???warnOperationFailedBecauseWarning???
2018-03-21

Gyventojų tarptautinė migracija


2017 m. iš Lietuvos emigravo 47,9 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų, remdamasis galutiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2016 m., emigrantų skaičius sumažėjo 2,4 tūkst., arba 4,8 proc.

Pernai į Lietuvą imigravo 20,4 tūkst. žmonių, iš jų grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir imigravę užsieniečiai sudarė po 10,2 tūkst. Palyginti su 2016 m., grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius sumažėjo 4,1 tūkst. (28,5 proc.), o imigravusių užsieniečių padidėjo – 4,3 tūkst. (1,7 karto).

2017 m. 27,5 tūkst. daugiau žmonių emigravo negu imigravo (2016 m. – 30,2 tūkst.).

1 pav. Emigrantų skaičius ir bendrasis emigracijos rodiklis 2011–2017 m.


Emigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, 2017 m. buvo 16,9 emigranto (2016 m. – 17,5).

2017 m. emigravo 24,7 tūkst. (51,5 proc. visų emigrantų) vyrų ir 23,2 tūkst. (48,5 proc.) moterų (2016 m. – 25,4 tūkst., arba 50,5 proc. ir 24,9 tūkst., arba 49,5 proc.).

2017 m. vidutinis emigrantų amžius buvo 28 metai (2016 m. – 29 metai).

Pagrindinė emigrantų tikslo šalis buvo Jungtinė Karalystė. 2017 m. į šią šalį išvyko 21,6 tūkst. (45 proc.) emigrantų, į Norvegiją – 5 tūkst. (10,5 proc.), į Vokietiją – 4,1 tūkst. (8,6 proc.), į Airiją – 3,4 tūkst. (7 proc.), į Daniją – 1,7 tūkst. (3,5 proc.), į Švediją – 1,6 tūkst. (3,3 proc.). Į Jungtinę Karalystę 2016 m. emigravo 46,2 proc. visų emigrantų, į Airiją – 8,4 proc., į Norvegiją – 7,8 proc., į Vokietiją – 7,6 proc.

2017 m. iš Lietuvos emigravo 45,3 tūkst. (94,5 proc. visų emigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių (2016 m. – atitinkamai 46,1 tūkst. ir 91,5 proc.) ir 2,6 tūkst. (5,5 proc.) kitų šalių pilietybes turinčių Lietuvos gyventojų, iš jų dauguma buvo Rusijos (710), Ukrainos (616), Baltarusijos (348), Indijos (126), Irano (85) piliečiai.

Dauguma – 88,5 proc. – emigrantų gimė Lietuvoje, 2,5 proc. – Rusijoje, 2 proc. – Jungtinėje Karalystėje, 1,5 proc. – Ukrainoje.

2017 m. daugiau negu pusė visų 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravusių vyrų (65,1 proc.) ir moterų (59,4 proc.) niekada negyveno santuokoje (2016 m. – atitinkamai 59,2 ir 53,9 proc.). 2017 m. kas ketvirtas (-a) 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravęs (-usi) vyras ar moteris – vedęs / ištekėjusi (2016 m. – kas trečias (-a). 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravę išsituokę ir našliai vyrai pernai sudarė 8,4 proc. visų emigravusių vyrų, o šio amžiaus emigravusios išsituokusios ir našlės moterys – 14,5 proc. (2016 m. – atitinkamai 10,2 ir 16,3 proc.).

Bendrasis imigracijos rodiklis 2017 m. sudarė 7,2 imigranto (2016 m. – 7,0). Pernai 1 tūkst. gyventojų teko po 3,6 grįžusio Lietuvos Respublikos piliečio ir užsieniečio (2016 m. – atitinkamai 4,9 ir 2,1).

2 pav. Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir imigravę užsieniečiai 2011–2017 m.


2017 m. iš Jungtinės Karalystės grįžo beveik pusė (4,9 tūkst., arba 48,3 proc.) visų grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių, iš Norvegijos – 978, arba 9,6 proc., Airijos – 807, arba 7,9 proc., Vokietijos – 643, arba 6,3 proc. 2016 m. mažiau nei pusę (44,6 proc.) visų grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių sudarė grįžę iš Jungtinės Karalystės, kas vienuoliktas (9,5 proc.) – iš Norvegijos, kas dvyliktas (8,6 proc.) – iš Airijos.

2017 m. imigravo 4,3 tūkst. (42,5 proc. visų imigravusių užsieniečių) Ukrainos piliečių, 2,7 tūkst. (26,6 proc.) – Baltarusijos, 656 (6,4 proc.) – Rusijos, 336 (3,3 proc.) – Indijos, 219 (2,1 proc.) – Sirijos piliečių. Palyginti su 2016 m., imigravusių Ukrainos piliečių skaičius padidėjo 2,7 karto, Baltarusijos piliečių – 2,3 karto.

3 pav. Vidutinis grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ir imigravusių užsieniečių vyrų ir moterų amžius 2011–2017 m.


Vidutinis grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių amžius 2017 m. buvo 30 metų (2016 m. – 31 metai). Vidutinis imigravusių užsieniečių amžius – 36 metai (2016 m. – 34 metai).

Sąvokos

Bendrasis emigracijos rodiklis – emigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų.

Bendrasis imigracijos rodiklis – imigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų.

Emigracija – išvykimas į kitą valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Gyventojų vidutinis amžius – visų gyventojų amžiaus sumos ir gyventojų skaičiaus santykis, išreiškiamas metais.

Imigracija – atvykimas į valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Užsienietis – asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Danguolė Svidlerienė
L. e. p. Demografinės ir migracijos statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4770
El. p. danguole.svidleriene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: