???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis


2017 m. bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 8,6 proc.

2017 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 840,4 EUR ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 8,6 proc. (66,4 EUR), praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bruto darbo užmokestis privačiajame sektoriuje augo sparčiau – padidėjo 9,5 proc. ir sudarė 833,7 EUR, viešajame1 sektoriuje – padidėjo 6,8 proc. ir sudarė 854,8 EUR. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp viešojo ir privačiojo sektorių per metus sumažėjo 17,8 EUR ir sudarė 21,1 EUR.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis 2017 m. sudarė 660,2 EUR ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 9,6 proc. (57,9 EUR), viešajame sektoriuje jis sudarė 670 EUR ir padidėjo 7,9 proc. (49,1 EUR), privačiajame sektoriuje – 655,5 EUR ir išaugo 10,5 proc. (62,2 EUR).

Realusis darbo užmokestis 2017 m., palyginti su 2016 m., šalies ūkyje padidėjo 5,7 proc.: viešajame sektoriuje – 4,1 proc., privačiajame – 6,6 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. padidinta tam tikrų žemiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginė alga, nuo 2017 m. liepos 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), taip pat įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas, pagal kurio 141 str. 2 punkto nuostatą, minimalioji mėnesinė alga gali būti mokama darbuotojui tik už nekvalifikuotą darbą ir kitos priežastys.

Neto darbo užmokesčio, palyginti su bruto darbo užmokesčiu, spartesniam augimui įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitusi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.

1 pav. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis šalies ūkyje 2013–2017 m.
Palyginti su ankstesniais metais

 

_________________________________
1
Viešasis sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis pagal sektorius 2013–2017 m.
Palyginti su ankstesniais metais

 

Bruto darbo užmokestis 2017 m. padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių, ypač didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (11 proc.), informacijos ir ryšių (10,2 proc.), kasybos ir karjerų eksploatavimo (10,1 proc.) bei žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (10 proc.) įmonėse. Mažiausiai didėjo vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo, transporto ir saugojimo įmonėse bei švietimo (5,5 proc.) ekonominės veiklos rūšių įstaigose. Kitų ekonominės veiklos rūšių įmonėse bruto darbo užmokestis padidėjo nuo 5,7 proc. (elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo įmonėse) iki 9,5 proc. (profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonėse). Didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis išlieka finansinės ir draudimo veiklos bei informacijos ir ryšių įmonėse, kuriose jis atitinkamai 1,8, ir 1,7 karto viršijo šalies ūkio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį.

2017 m. mažiausiai uždirbo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių darbuotojai, kurių bruto darbo užmokestis buvo beveik trečdaliu (32,9 proc.) mažesnis už šalies ūkio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį.

3 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m.

 

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m.
Palyginti su ankstesniais metais

 

2017 m. privačiajame sektoriuje darbuotojų skaičius padidėjo 15,8 tūkst., viešajame – sumažėjo 6,2 tūkst.

Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, 2017 m. sudarė 1 mln. 260,6 tūkst., iš jų viešajame sektoriuje – 376,3 tūkst. (29,9 proc. šalies ūkio darbuotojų), privačiajame – 884,3 tūkst. (70,1 proc.). Palyginti su 2016 m., šalies ūkyje darbuotojų skaičius padidėjo 0,8 proc. (9,6 tūkst.): privačiajame sektoriuje – padidėjo 1,8 proc. (15,8 tūkst.), viešajame – sumažėjo 1,6 proc. (6,2 tūkst.).

2017 m. ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius sudarė 227,8 tūkst., arba 18,1 proc. šalies ūkio darbuotojų, ir, palyginti su 2016 m., sumažėjo 0,2 proc. (0,4 tūkst.).

5 pav. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokytis pagal sektorius 2013–2017 m.
Palyginti su ankstesniais metais

 

Vidutinis darbuotojų skaičius skirtingose ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose kito nevienodai. Labiausiai vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo transporto ir saugojimo bei administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonėse (atitinkamai 5,9 ir 4,4 proc.), o labiausiai sumažėjo nekilnojamo turto operacijų bei kitos aptarnavimo veiklos įmonėse (atitinkamai 3,4 ir 2,8 proc.).

6 pav. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m.
Palyginti su ankstesniais metais

 

1 lentelė. Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir jų pokytis pagal sektorius 2016–2017 m.

 

Darbuotojų skaičius, tūkst.

Darbuotojų skaičiaus pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

vidutinis

vidutinis sąlyginis

vidutinio

vidutinio sąlyginio

bruto

neto

bruto

neto

realiojo

Šalies ūkis

2016

1 251,0

1 068,5

0,9

0,6

774,0

602,3

8,4

8,7

7,7

2017

1 260,6

1 075,4

0,8

0,6

840,4

660,2

8,6

9,6

5,7

Viešasis sektorius

2016

382,6

348,0

–1,3

–1,4

800,2

620,9

6,7

7,1

6,1

2017

376,3

344,1

–1,6

–1,1

854,8

670,0

6,8

7,9

4,1

Privatusis sektorius

2016

868,4

720,6

1,9

1,6

761,3

593,3

9,4

9,7

8,7

2017

884,3

731,3

1,8

1,5

833,7

655,5

9,5

10,5

6,6

 

Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionų sudarė 170 EUR

Didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. buvo Sostinės regione, arba Vilniaus apskrityje (939,8 EUR), kurioje dirbo 41,6 proc. šalies ūkio darbuotojų, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis sudarė 769,8 EUR ir, palyginti su 2016 m., atitinkamai padidėjo 8,8 ir 8,4 proc. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų per metus padidėjo 16,6 EUR ir sudarė 170 EUR.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2017 m., palyginti su ankstesniais metais, padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 9,3 proc. – Telšių apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis didėjo nuo 7,1 proc. Klaipėdos iki 8,9 proc. Kauno apskrityje.

2017 m. bruto darbo užmokestis padidėjo visose savivaldybėse, labiausiai – 14,6 proc. – Širvintų rajono, Birštono – 14,5 proc., ir Neringos – 13,3 proc., savivaldybėse. Daugumoje savivaldybių (55) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo nuo 4,3 iki 12,9 proc., o lėčiausiai augo Zarasų ir Jurbarko rajonų savivaldybėse (atitinkamai 3,1, ir 3,4 proc.).

Daugiau nei pusėje savivaldybių (33) vidutinis bruto darbo užmokestis nesiekė 700 EUR. Didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. buvo Vilniaus mieste ir siekė 968,7 EUR, o mažiausias – Zarasų rajono savivaldybėje, kur sudarė 594,9 EUR. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp Vilniaus miesto ir Zarasų rajono savivaldybės per metus padidėjo 60,5 EUR ir sudarė 373,8 EUR. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis viršijo šalies vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, atitinkamai 128,3, 37,9 ir 14,1 EUR.

2 lentelė. Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir jų pokytis pagal savivaldybes 2017 m.

 

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičiaus pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį 1

vidutinis

vidutinis sąlyginis

vidutinio

vidutinio sąlyginio

bruto

neto

bruto

neto

Šalies ūkis

1 260 591

1 075 403

0,8

0,6

840,4

660,2

8,6

9,6

Akmenės r. sav.

4 617

4 091

–1,6

–0,4

737,1

589,4

6,6

8,4

17

Alytaus m. sav.

20 768

18 120

–0,4

–2,3

758,4

604,0

9,4

10,8

14

Alytaus r. sav.

4 319

3 669

7,1

5,4

672,7

545,3

6,3

8,6

33

Anykščių r. sav.

5 335

4 474

–0,1

–1,3

654,9

533,1

9,0

11,2

43

Birštono sav.

1 462

1 253

16,2

16

715,2

574,4

14,5

15,7

22

Biržų r. sav.

5 631

4 845

–1,8

–1,2

654,4

532,7

6,1

8,5

44

Druskininkų sav.

7 530

6 648

2,2

3,2

669,2

542,9

6,9

9,2

36

Elektrėnų sav.

9 009

7 782

1,7

0,6

796,7

630,2

5,7

7,2

10

Ignalinos r. sav.

3 668

3 163

2,1

1,0

700,8

564,5

12,5

14,0

27

Jonavos r. sav.

