???warnOperationFailedBecauseWarning???

Apgyvendinimo paslaugų statistika šalyje


2018 m. pirmąjį ketvirtį šalies apgyven­di­ni­mo įstaigos sulaukė 546,4 tūkst. turistų, tai 7,3 proc. daugiau nei 2017 m. pirmąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Nakvynių skaičius, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo 3,8 proc. Vienas turistas apgyvendinimo įstaigoje vidutiniškai praleido 2,2 nakvynės.

Šalies apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų užsieniečių skaičius 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 267,9 tūkst., arba 7,7 proc. daugiau nei 2017 m. atitinkamą ketvirtį. Turistų iš Europos Sąjun­gos (ES) šalių apsistojo 142,4 tūkst., arba 9,7 proc. daugiau, iš ne ES šalių – 125,6 tūkst., arba 5,6 proc. daugiau. Pusę visų apgyvendintų užsieniečių sudarė svečiai iš kaimyninių valstybių – Rusijos (16,1 proc.), Baltarusijos (13,6 proc.), Latvijos (10,9 proc.) ir Lenkijos (9,4 proc.). Svečių iš kaimyninių valstybių sulaukta 9,4 proc. daugiau nei 2017 m. pirmąjį ketvirtį. Išaugo turistų skaičius iš Azijos šalių – Kinijos (23,4 proc.), Japonijos (15,3 proc.), Pietų Korėjos (12,3 proc.) ir Izraelio (5,7 proc.). Turistų iš Skandinavijos šalių (Danijos, Norvegijos, Švedijos) sulaukta 1,9 proc. mažiau nei tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu.

1 pav. Didžiausias apgyvendintų užsieniečių skaičius pagal šalis ir jų pokytis

 

Šalies gyventojų, apsistojusių apgyvendinimo įstaigose 2018 m. pirmąjį ketvirtį, skaičius sudarė 278,5 tūkst. ir, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo 6,9 proc.

Apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičius

 

2018 m. I ketv.

Padidėjimas, palyginti su 2017 m. I ketv., %

Turistų skaičius, tūkst.

 

 

Visose apgyvendinimo įstaigose, iš viso

546,4

7,3

Lietuvos gyventojų

278,5

6,9

užsieniečių

267,9

7,7

Viešbučiuose ir moteliuose, iš viso

440,5

6,9

Lietuvos gyventojų

212,2

7,7

užsieniečių

228,3

6,2

Nakvynių skaičius, tūkst.

 

 

Visose apgyvendinimo įstaigose, iš viso

1 228,6

3,8

Lietuvos gyventojų

625,1

1,0

užsieniečių

603,6

6,8

Viešbučiuose ir moteliuose, iš viso

783,1

5,9

Lietuvos gyventojų

342,5

7,2

užsieniečių

440,6

5,0

 

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį viešbučiuose ir moteliuose apsistojo 440,5 tūkst. turistų, arba 6,9 proc. daugiau nei 2017 m. pirmąjį ketvirtį. Apgyvendintų užsieniečių skaičius išaugo 6,2 proc. ir sudarė 228,3 tūkst. Viešbučiuose ir moteliuose buvo 13,7 tūkst. numerių (kambarių), vietų juose – 28,4 tūkst. Numerių bei vietų užimtumas 2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. tuo pačiu ketvirčiu, išaugo atitinkamai 1,7 ir 1,2 procentinio punkto.

4 pav. Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas

 

Sąvokos

Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas už mokestį ir sudarantis sąlygas tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.

Apgyvendintų turistų skaičius apima Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, kurie apgyvendinimo įstaigoje apsistoja bent vienai nakvynei.


2018 m. antrojo ketvirčio apgyvendinimo paslaugų statistikos rodiklius skelbsime 2018 m. rugpjūčio 24 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: