???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis apskrityse ir savivaldybėse


Bruto darbo užmokestis 2018 m. antrąjį ketvirtį sparčiau augo Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. antrąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 035 EUR ir, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo 3,5 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis sudarė 846,7 EUR ir padidėjo 3,7 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo 188,3 EUR.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo visose apskrityse – nuo 3,1 proc. Telšių iki 4,9 proc. Šiaulių.

2018 m. antrąjį ketvirtį didžiausią – 1 035 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 736,4 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, lėmė nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), didesnės darbų apimtys, sezoniškumas ir kitos priežastys.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį kito panašiai kaip ir bruto, labiausiai – 4,2 proc. – išaugo Šiaulių apskrityje.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 ir jo pokytis pagal apskritis 2018 m. antrąjį ketvirtį


Per metus (2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 11 proc. – Vilniaus apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 7,7 iki 10,6 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 7 iki 10,1 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. liepos 1 d. ir nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga ir kitos priežastys.

Bruto darbo užmokestis antrąjį ketvirtį daugiausia augo Jurbarko rajono savivaldybėje

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo visose savivaldybėse – nuo 0,4 proc. Elektrėnų iki 7,2 proc. Jurbarko rajono.

2018 m. antrąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 069,4 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 142,7 EUR viršijo šalies ūkio vidurkį. Mažiausiai (639,3 EUR) uždirbo Kalvarijos savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,7 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybės (atotrūkis sudarė 430,1 EUR).

Per metus (2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose savivaldybėse – nuo 0,2 proc. Pagėgių iki 15,5 proc. Neringos, išskyrus Ignalinos rajono savivaldybę, kurioje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo 0,5 proc.

Vidutinis darbuotojų skaičius antrąjį ketvirtį labiausiai augo Šiaulių apskrityje

Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, augo visose apskrityse. Labiausiai darbuotojų skaičius padidėjo Šiaulių apskrityje – 1,4 proc.

2018 m. antrąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo daugumoje (48) savivaldybių – nuo 0,1 iki 10,1 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,1 iki 0,8 proc.

Per metus (2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo trijose apskrityse (Vilniaus, Kauno ir Šiaulių) – nuo 0,9 iki 2,3 proc., kitose apskrityse vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 0,2 iki 5,1 proc.

Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 19 savivaldybių, labiausiai – 8,2 proc. – Jurbarko rajono savivaldybėje, likusiose sumažėjo, išskyrus Šilalės ir Šalčininkų rajonų savivaldybes, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius beveik nekito.

Sąvokos ir paaiškinimai

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Vidutinis darbuotojų skaičius – darbuotojų (fizinių asmenų), neatsižvelgiant į jų darbo laiko trukmę, skaičiaus vidurkis.

Nuo 2018 m. Lietuvos statistikos departamentas pradėjo rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją pagal du statistinius regionus – Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos. Sostinės regionas yra sudarytas iš Vilniaus apskrities savivaldybių. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas yra sudarytas iš likusių – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos – apskričių. Daugiau informacijos apie regionus rasite Oficialiosios statistikos portalo skyriuje „Regioninė statistika“ (osp.stat.gov.lt/regionine-statistika-pagal-temas, https://osp.stat.gov.lt/teritoriniu-statistiniu-vienetu-klasifikatorius-nuts-), Rodiklių duomenų bazėje pasirinkę filtrą „Pagal regioną“.

 

2018 m. trečiojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2018 m. gruodžio 3 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

______________

Priedas

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2018 m. antrąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldy-bės vieta pagal bruto darbo užmokestį2

anks­­-tesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

anks-tesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

anks-tesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

926,7

3,5

10,5

721,8

3,1

9,5

1 235 994

0,4

0,4

Akmenės r. sav.

814,1

6,3

7,7

644,6

5.3

7,1

4 379

3,4

1,2

17

Alytaus m. sav.

821,2

3,2

7,6

649,5

2.7

7,0

19 453

0,3

–3,1

14

Alytaus r. sav.

757,5

6,2

10,9

605,9

5.2

9,7

4 298

1,2

5,2

28

Anykščių r. sav.

721,3

6,4

8,5

581,1

5.4

7,7

5 025

1,3

–1,7

41

Birštono sav.

777,4

5,3

11,3

619,5

4.5

10,1

1 478

1,6

2,6

25

Biržų r. sav.

697,1

5,2

5,5

564,5

4.3

5,1

5 004

0,1

–3,5

48

Druskininkų sav.

748,5

3,7

12,3

599,7

3.1

10,8

7 159

0,6

–2,5

32

Elektrėnų sav.

834,9

0,4

4,3

658,9

0.3

4,2

8 958

2,7

1,1

13

Ignalinos r. sav.

696,3

2,8

–0,5

563,9

2.4

0,0

2 643

1,3

–26,0

49

Jonavos r. sav.

892,4

4,5

9,1

698,3

3.9

8,3

11 553

0,2

–0,9

6

Joniškio r. sav.

731,6

3,5

8,6

588,1

3.0

7,7

4 762

1,5

–4,0

35

Jurbarko r. sav.

705,5

7,2

10,9

570,3

6.1

9,6

5 921

1,4

8,2

44

Kaišiadorių r. sav.

801,6

1,8

9,5

636,1

1.6

8,6

8 604

0,1

–3,3

20

Kalvarijos sav.

639,3

0,5

5,6

524,9

0.4

5,1

1 700

1,3

5,0

60

Kauno m. sav.

939,9

3,9

10,7

730,8

3.4

9,8

177 857

0,6

3,1

3

Kauno r. sav.

856,8

2,3

9,3

673,9

2.0

8,5

30 182

0,5

4,7

11

Kazlų Rūdos sav.

864,0

3,1

7,9

678,9

2.7

7,2

2 784

0,6

–6,0

9

Kėdainių r. sav.

916,1

2,0

14,2

714,5

1.7

12,8

13 484

1,5

–1,8

5

Kelmės r. sav.

694,0

4,0

8,3

562,4

3.3

7,5

4 719

0,4

–1,4

50

Klaipėdos m. sav.

973,2

3,2

11,0

753,7

2.9

10,0

76 677

0,5

–2,4

2

Klaipėdos r. sav.

813,3

3,6

8,1

644,1

3.1

7,4

18 807

2,1

4,8

18

Kretingos r. sav.

727,0

4,8

8,9

585,0

4.1

8,0

8 886

–0,8

–4,5

38

Kupiškio r. sav.

699,5

4,0

8,0

566,2

3.4

7,2

3 533

0,5

–5,1

46

Lazdijų r. sav.

674,6

3,3

6,8

549,1

2.8

6,2

2 808

0,9

0,7

57

Marijampolės sav.

764,4

4,9

9,0

610,6

4.2

8,1

20 044

–0,3

0,8

27

Mažeikių r. sav.

864,3

1,8

7,2

679,0

1.5

6,7

18 302

0,4

0,8

8

Molėtų r. sav.

677,8

3,0

7,9

551,3

2.5

7,1

3 524

1,8

–3,3

55

Neringos sav.

818,8

0,9

15,5

647,9

0.8

13,6

1 433

10,1

–0,5

15

Pagėgių sav.

729,2

3,8

0,2

586,5

3.2

0,6

1 766

0,1

–29,2

36

Pakruojo r. sav.

756,2

6,1

13,2

605,0

5.2

11,6

4 813

2,1

–2,7

29

Palangos m. sav.

691,9

3,2

8,9

561,0

2.7

8,0

5 635

7,7

1,6

51

Panevėžio m. sav.

857,0

2,8

8,9

674,1

2.5

8,2

37 759

0,2

–0,5

10

Panevėžio r. sav.

721,5

3,2

10,9

581,2

2.7

9,7

8 107

0,2

–0,1

40

Pasvalio r. sav.

750,2

6,1

11,8

600,9

5.1

10,5

5 304

1,2

–1,1

31

Plungės r. sav.

778,0

3,8

12,3

619,9

3.2

10,9

10 169

–0,1

2,2

23

Prienų r. sav.

697,6

4,0

6,8

564,8

3.3

6,2

5 036

–0,3

–0,8

47

Radviliškio r. sav.

690,8

3,0

6,2

560,2

2.5

5,7

7 409

–0,7

–3,7

52

Raseinių r. sav.

721,5

0,7

7,6

581,2

0.6

6,8

7 382

–0,4

–3,3

39

Rietavo sav.

786,1

5,7

5,7

625,5

4.9

5,3

1 610

2,5

–3,8

21

Rokiškio r. sav.

746,2

3,0

8,5

598,1

2.6

7,7

7 504

0,6

–2,9

33

Skuodo r. sav.

679,9

6,4

8,7

552,7

5.4

7,7

2 438

–0,4

–3,8

54

Šakių r. sav.

716,5

4,1

8,8

577,8

3.4

7,9

5 929

0,1

–2,4

42

Šalčininkų r. sav.

669,8

3,1

7,6

545,8

2.6

6,9

5 790

–0,2

0,0

58

Šiaulių m. sav.

817,9

5,2

10,1

647,3

4.5

9,1

54 311

1,7

4,8

16

Šiaulių r. sav.

704,0

4,2

6,1

569,2

3.5

5,6

8 801

0,3

–1,7

45

Šilalės r. sav.

710,8

2,9

8,6

573,9

2.5

7,7

4 791

2,6

0,0

43

Šilutės r. sav.

753,9

4,0

11,1

603,4

3.4

9,8

9 701

2,2

–0,3

30

Širvintų r. sav.

735,2

4,6

7,5

590,6

3.9

6,8

3 056

0,6

5,2

34

Švenčionių r. sav.

728,7

5,5

11,3

586,2

4.7

10,0

6 241

0,2

2,5

37

Tauragės r. sav.

766,3

4,5

12,2

611,9

3.8

10,8

10 918

0,5

–1,3

26

Telšių r. sav.

784,2

4,4

7,6

624,2

3.7

7,0

12 396

1,1

–3,1

22

Trakų r. sav.

919,0

2,5

10,8

716,5

2.2

9,8

7 968

1,8

–3,5

4

Ukmergės r. sav.

777,7

4,1

10,9

619,7

3.5

9,8

9 400

–0,1

–2,4

24

Utenos r. sav.

803,4

4,0

9,2

637,3

3.4

8,3

13 620

0,8

–3,2

19

Varėnos r. sav.

676,7

4,3

3,1

550,5

3.6

3,1

4 293

–0,4

–20,8

56

Vilkaviškio r. sav.

688,7

4,9

13,0

558,8

4.1

11,3

6 403

1,0

–0,6

53

Vilniaus m. sav.

1 069,4

3,6

11,4

819,5

3.2

10,4

453 574

–0,1

0,6

1

Vilniaus r. sav.

842,4

2,6

6,7

664,0

2.2

6,2

29 461

0,5

6,4

12

Visagino sav.

879,4

1,8

5,7

689,4

1.6

5,4

7 486

–0,4

–2,5

7

Zarasų r. sav.

655,5

4,2

11,1

536,0

3.5

9,7

2 944

1,8

–4,3

59

______________

1 Be individualiųjų įmonių.

2 Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2018 m. antrąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstes-niu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstes-niu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

926,7

3,5

10,5

721,8

3,1

9,5

1 235 994

0,4

0,4

Sostinės regionas 
Vilniaus apskritis

1035,0

3,5

11,0

796,0

3,1

10,1

524 448

0,0

0,9

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

846,7

3,7

9,9

667,0

3,2

9,0

711 546

0,7

0,1

Alytaus apskritis

773,9

3,8

8,5

617,1

3,2

7,6

38 011

0,4

–4,3

Kauno apskritis

910,1

3,5

10,6

710,4

3,1

9,6

255 576

0,5

2,3

Klaipėdos apskritis

893,8

3,4

10,4

699,2

2,9

9,4

123 577

1,2

–1,2

Marijampolės apskritis

744,9

4,4

9,3

597,3

3,8

8,3

36 860

0,1

–0,3

Panevėžio apskritis

799,5

3,4

9,1

634,6

2,9

8,3

67 212

0,4

–1,3

Šiaulių apskritis

781,1

4,9

9,4

622,1

4,2

8,5

89 195

1,4

2,0

Tauragės apskritis

736,4

4,7

9,6

591,5

4,0

8,6

23 396

1,1

–1,8

Telšių apskritis

817,8

3,1

8,4

647,2

2,6

7,7

42 478

0,6

–0,2

Utenos apskritis

776,0

3,5

7,7

618,6

3,0

7,0

35 242

0,8

–5,1

_______________

1 Be individualiųjų įmonių.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: