???warnOperationFailedBecauseWarning???

Ūkio subjektai


Veikiančių ūkio subjektų skaičius per metus beveik nepakito

2018 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 104 117 ūkio subjektų, jie sudarė 46 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, veikiančių ūkio subjektų skaičius išliko beveik nepakitęs.

Beveik ketvirtadalis ūkio subjektų (23,8 proc.) užsiėmė didmenine ar mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu.

1 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis metų pradžioje

Ekonominės veiklos rūšys

2018 m.

2017 m.

Subjektų skaičius

%

Subjektų skaičius

%

Iš viso

104 117

100,0

104 074

100,0

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2 416

2,3

2 428

2,3

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

129

0,1

121

0,1

Apdirbamoji gamyba

7 789

7,5

7 848

7,5

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

1 010

1,0

1 040

1,0

Vandens tiekimas, nuotekų valymas atliekų tvarkymas ir regeneravimas

426

0,4

424

0,4

Statyba

8 029

7,7

7 749

7,4

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

24 813

23,8

25 345

24,4

Transportas ir saugojimas

8 118

7,8

8 029

7,7

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas

3 546

3,4

3 528

3,4

Informacija ir ryšiai

3 452

3,3

3 442

3,3

Finansinė ir draudimo veikla

891

0,9

826

0,8

Nekilnojamojo turto operacijos

4 940

4,7

4 786

4,6

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

10 902

10,5

10 964

10,5

Administracinė ir aptarnavimo veikla

3 382

3,2

3 355

3,2

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomas socialinis draudimas

519

0,5

517

0,5

Švietimas

4 000

3,8

3 987

3,8

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

3 628

3,5

3 517

3,4

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

5 115

4,9

5 164

5,0

Kita aptarnavimo veikla

11 012

10,6

11 004

10,6

 

2 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal apskritis ir regionus metų pradžioje

 

Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje

2018

2017

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

62 493

62 165

Tauragės apskritis

2 251

2 228

Utenos apskritis

2 946

2 943

Marijampolės apskritis

3 178

3 191

Telšių apskritis

3 595

3 610

Alytaus apskritis

3 741

3 758

Panevėžio apskritis

6 394

6 403

Šiaulių apskritis

7 493

7 531

Klaipėdos apskritis

11 746

11 620

Kauno apskritis

21 149

20 881

Sostinės regionas

41 624

41 909

Vilniaus apskritis

41 624

41 909

 

Daugiau nei 80 proc. veikiančių ūkio subjektų turėjo mažiau negu 10 darbuotojų, juose dirbo 17,9 proc. visų dirbančiųjų.

1 pav. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal darbuotojų skaičiaus grupes 2018 m. pradžioje

 

2 pav. Darbuotojų skaičius veikiančiuose ūkio subjektuose pagal darbuotojų skaičiaus grupes 2018 m. pradžioje

 

Pagal pajamų dydį vyrauja ūkio subjektai per metus gaunantys iki 0,3 mln. EUR pajamų. Ūkio subjektai, kurie per metus gauna daugiau kaip 40 mln. EUR pajamų, sudaro 0,2 proc. visų veikiančių ūkio subjektų.


3 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal pajamų dydžio grupes metų pradžioje

Pajamų dydžio grupė

2018 m.

2017 m.

Subjektų skaičius

%

Subjektų skaičius

%

Iš viso

104 117

100,0

104 074

100,0

iki 0,29 mln. EUR

85 017

81,7

85 557

82,2

0,3–1,9 mln. EUR

14 047

13,5

13 598

13,1

2–6,9 mln. EUR

3 458

3,3

3 343

3,2

7–39,9 mln. EUR

1 336

1,3

1 323

1,3

40 mln. EUR ir daugiau

259

0,2

253

0,2

 

VĮ Registro centro duomenimis, 2017 m. Lietuvoje buvo įregistruoti 11 345 ūkio subjektai. Tai yra 8,6 proc. daugiau negu 2016 m. Daugiausia naujai įregistruotų ir veiklą pradėjusių ūkio subjektų buvo Vilniaus apskrityje, o mažiausiai – Tauragės.


3 pav. Įregistruotų ūkio subjektų skaičius pagal apskritis ir regionus 2016–2017 m.
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys

 

VĮ Registro centro duomenimis, 2017 m. Lietuvoje buvo išregistruoti 4 674 ūkio subjektai. 1 276 (27,3 proc.) išregistruoti ūkio subjektai užsiėmė didmenine ir mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, 478 (10,2 proc.) – statyba, 366 (7,8 proc.) – apdirbamąja gamyba, 347 (7,4 proc.) – profesine, moksline ir technine veikla, 457 (9,8 proc.) – išregistruotų ūkio subjektų buvo nenurodę veiklos.


4 lentelė. Išregistruotų ir bankrutavusių ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m.

Ekonominės veiklos rūšys

Išregistruotų ūkio subjektų skaičius

Bankrutavusių ūkio subjektų skaičius

Iš viso

4 674

1 854

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

83

33

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

4

0

Apdirbamoji gamyba

366

175

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

27

13

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

10

8

Statyba

478

292

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

1 276

579

Transportas ir saugojimas

343

174

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas

237

131

Informacija ir ryšiai

113

41

Finansinė ir draudimo veikla

45

9

Nekilnojamojo turto operacijos

179

65

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

347

111

Administracinė ir aptarnavimo veikla

139

68

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomas socialinis draudimas

4

0

Švietimas

88

13

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

92

8

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

89

32

Kita aptarnavimo veikla

297

41

Nenurodyta veikla

457

61

 

Sąvokos

Veikiantis ūkio subjektas – Juridinių asmenų registre įregistruotas, vykdantis ekonominę veiklą, turintis darbuotojų ir (ar) pajamų subjektas. Į įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų sąrašą neįtraukiami įmonių filialai (išskyrus užsienio įmonių filialus) ir atstovybės.

Bankrutavęs ūkio subjektas – ūkio subjektas, kurį teismas (arba kreditorių susirinkimas) yra pripažinęs bankrutavusiu ir priėmęs nutartį likviduoti dėl bankroto, tačiau likvidavimo procedūra dar nėra atlikta.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Edita Saulėnė
Ūkio subjektų registro skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4784
El. p. edita.saulene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.