11 828

10 423

–0,5

–0,6

823,4

648,5

5,9

7,3

5

Joniškio r. sav.

5 252

4 560

–3,5

–5,5

672,0

544,8

10,1

12,1

34

Jurbarko r. sav.

5 885

4 993

–0,9

0,5

621,3

510,0

3,4

6,3

55

Kaišiadorių r. sav.

9 382

8 103

–0,4

0,4

735,9

588,6

8,8

10,4

18

Kalvarijos sav.

1 667

1 376

1,8

1,5

610,4

502,6

7,7

10,4

57

Kauno m. sav.

175 655

148 709

0,8

1,2

854,5

669,8

9,5

10,4

3

Kauno r. sav.

29 305

24 339

5,6

7,1

785,8

622,7

8,3

9,6

13

Kazlų Rūdos sav.

3 108

2 655

–1,8

–1,6

805,7

636,3

9,9

11,0

9

Kėdainių r. sav.

14 276

12 674

–2,1

–1,4

819,8

646,0

5,6

6,9

7

Kelmės r. sav.

5 314

4 495

–0,4

–0,7

625,5

512,9

6,6

9,2

54

Klaipėdos m. sav.

80 704

68 210

1,4

0,7

878,3

686,1

7,3

8,3

2

Klaipėdos r. sav.

18 343

15 536

6,8

9,4

743,9

594,0

5,2

7,0

15

Kretingos r. sav.

9 839

8 267

2,0

4,0

652,0

531,1

6,1

8,6

45

Kupiškio r. sav.

3 907

3 359

–1,9

–3,4

645,2

526,4

11,2

13,2

49

Lazdijų r. sav.

3 177

2 620

–5,8

–7,7

611,3

503,2

7,6

10,3

56

Marijampolės sav.

20 830

18 119

1,2

1,7

701,6

565,0

7,1

9,1

26

Mažeikių r. sav.

18 755

16 014

1,8

–0,5

809,6

639,0

9,7

10,8

8

Molėtų r. sav.

3 768

3 134

–7,2

–8,2

629,1

515,4

7,7

10,2

52

Neringos sav.

1 556

1 292

3,7

0,7

722,8

579,5

13,3

14,6

21

Pagėgių sav.

2 504

2 259

–0,6

3,9

733,3

586,8

7,3

9,0

20

Pakruojo r. sav.

5 262

4 706

0,4

0,8

692,7

559,0

8,4

10,3

28

Palangos m. sav.

5 975

4 971

1,5

0,8

641,6

524,0

10,1

12,3

50

Panevėžio m. sav.

39 441

33 908

–0,1

–1,4

792,5

627,3

9,6

10,8

12

Panevėžio r. sav.

8 690

7 489

–5,5

–3,7

655,7

533,6

5,1

7,6

42

Pasvalio r. sav.

5 554

4 783

0,3

–1,9

670,3

543,6

9,4

11,4

35

Plungės r. sav.

10 371

8 736

–0,7

–2,2

688,3

555,9

10,6

12,4

30

Prienų r. sav.

5 266

4 387

0,3

0,7

651,6

530,8

8,8

11,0

46

Radviliškio r. sav.

8 309

6 938

5,3

3,9

636,7

520,6

8,7

11,0

51

Raseinių r. sav.

8 114

6 907

–0,2

–1,7

669,0

542,7

8,4

10,5

37

Rietavo sav.

1 795

1 469

–4,0

–7,0

709,8

570,6

12,9

14,3

24

Rokiškio r. sav.

8 160

7 077

–1,0

–0,6

686,8

554,9

7,4

9,4

31

Skuodo r. sav.

2 662

2 318

–2,1

–1,7

609,8

502,2

5,2

8,1

58

Šakių r. sav.

6 415

5 575

–0,2

–1,0

663,7

539,1

8,7

10,8

39

Šalčininkų r. sav.

6 019

4 921

1,3

0,0

609,7

502,1

8,7

11,3

59

Šiaulių m. sav.

54 421

46 492

2,6

1,5

738,6

590,4

8,3

9,9

16

Šiaulių r. sav.

9 671

8 064

2,5

0,8

659,8

536,4

9

11,1

40

Šilalės r. sav.

4 975

4 200

–1,1

–0,5

648,2

528,4

4,7

7,3

48

Šilutės r. sav.

10 349

9 043

0,6

0,9

668,3

542,2

9,3

11,4

38

Širvintų r. sav.

2 984

2 440

2,8

0,2

685,4

554,0

14,6

16,0

32

Švenčionių r. sav.

6 409

5 741

–5,0

–4,1

659,0

535,8

4,8

7,3

41

Tauragės r. sav.

11 649

9 788

–1,4

–3,6

691,3

558,0

11,3

13,0

29

Telšių r. sav.

13 292

11 445

–0,9

–1,3

712,9

572,8

7,1

9,0

23

Trakų r. sav.

8 547

6 802

–0,3

–3,9

822,9

648,1

12,8

13,6

6

Ukmergės r. sav.

9 961

8 587

2,0

2,1

704,6

567,1

8,8

10,6

25

Utenos r. sav.

14 513

12 730

–1,4

–1,6

733,8

587,1

8,9

10,5

19

Varėnos r. sav.

5 613

4 931

1,9

4,8

650,6

530,1

4,3

6,9

47

Vilkaviškio r. sav.

6 698

5 753

–1,9

–1,1

625,8

513,1

7,5

10,1

53

Vilniaus m. sav.

453 049

386 717

0,5

0,5

968,7

748,0

8,8

9,2

1

Vilniaus r. sav.

28 128

23 716

6,8

5,9

796,5

630,1

9,6

10,8

11

Visagino sav.

7 759

6 822

–3,4

–2,7

826,8

650,8

4,3

5,7

4

Zarasų r. sav.

3 145

2 765

–4,7

–1,0

594,9

492,0

3,1

6,3

60

_________________________________
1 Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.

3 lentelė. Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir jų pokytis pagal regionus ir apskritis 2017 m.

 

Darbuotojų skaičius, tūkst.

Darbuotojų skaičiaus pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

vidutinis

vidutinis sąlyginis

vidutinio

vidutinio sąlyginio

bruto

neto

bruto

neto

realiojo

Šalies ūkis

1 260,6

1 075,4

0,8

0,6

840,4

660,2

8,6

9,6

5,7

Sostinės regionas

524,1

446,7

0,8

0,7

939,8

728,2

8,8

9,4

5,5

Vilniaus apskritis

524,1

446,7

0,8

0,7

939,8

728,2

8,8

9,4

5,5

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

736,5

628,7

0,8

0,6

769,8

611,8

8,4

9,8

5,9

Alytaus apskritis

41,4

36,0

0,7

–0,1

707,7

569,2

7,8

9,7

5,8

Kauno apskritis

255,3

216,8

1,1

1,5

828,0

651,6

8,9

10,0

6,1

Klaipėdos apskritis

129,4

109,6

2,1

2,1

806,6

637,0

7,1

8,4

4,5

Marijampolės apskritis

38,7

33,5

0,2

0,5

686,7

554,9

7,7

9,8

5,9

Panevėžio apskritis

71,4

61,5

–1,1

–1,7

735,2

588,1

8,7

10,4

6,5

Šiaulių apskritis

92,8

79,3

1,9

0,9

708,6

569,9

8,3

10,2

6,3

Tauragės apskritis

25,0

21,2

–1,2

–1,3

670,8

543,9

7,8

9,9

6,0

Telšių apskritis

44,2

37,7

0,1

–1,4

748,2

596,9

9,3

10,8

6,8

Utenos apskritis

38,2

33,1

–2,2

–2,2

717,6

576,0

7,6

9,4

5,5

 

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikino nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso.

Vidutinis darbuotojų skaičius – darbuotojų (fizinių asmenų), neatsižvelgiant į jų darbo laiko trukmę, skaičiaus vidurkis.

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius – vidutinio visą darbo laiką dirbančių darbuotojų ir ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičių suma.


Daugiau informacijos šia tema rasite leidinyje „Darbo rinkos metraštis 2017“ (2018 m. rugsėjo 7 d.) ir Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.