį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, paslaugų eksportas į ES valstybes padidėjo 27,7 proc., o į NVS – 11,5 proc. Per metus paslaugų importas iš ES valstybių išaugo 9,2 proc., o iš NVS – 8,1 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau yra Rusija. Eksporto apimtis į šią šalį per metus padidėjo 19,7 proc. Paslaugų eksportas į Vokietiją – antrą pagal eksporto apimtį šalį – išaugo 53 proc. Didžiausią dalį viso paslaugų eksporto į Rusiją ir į Vokietiją sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 59,9 ir 31,9 proc. bei 68,5 ir 12,3 proc.).

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Baltarusija. Importo apimtis iš šios šalies per metus padidėjo 8,1 proc., o iš antroje vietoje esančios Rusijos – 10,7 proc. Importuojamų Baltarusijos ir Rusijos paslaugų struktūra nesiskyrė. Didžiausią dalį viso paslaugų importo iš Baltarusijos sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 64,8 ir 30,2 proc.), iš Rusijos – atitinkamai 69,3 ir 17,8 proc.

Paslaugų eksporto ir importo rodikliai

1 pav. Paslaugų balansas


2017 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra                       

 

Eksportas

Importas

mln. EUR

dalis, %

palyginti su 2016 m.
III ketv.,
%

mln. EUR

dalis, %

palyginti su 2016 m.
III ketv., %

Paslaugos iš viso

2 227,9

100,0

22,5

1 328,7

100,0

10,2

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

68,4

3,1

48,8

30,8

2,3

4,4

Transporto paslaugos

1 250,3

56,1

26,4

700,4

52,7

16,9

Keleivių vežimas

84,9

3,8

17,4

45,8

3,4

–17,2

Krovinių vežimas

679,3

30,5

26,9

319,7

24,1

16,5

Kitos transporto paslaugos

486,1

21,8

27,5

334,9

25,2

24,3

Kelionės

361,7

16,2

3,6

276,6

20,8

0,5

Statyba

83,8

3,8

30,8

7,5

0,5

–23,2

Finansinės paslaugos

31,2

1,4

19,4

34,3

2,6

7,0

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

113,2

5,1

62,4

57,9

4,4

16,9

Telekomunikacijų paslaugos

21,6

1,0

48,1

21,0

1,6

–14,3

Kompiuterinės paslaugos

87,1

3,9

61,3

33,9

2,6

45,3

Informacinės paslaugos

4,5

0,2

3,9 karto

3,0

0,2

79,5

Kitos verslo paslaugos

201,4

9,0

30,7

173,6

13,1

12,5

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

10,2

0,5

28,4

1,4

0,1

–27,0

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

74,3

3,3

22,8

47,6

3,6

4,9

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

116,9

5,2

36,4

124,6

9,4

16,4

Kitos nepaskirstytos paslaugos

117,9

5,3

–2,6

47,6

3,6

–15,3


Šaltinis: Mokėjimų balanso duomenys.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys 3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys


Išsamius trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo duomenis galima rasti Lietuvos banko svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

2018 m. kovo mėn. bus paskelbti 2017 m. ketvirtojo ketvirčio duomenys.

Sąvokos

Paslaugų eksportas – tai Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams.

Paslaugų importas – tai nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams.Kontaktinė informacija :

Violeta Kazlauskienė
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyriaus vyresnioji statistikė
Tel. (8 5) 268 0408
El. p. vkazlauskiene@lb.lt
www.lb.lt

Eigirdas Griškevičius
Lietuvos statistikos departamento
Užsienio prekybos statistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4730
El. p. eigirdas.griskevicius@stat.gov.lt
osp.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.